ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > ประมวลภาพ : Thailand SDGs Forum 2018 #1 : Localizing the SDGs

ประมวลภาพ : Thailand SDGs Forum 2018 #1 : Localizing the SDGs

18 พฤษภาคม 2018


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดงานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018: Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) ขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นับเป็นการก้าวสู่ปีที่ 3 ของเวที Thailand SDGs Forum ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2559

ในงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ซึ่งจะมุ่งเน้นการทบทวน แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ภายใต้กรอบคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งเผยแพร่แนวปฏิบัติธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสสู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน” ของภาคธุรกิจไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในช่วงเช้า ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ  “SEP for SDGs: Localizing the SDGs in Thailand Business”  ที่ตั้งคำถาม ประเทศไทยช่วง 50 ปีที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาที่ผ่านมา ที่ยิ่งพัฒนาดูเหมือนกับจะรวย ความเท่าที่ดูเหมือนจะเท่าแต่ไม่เท่า ความเข้มแข็งที่ดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ความเป็นจริงแล้วอ่อนแอ และชวนมองไปข้างหน้าในการหาโมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น การนำธุรกิจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สำหรับเวทีเสวนาในหัวข้อ “Thailand’s Sustainable Business Guide: SEP Practices and the Sustainability Performance” มีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรธุรกิจชั้นนำในไทยที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมี  วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร และ  ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย แบ่งปันกรณีศึกษาของ “ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี รศ. ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ให้เห็นความแตกต่างของแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจทั่วไป จนสามารถสร้างความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในงานยัง มีการนำเสนอกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ที่เปิดเผยแนวทางจากระดับโลกถึงการปฏิบัติจริงในประเทศไทย โดย นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส, เชลล์ กับกลยุทธ์ความยั่งยืนในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดย นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และอินเตอร์เฟซฟลอร์กับแนวปฏิบัติธุรกิจที่ยั่งยืน ของบริษัทพรมระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์เบื้อหลังธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ โดย นายสงบ อูลุง รองประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ มีการจัดเวิร์กชอปสำหรับการตรวจสุขภาพองค์กรและแนวปฏิบัติ “ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” และ การรู้จักเครื่องมือ  “เข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDG Compass ที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยธุรกิจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สนใจสามารถติดตามเนื้อหางานสัมมนาอย่างละเอียดได้ทาง www.thaipublica.org เพิ่มเติมเร็วๆนี้