ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรายชื่อ 24 บริษัทที่ยั่งยืนของไทยประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรายชื่อ 24 บริษัทที่ยั่งยืนของไทยประจำปี 2560

9 พฤศจิกายน 2017


บรรยากาศในงานมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 และ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจกายน 2560 ที่ผ่านมา

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ในทุกปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน “SET Sustainability Awards” หรือ “บริษัทจดทะเบียนแห่งความยั่งยืน” ซึ่งพิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจของบริษัท  โดยในปี 2560 นี้มีบริษัทสมัครใจส่งเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกว่า 100 บริษัท

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้มีการประกาศรางวัล SET Sustainability Awards 2017  มีบริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน รวม 24 บริษัท  แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainbility Awards of Honor)รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) รางวัลจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) และรางวัล Rising Star สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น

สำหรับเกณฑ์การพิจารณามีการคัดเลือกจากบริษัทกว่า 100 บริษัทที่ส่งใบประเมินก่อนที่จะผ่านเกณฑ์และได้รับการจัดอันดับใน Thailand Sustainability Investment (THSI) 65 บริษัท จากนั้นบริษัทที่ได้คะแนนสูงของแต่ละกลุ่มจึงจะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงโดยคณะกรรมการ ฯลฯ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทที่เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์กว่า 40 บริษัท ก่อนที่จะมีการพิจารณามาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017

SCG 1ใน 5 บริษัทชั้นนำกับสุดยอด “รางวัลเกียรติยศ”

การตัดสินรางวัลในปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษ เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการประกาศรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainbility Awards of Honor) กับบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards)  ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป โดย 5 บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดในครั้งนี้ ได้แก่

    1) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)
    2) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)
    3) บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
    4) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
    5) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

โดยทั้ง 5 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ ในปีต่อๆ ไปบริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจะยังต้องส่งแบบประเมินด้านความยั่งยืนโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตำแหน่ง “รางวัลเกียรติยศ”

5 บริษัทกับสุดยอด “รางวัลเกียรติยศ” ที่มีเป็นครั้งแรกให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี

“เกศรา มัญชุศรี” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า รางวัล SET Sustainability Awards เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ ในการสร้างองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กรและสังคม สามารถนำประเด็นด้านความยั่งยืนผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างโดดเด่น  โดยเชื่อว่าตลาดจะเติบโตได้ต้องมีสิ่งที่ควบคู่กันไปคือเรื่องความยั่งยืนละนวัตกรรม แนวทางในการทำงานจึงพยายามทำในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบเรื่องนี้กับตลาดอื่น ไทยถือว่าทำได้ดีเพราะทำมานานตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ในขณะที่หลายๆ ตลาดฯ เช่น สิงคโปร์เพิ่งจะกำลังเตรียมออกมาตรการให้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

จากการประเมินในการมอบรางวัลในปีนี้ สิ่งที่เราต้องการเห็นมากขึ้นคือการที่บริษัทต้องผสมผสานความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจ ไม่มองว่าเป็นต้นทุน เช่น ในการนำแนวทางความยั่งยืนไปปฏิบัติต้องสามารถทำแล้วได้ผลจริง เช่น การทบทวนกระบวนการทำงานแล้วทำให้ต้นทุนในธุรกิจมีราคาถูกลง เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นอนาคตที่ยังต้องพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ตลาดฯ จะยังพัฒนาประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสำหรับมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกมีการกำหนดประเด็นในลักษณะนี้เช่นกันและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์   เช่น คาร์บอนเครดิต  เป็นต้น

“ในการประเมินรางวัลที่ผ่านมาเราก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารายชื่อบริษัทที่เราประกาศรางวัลมาจากการประเมินโดยสมัครใจ นั่นหมายความว่าก็อาจจะมีบริษัทที่ดีกว่า แต่เขาไม่เข้ามาร่วมประเมินก็เป็นไปได้” เกศรากล่าว

บางจาก-IRPC-CFRESH คว้ารางวัลยอดเยี่ยม

“บางจาก” คว้าตำแหน่ง บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ปี 2560

สำหรับการพิจารณารางวัลในครั้งนี้ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มที่ 1 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นอกจาก “รางวัลเกียรติยศ” การประกาศรางวัลในปี 2560 ยังมีรางวัลใหญ่ที่เรียกว่า รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 บริษัทจาก 2 กลุ่ม คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท และบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท

“กสิกรไทย” หนึ่งเดียวในกลุ่ม “การเงิน”

ในส่วนของประเภทรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคะแนนสูงรองลงมาของแต่ละกลุ่ม ในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัล 7 บริษัทจาก 4 กลุ่ม มากที่สุดคือกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)

รองลงมาเป็นกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (S&J) และบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) (SSSC)

ขณะที่กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท มีบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ติด 1 ใน 24 บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ติด 1 ใน 24 บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017

HOMEPRO  กับการมาถึงของ “ดาวรุ่ง” ดวงใหม่

สำหรับกลุ่มสุดท้ายหรือกลุ่มที่ได้รับ รางวัล Rising Star สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น บจ. สำหรับบริษัทดาวรุ่งที่ในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจำนวนถึง 9 รางวัล โดยกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาทมีบริษัทได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)

ขณะที่กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท ได้แก่  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)   กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IRC) และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) และบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

“คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการได้รับรางวัล Rising Star บนเวที SET Sustainability Awards 2017 และการได้เป็นสมาชิก DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในปีนี้เป็นครั้งแรกว่า สิ่งที่บริษัทดำเนินการด้านความยั่งยืนแฝงอยู่ในการทำงานตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความยั่งยืน หนึ่งในมิติที่ต้องพูดถึงคือผลประกอบการเฉลี่ยตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตโดยเฉลี่ย 15% การที่โตแบบนั้นได้หนีไม่พ้นการขยายตัวทางธุรกิจโดยเน้นประสิทธิภาพ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณ

ในส่วนบริการ บริษัทมีกลไกภายในการวัดความพึงพอใจ ในอดีตเรามีลูกค้าต่อว่าเรา แต่ปัจจุบันชมมากกว่าต่อว่า มีอัตราส่วน 20:1 โดยการประเมินจากภายนอกในการบริหารเราคำนึงถึงความสูญเสียและประสิทธิภาพ ปัจจุบันการส่งของเพิ่มจาก 4 รายเป็น 8 ราย ที่ทำแบบนี้ได้เพราะเราทำให้ดีขึ้นโดยทวนสอบกระบวนการทำงาน นี่คือตัวอย่างในเชิงประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรื่องความยั่งยืนยังต้องคำนึงถึงความสุขในการทำงานของพนักงาน ที่ผ่านมาได้มีการริเริ่มโครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานย้ายกลับบ้านได้ บริษัทยังส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 12% 100 คนมีคนได้ตำแหน่งสูงขึ้น 12 คน สิ่งเหล่านี้วัดผลได้ทำให้พนักงานมีความพอใจ ปัจจุบันสำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปกว่า 60% เป็นผู้บริหารที่มีอายุงานเกิน 10 ปี นอกจากนี้ยังมีการทำงานในการพัฒนาโดยการสร้าง “เถ้าแก่น้อย” ซึ่งเป็นช่างของเราที่บริษัทพัฒนาสนับสนุนให้สามารถสร้างธุรกิจ เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

“รางวัลในวันนี้คือความภาคภูมิใจของคนทำงานและสิ่งที่คนยอมรับ แต่จากนี้ไปเรายังมีช่องว่างที่จะยังพัฒนาต่อได้อีกมาก” คุณวุฒิกล่าวในที่สุด

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า สำหรับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ยังกระจุกตัวอยู่ใน บริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลมากที่สุด 7 รางวัล กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 6 รางวัล และกลุ่มทรัพยากร 5 รางวัล ขณะที่กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มบริการ แต่ละกลุ่มมีบริษัทที่ได้รับรางวัลเพียงกลุ่มละ 1 รางวัลเท่านั้น

https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2017/11/Sustainability2017-Leaflet-Final.pdf