ThaiPublica > เกาะกระแส > โค้งสุดท้ายคดีจำนำข้าว ศาลอาญาฯ นัดฟังคำพิพากษา “ยิ่งลักษณ์” 25 ส.ค. นี้ – ประชาชนให้กำลังใจคับคั่ง

โค้งสุดท้ายคดีจำนำข้าว ศาลอาญาฯ นัดฟังคำพิพากษา “ยิ่งลักษณ์” 25 ส.ค. นี้ – ประชาชนให้กำลังใจคับคั่ง

22 กรกฎาคม 2017


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดไต่สวนพยานของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีจำนำข้าวนัดสุดท้าย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.20 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมทนายความ เดินทางมาถึงศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก่อนเวลาที่ศาลนัดไต่สวนพยานจำเลย 3 ปากเป็นครั้งสุดท้าย รวมทั้งมาฟังผลการพิจารณาของศาล ตามคำร้องของทนายจำเลยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ขัดแย้งกับมาตรา 3, 25, 29 และ 235 วรรค 6 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และจำเลยได้ขออนุญาตศาลแถลงปิดคดีด้วยวาจา ท่ามกลางประชาชนหลายร้อนคนที่มายืนรอมอบดอกไม้และให้กำลังใจแก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์อยู่ที่ด้านหน้าศาล โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวขอบคุณประชาชนที่มายืนรอและเดินเข้าในศาลเพื่อฟังผลการไต่สวนในเวลา 9.30 น.

เวลา 14.40 น. ศาลอ่านผลพิจารณาว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม.22/2558 เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศาลไต่สวนพยานโจทก์และพยานจำเลยรวม 45 ปาก ใช้เวลาไต่สวน 26 นัด เริ่มไต่สวนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 วันนี้เวลา 09.30 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้นัดไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้าย ศาลไต่สวนพยานจำเลยจนจบ 3 ปาก ทนายจำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และคำร้องเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 11 และ 17 กรกฎาคม 2560 ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 212 โดยโต้แย้งว่าบทบัญญัติในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 3, 25, 235 วรรคหก โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และคำร้องโต้แย้งคัดค้านเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 277 บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 235 วรรคหก จะใช้ถ้อยคำว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอำนาจไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ แต่ก็มีความหมายเดียวกัน

ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การพิจารณาคดีนี้ ศาลได้ให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายนำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนเพิ่มเติม โดยโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม 21 ครั้ง ไต่สวนพยาน 15 ปาก ใช้เวลาไต่สวน 10 นัด จำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม 51 ครั้ง ไต่สวนพยาน 30 ปาก ใช้เวลาไต่สวน 16 นัด อันเป็นการให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายนำพยานมาให้ศาลไต่สวนอย่างเต็มที่แล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายอันเป็นหลักกการสำคัญของระบบไต่สวน ตามคำร้องของจำเลยพร้อมด้วยเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างนั้น ยังไม่เข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 212 ที่ศาลจะต้องส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย จึงให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลอนุญาตให้จำเลยแถลงปิดคดีด้วยวาจา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. และอนุญาตให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดี คดีเสร็จการไต่สวน ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

เวลา 15.30 น. ภายหลังศาลแถลงผลการพิจารณาคดีเสร็จ น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินออกจากศาลเพื่อให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ยืนรอทำข่าวอยู่ด้านหน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าขอขอบคุณสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวทุกคน วันนี้ขอไม่ให้สัมภาษณ์ เพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และศาลก็ได้ไต่สวนพยานจำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะขอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันแถลงปิดคดีด้วยวาจาอย่างละเอียด

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็เดินเข้าไปทักทายประชาชนจำนวนมากที่มายืนรอให้กำลังใจพร้อมมอบดอกไม้อย่างใกล้ชิดที่ด้านหน้าของศาล มีเสียงตะโกนยิ่งลักษณ์สู้ๆ เป็นระยะๆ ก่อนเดินขึ้นรถกลับ

จำนำข้าว

อ่านแถลงข่าวของศาลฎีกาฯ ที่นี่ และซีรี่ย์จำนำข้าว