ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปปง.สั่งอายัดที่ดิน “อลิสา อัศวโภคิน” 8 แปลง มูลค่า 114 ล้าน กรณีเกี่ยวโยงคดีการยักยอกเงินสหกรณ์ฯคลองจั่น

ปปง.สั่งอายัดที่ดิน “อลิสา อัศวโภคิน” 8 แปลง มูลค่า 114 ล้าน กรณีเกี่ยวโยงคดีการยักยอกเงินสหกรณ์ฯคลองจั่น

31 พฤษภาคม 2017


นางสาวอลิสา อัศวโภคิน
ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/image/media/image/news/2016/07/29/709715/640x390_709715_1469773557.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงานปปง.)ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งเรื่องการอายัดที่ดินของนางสาวอลิสา อัศวโภคิน จำนวน 8 แปลงมูลค่า 114.86 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

การอายัดทรัพย์ที่ดิน 8 แปลงดังกล่าวต่อเนื่องมาจากการร้องทุกข์ของนายธรรมนูญ อัตโชติและพวก 49 คน กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก ในข้อหาร่วมกับฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร ทำให้สหกรณ์ฯคลองจั่นได้รับความเสียหาย 2,993 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอได้สรุปสำนวนส่งอัยการเป็นคดีพิเศษ 27/2559 และคดีพิเศษที่ 146/2556 ที่นายพิษณุ ชีวะสิทธิ์กับพวก ให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับนายศุภชัยและพวกข้อกลาวหากรณียักยอกและทำให้สหกรณ์ฯคลองจั่นเสียหาย 13.33 ล้านบาท

จากคดีดังกล่าวข้างต้นทางดีเอสไอได้ขอให้ทางปปง.ส่งข้อมูลทางการเงินของนายศุภชัยและพวกซึ่งได้แก่นางสาวรัชดาพรรณ อิทธิวรากร นำเงินที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัย จำนวน 8 แปลง ซึ่งนางสาวอลิสา อัศวโภคิน เป็นลูกสาวนายอนันต์ อัศวโภคิน อดีตประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาอีกรายที่ดีเอสไอได้แจ้งว่าร่วมกันสมคบและฟอกเงินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปปง.เมื่อวันที่ 26 เมายน 2560 สรุปว่าธุรกรรมข้างต้น บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จำนวน 8 แปลง จึงเกรงว่าอาจจะมีการทำนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนได้ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ขออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 90 วัน ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2560-6 สิงหาคม 2560
(ดูเอกสารปปง.สั่งยึดที่ดิน 8 แปลง นางสาวอลิสา อัศวโภคิน )