ThaiPublica > เกาะกระแส > “อนันต์ อัศวโภคิน”ลาออกจากแลนด์แอนด์เฮ้าส์แบงก์และแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป หลังถูกตั้งข้อกล่าวหาอาจ”สมคบและร่วมกันฟอกเงิน”

“อนันต์ อัศวโภคิน”ลาออกจากแลนด์แอนด์เฮ้าส์แบงก์และแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป หลังถูกตั้งข้อกล่าวหาอาจ”สมคบและร่วมกันฟอกเงิน”

22 พฤษภาคม 2017


วันที่ 22 พ.ค.2560 นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้มีการสั่งการให้ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีที่มีข้อกล่าวหานายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการของธนาคาร ว่าสมคบและร่วมกันฟอกเงินตามที่เป็นข่าว (DSI เตรียมออกหมายเรียก “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อกล่าวหาสมคบกัน-ร่วมกันฟอกเงิน)

ธปท. ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกของ นายอนันต์ อัศวโภคิน จากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง ประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ส่วนการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ ธนาคารฯ จะต้องส่งเรื่องให้ ธปท. พิจารณาทันที

ทั้งนี้เป็นผลจากเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เตรียมออกหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน ในข้อกล่าวหาว่า “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” กับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบหลักฐานสำคัญว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้ทำหนังสือฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 อันเป็นวันเดียวกันกับวันที่ไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินฯ แสดงเจตนาถวายที่ดินโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของบริษัทเอ็มโฮมฯ ให้กับพระธัมมชโย โดยนายศุภชัยจะเป็นผู้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว และถวายให้พระธัมมชโยโดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งพระธัมมชโยมอบหมายให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน โดยมีแต่ลายมือชื่อของผู้อื่นในเอกสาร แต่นายศุภชัยไม่ได้ลงชื่อ และไม่มีการดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าว โดยเป็นการดำเนินการผ่านการขายให้นายอนันต์แทน

กรณีดังกล่าว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าอาจเป็นความผิดฐาน “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” ตามมาตรา 5, มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงแยกการสอบสวนเป็นอีกคดีหนึ่ง ตามคดีพิเศษที่ 10/2560 และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการได้มีมติร่วมกันให้เรียกตัวนายอนันต์ อัศวโภคิน มารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป