ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ 102 คน ไม่รอสคบ. ฟ้องแพ่ง “รพ. กรุงเทพ” ฐานผิดสัญญา

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ 102 คน ไม่รอสคบ. ฟ้องแพ่ง “รพ. กรุงเทพ” ฐานผิดสัญญา

22 กุมภาพันธ์ 2017


thaipublica-SMS BH

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ รวม 102 คนยื่นฟ้องรพ.กรุงเทพกรณีผิดสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลตลอดชีพ ทั้งนี้สมาชิกได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและขอไต่สวนฉุกเฉินในวันดังกล่าวทันที แต่ศาลยกฟ้องเพราะยังไม่มีความเสียหายปรากฏเข้าข่ายเป็นเรื่องฉุกเฉิน ทำให้คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตกไปด้วย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลแพ่งรัชดารับฟ้องกรณีสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับรวม 102 คนยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรณีผิดสัญญา ณ ศาลแพ่งรัชดา กรุงเทพ ซึ่งศาลรับฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ผบ.625/2560 โดยมีคำขอท้ายฟ้อง 8 ข้อ คือ

1. ให้จำเลยเปิดดำเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับให้แก่โจทก์ทั้ง 102 คนตามเดิม

2. ให้จำเลยเปิดพื้นที่ในชั้น 15 (ทั้งชั้น) ของอาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการโจทก์ทั้ง 102 คนภายใต้โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับต่อไปตามเดิม ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจโรค ห้องพักผู้ป่วยแบบ VIP ที่มีห้องผู้ป่วยและห้องรับแขกอยู่ในห้องเดียวกัน ห้องรับรองพิเศษ (Member Lounge) เพื่อไว้พักผ่อนระหว่างรอพบแพทย์หรือรอรับยา และห้องรับรองที่ชั้นล่างของอาคารดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกใช้บริการ

3. ให้จำเลยจัดพยาบาลประจำโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับสำหรับดูแลโจทก์ทั้ง 102 คนในการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาโรคทั้งแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

4. ให้จำเลยให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของโจทก์ทั้ง 102 คน แบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ณ ห้องพัก VIP หรือห้องพักอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือเหมาะสม รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์และอื่นๆ ที่โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพของจำเลย ซึ่งตั้งอยู่ในซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการรักษาพยาบาล ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเสียค่าใช้จ่ายในอัตราสมาชิก 100 บาทต่อครั้งตามเดิม โดยการจ่ายยาและการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โจทก์ทั้ง 102 คนต้องมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าที่โจทก์แต่ละคนเคยได้รับในขณะเข้าร่วมโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ

5. ให้จำเลยให้บริการอื่นๆ แก่โจทก์ทั้ง 102 คน ตามสิทธิประโยชน์ของโจทก์แต่ละคนที่พึงมีอยู่ในขณะเข้าร่วมโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับต่อไปตามเดิม โดยโจทก์ที่ 1-6 ได้รับสิทธิตามกฎระเบียบข้อบังคับตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 โจทก์ที่ 7-10 ได้รับสิทธิตามกฎระเบียบข้อบังคับตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7 และโจทก์ที่ 11-102 ได้รับสิทธิตามกฎระเบียบข้อบังคับตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8

ยื่นฟ้องขอไต่สวนฉุกเฉินและขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ผบ.625/2560 ระหว่างสมาชิกไลฟ์พริวิเลจรวม 102 คนเป็นโจยก์ยื่นฟ้องกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

6. หากจำเลยไม่ดำเนินการตามข้อ 4 และหรือข้อ 5 ให้โจทก์ทั้ง 102 คนสามารถไปรับการรักษาพยาบาลหรือไปรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งอื่น และนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเรียกเก็บจากจำเลย หากจำเลยไม่ชำระภายใน 7 วันให้นำคำพิพากษาไปบังคับคดีกับจำเลยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

7. ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษแก่โจทก์คนหนึ่งคนใดหรือทั้ง 102 คนตามจำนวนที่ศาลพิจารณาพิพากษา

8. ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ทั้ง 102 คน

นอกจากนี้ยังได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและขอไต่สวนฉุกเฉินไปพร้อมกันด้วย ซึ่งศาลนัดพิจารณาคำร้องทันทีในบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเห็นว่าคดีดังกล่าวไม่เข้าข่ายกรณีฉุกเฉินตามหลักการพิจารณาของศาล จึงยกฟ้องคำขอไต่สวนฉุกเฉิน และส่งผลให้คำขอคุ้มครองชั่วคราวตกไปด้วย

นายประเสริฐ เอื้อกมลสุโข ตัวแทนสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ กล่าวว่า แม้ว่าสมาชิกไปร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว แต่ก็รอช้าไม่ได้ จึงมายื่นฟ้องเองในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สมาชิกสามารถรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลกรุงเทพตามสิทธิ์เดิม จึงได้ยื่นขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว โดยบังคับให้โรงพยาบาลกรุงเทพยังคงรักษาสัญญาการรักษาพยาบาลในอัตรา 100 บาทต่อครั้งไปจนกว่าคำพิพากษาจะเป็นที่สิ้นสุด เพราะมีสมาชิกที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องจำนวน 52 คน และสมาชิกที่เหลือก็มีโอกาสที่ต้องเข้ารักษาพยาบาลสูงเพราะอายุที่มากขึ้น

“หลังจากนี้ทางสมาชิกก็จะยื่นขอคุ้มครองใหม่อีกครั้งซึ่งไม่น่าจะเกินเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพต่อจากนี้ก็คงไม่ต่างจากผู้ป่วยนอกทั่วไป เพราะคลับปิดไปแล้ว สิทธิ์ของสมาชิกก็หมดแล้ว” นายประเสริฐกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพิจาณาคดีสมาชิกยื่นฟ้องเวลาประมาณ 8.30 น. ศาลนัดไต่สวน 13.30 น. แต่ผู้พิพากษาขึ้นบัลลังก์เพื่อพิพากษาในเวลาประมาณ 17.00 น. เหตุเพราะมีประเด็นกฎหมายที่ต้องปรึกษารองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง นอกจากนี้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้สอบถามโรงพยาบาลกรุงเทพเรื่องการรักษาพยาบาลของสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับและได้รับคำตอบว่า สมาชิกสามารถนัดคิวและมารักษาพยาบาลได้ตามเดิม เพียงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ไลฟ์พริวิเลจคลับเนื่องจากคลับปิดไปแล้ว