ThaiPublica > เกาะกระแส > ทีมทนายรพ. กรุงเทพเจรจาสคบ. ยืนยันปิด”ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ระบุข้อเสนอเงื่อนไขเดิม – สมาชิกเดินหน้าฟ้องศาลแพ่ง

ทีมทนายรพ. กรุงเทพเจรจาสคบ. ยืนยันปิด”ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ระบุข้อเสนอเงื่อนไขเดิม – สมาชิกเดินหน้าฟ้องศาลแพ่ง

7 มีนาคม 2017


สคบ. นัดไกล่เกลี่ยระหว่างสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับกับโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อ 6 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 สคบ. นัดเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพและสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ กรณีโรงพยาบาลกรุงเทพยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลตลอดชีพในโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ณ สคบ. ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

จากกรณีที่สคบ. เชิญโรงพยาบาลกรุงเทพเข้า ชี้แจงครั้งแรก กรณียกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลตลอดชีพในโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ แต่โรงพยาบาลกรุงเทพขอเลื่อนนัดนั้น ทางสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับได้รับหนังสือแจ้งจาก สคบ. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า ให้สมาชิกเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและ/หรือเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ต่อมาเวลาประมาณ 10.30 น. เลขาธิการ สคบ. แจ้งว่าโรงพยาบาลกรุงเทพให้ทีมกฎหมายชี้แจงข้อเท็จจริงกับ สคบ. เรียบร้อยแล้ว ยืนยันข้อเสนอเดิมที่แจ้งแก่สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ คือ ทางโรงพยาบาลคืนค่าสมาชิกทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 10 และให้ส่วนลดในการรักษาพยาบาลครั้งต่อไปร้อยละ 50 และให้เหตุผลในการปิดโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับว่า ทางโรงพยาบาลได้ปรึกษาทีมกฎหมาย 2 บริษัทซึ่งให้ความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการทำประกัน เข้าข่ายว่าโรงพยาบาลกระทำผิดกฎหมายเพราะไม่มีใบอนุญาต จึงจำเป็นต้องปิด

นายประเสริฐ เอื้อกมลสุโข ตัวแทนสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ กล่าวว่า เหตุผลในการปิดคลับนั้นสมาชิกยังข้องใจ เพราะไม่เปิดเผยชื่อบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และสมาชิกไม่เห็นเอกสารที่ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นกับโรงพยาบาล อีกทั้งก่อนหน้านี้โรงพยาบาลไม่เคยประชุมชี้แจงสมาชิกว่าเหตุผลที่ต้องปิดคลับเป็นเพราะประกอบการเข้าข่ายผิดกฎหมาย ส่วนสาเหตุที่วันนี้ไม่ได้เจรจาร่วมกันคิดว่าเพราะทางโรงพยาบาลไม่สะดวกใจ อีกทั้งตัวแทนก็ไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจกรณีนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ต่อจากไปนี้ทาง สคบ. จะเร่งดำเนินการฟ้องศาลแพ่งให้กับสมาชิกเป็นกรณีเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนนี้ เพราะทาง สคบ. เห็นว่ามีผู้เสียหายจำนวนมาก อีกทั้งสมาชิกรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ร่วมร้องเรียนก็สามารถมาลงชื่อเพื่อเป็นโจทก์ฟ้องเพิ่มเติมได้

ด้านสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับอีกรายหนึ่ง อายุ 60 ปี กล่าวว่า “ที่โรงพยาบาลไม่มาพบเราในวันนี้เพราะไม่มีเหตุผลชี้แจงสมาชิก เลยไปคุยส่วนตัวกับ สคบ. ว่าชดใช้ให้สมาชิกมากพอแล้ว และหลีกเลี่ยงการประจันหน้ากับสมาชิก แล้วผลักภาระไปให้กับศาล แต่ข้อเสนอที่บอกว่าลดราคาร้อยละ 50 นั้นก็ไม่เป็นจริงเพราะมีค่าใช้จ่ายยกเว้นหลายรายการที่ลดให้ไม่ได้ และมีหมายเหตุกำกับว่า โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ เราจ่ายเงินในวันนั้นเพื่อซื้อสิทธิ์การรักษาตลอดชีพ วันนี้ถ้าโรงพยาบาลจะขอสิทธิ์คืนก็ต้องมาคุยกัน ไม่ใช่ฉีกสัญญาฝ่ายเดียว มันไม่ยุติธรรม

ในขณะที่สมาชิกไลฟ์พริวิเลจอีกรายหนึ่งกล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพยายามชี้นำประเด็นต่อสังคมว่าเขาได้รับผิดชอบเต็มที่แล้ว คืนเงินหมดแล้ว แต่ไม่ยอมชี้แจงถึงเหตุผลที่แท้จริงในการปิดคลับให้สังคมได้รู้ว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงกันแน่ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังอ้างว่า ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกรายหนึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ทางโรงพยาบาลก็รักษาฟรีนั้น เป็นเพียงการเลือกปฏิบัติของโรงพยาบาลต่อสมาชิกเป็นรายๆ ไม่ใช่การปฏิบัติที่เท่าเทียมแก่สมาชิกทุกๆ คน เพราะถ้าโรงพยาบาลจริงใจก็ต้องออกหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม อาณาจักร BDMS

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ ณ สคบ. เมื่อ 6 มีนาคม 2560