ThaiPublica > เกาะกระแส > ปตท.ชี้แจงข้อเท็จจริง “ผลประโยชน์ทับซ้อนของบอร์ด ปตท.” ในหนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

ปตท.ชี้แจงข้อเท็จจริง “ผลประโยชน์ทับซ้อนของบอร์ด ปตท.” ในหนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

9 มกราคม 2017


ตามที่ “ไทยพับลิก้า” ได้นำเสนอข่าว เมนูคอร์รัปชันและเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์” โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมีองค์กรภาคีร่วมเผยแพร่ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่่งใสในประเทศไทย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

หนังสือ ‘เมนูคอร์รัปชัน และเส้นทาง การแสวงหาผลประโยชน์’ เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะตีแผ่ให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรวบรวมกรณีศึกษาของคดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ 35 กรณี เพื่อขยายภาพให้เห็นถึงสารพัดรูปแบบและวิธีการของการคอร์รัปชันที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำสงครามต่อต้านคอร์รัปชันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานอันดีให้กับประเทศไทย

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการตีพิมพ์ไปแล้วทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท”) ได้ดำเนินการตรวจสอบบทความในหนังสือฉบับดังกล่าว พบว่ามีการกล่าวพาดพิง ปตท. ในหนังสือบทที่ 11 ตอน “ผลประโยชน์ทับซ้อนของบอร์ด ปตท.” ซึ่งเนื้อหาที่มีการกล่าวพาดพิงมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนอยู่หลายประการ ได้ทำหนังสือชี้แจงในรายละเอียดดังนี้

Pttplc Menu Corruption by thaipublica on Scribd