ThaiPublica > เกาะกระแส > อัยการสั่งฟ้อง “พระธัมมชโย-ศศิธร” ฐานฟอกเงินและรับของโจร สั่งอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษจับตัวก่อนคดีหมดอายุความ 15 ปี

อัยการสั่งฟ้อง “พระธัมมชโย-ศศิธร” ฐานฟอกเงินและรับของโจร สั่งอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษจับตัวก่อนคดีหมดอายุความ 15 ปี

23 พฤศจิกายน 2016


พระธัมมชโยเซ็นเอกสารบางอย่าง ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
พระธัมมชโยเซ็นเอกสารบางอย่าง ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข่าวความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานฟอกเงินและรับของโจรจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และคดีอื่นๆเกี่ยวกับการทุจริตในสหกรณ์ฯคลองจั่น

ตามที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่ 27/2559 ให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษพิจารณา เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยเป็นคดีระหว่างนายธรรมนูญ อัตโชติ ผู้กล่าวหากับพวก กล่าวหาว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ต้องหาที่ 1 นางสาวศรัณยา มานหมัด ผู้ต้องหาที่ 3 และนางทองพิณ กันล้อม ผู้ต้องหาที่ 4 กระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน และกล่าวหาพระเทพญาณมหามุนีหรือพระราชภาวนาวิสุทธิ์หรือพระธัมมชโย ผู้ต้องหาที่ 2 และนางศศิธร โชคประสิทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 5 กระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร โดยพนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาที่ 3 และ 4 มาให้พนักงานอัยการพร้อมสำนวนการสอบสวน ส่วนผู้ต้องหาที่ 1 ถูกจำคุกในคดีอื่น และผู้ต้องที่ 2 และ 5 พนักงานสอบสวนขอให้ศาลออกหมายจับไว้ และยังจับกุมตัวไม่ได้ จึงยังไม่ได้นำตัวมาส่งให้พนักงานสอบสวน

เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ จึงตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจพิจารณาสำนวนคดีนี้ โดยมีนายชาติพงษ์ จิระพันธุ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกันพิจารณาสำนวนแล้วได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนพิเศษ ทำการสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็นและได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมให้หลายครั้งและครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คดีนี้คณะทำงานพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งครั้งต่อไปในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น.

คณะทำงานพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ พิจารณาพยานหลักฐานจากการสอบสวน ผลการสอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมด และหนังสือขอความเป็นธรรมของฝ่ายผู้ต้องหาแล้ว และได้สั่งคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีความเห็นและคำสั่งดังนี้

1.ผู้ต้องหาที่ 1 ถูกจำคุกอยู่ในคดีอื่นและที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งตัวให้พนักงานอัยการแล้วได้แก่ นางสาวศรัณยา มานหมัด ผู้ต้องหาที่ 3 และนางทองพิณ กันล้อม ผู้ต้องหาที่ 4 พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1,3,4 ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5,9,60 โดยพนักงานอัยการได้นัดผู้ต้องหาที่ 3 และ 4 มารายงานตัวเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

2.ส่วนผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งตัวให้พนักงานอัยการได้แก่ผู้ต้องหาที่ 2 พระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย และนางศศิธรผู้ต้องหาที่ 5 พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองในฐานความผิดสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5,9,60 ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 357,83 และแจ้งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการให้ตัวผู้ต้องหาคือพระธัมมชโยและนางสาวศศิธร มาส่งให้พนักงานอัยการภายในอายุความ 15 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำผิด

นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งสำนวนเกี่ยวกับการทุจริตในสหกรณ์ฯคลองจั่นให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาอีกหลายคดีได้แก่

1.คดีอาญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งให้พิจารณา

  • คดีพิเศษที่ 64/2557 พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษยื่นฟ้องนายศุภชัย ฐานยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 352,353 และ 354 ต่อศาลอาญา ศาลอาญาพิพากษาจำคุกรวม 16 ปี ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.706/2559 โดยมีทุนทรัพย์ความเสียหาย 27 ล้านบาท
  • คดีพิเศษที่ 63/2557 พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษยื่นฟ้องนายศุภชัยกับพวกรวม 12 คนฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 83,91,341,343 ต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.3339/2559 และที่ อ.3734/2559 ตามลำดับ โดยพนักงานอัยการมีคำขอให้ร่วมกันคืนใ้แก่บรรดาผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกงไป จำนวน 5,612.237 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน
  • คดีพิเศษ 164/2556 พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ มีคำสั่งฟ้องนายศุภชัยกับพวก 4 คน ฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างและร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,265,258,334,335,83,91 ทุนทรัพย์เสียหาย 13,000 ล้านบาท

2.คดีแพ่ง ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้พิจารณา

  • คดีแพ่ง เลขรับที่ 180/2559 พนักงานอัยการ สำนักคดีพิเศษ ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเมื่อ 8 กันยายน 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ.173/2559 เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของนายศุภชัยกับพวกตกเป็นของแผ่นดิน ตามที่มีการทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มีทุนทรัพย์ 85.76 ล้านบาท ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
  • คดีแพ่ง เลขรับที่ 220/2559 พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ยื่นศาลแพ่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เป็นคดีดำเลขที่ ฟ. 208/2559 ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของนายศุภชัยกับพวกตกเป็นของแผ่นดิน ตามความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มีทุนทรัพย์ 1,585 ล้านบาท ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้อง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

อ่านเพิ่มเติมการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น