ThaiPublica > เกาะกระแส > รวมลำดับแถลงการณ์และคำแถลงสำคัญ หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต

รวมลำดับแถลงการณ์และคำแถลงสำคัญ หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต

16 ตุลาคม 2016


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ภายหลังประกาศของสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความโศกเศร้าเสียใจมายังประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารวบรวมแถลงการณ์ คำแถลง และเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตามลำดับ ดังนี้

13 ตุลาคม 2559

18.47 น. หลังจากแถลงการณ์พระอาการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ฉบับที่ 38 ออกมายังไม่ครบ 24 ชั่วโมง แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับใหม่ เรื่องประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ได้ตามออกมา โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวได้ระบุช่วงเวลาสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้เสด็จเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 แต่ทรงมีพระอาการทรุดลงจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87

19.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ถึงการเสด็จสวรรคต และชักชวนประชาชนชาวไทยแสดงความจงรักภักดี ในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท และสืบสานพระราชปณิธาน

โดยภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการในบัดนี้มี 2 ประการ คือ การดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 ตลอดจนตามพระราชประเพณีในส่วนของการสืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งสอดคล้องกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th
ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th

19.17 น. สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เป็นคำสั่งให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ส่วนประชาชนให้พิจารณาตามความเหมาะสม

19.57 น. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2559 แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยสรุปคือ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักพระราชวังโดยเคร่งครัด การถ่ายทอดภาพหรือเสียงเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต ให้เชื่อมโยงสัญญาณโดยตรงจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมิให้นำเอาภาพและเสียงไปออกอากาศซ้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาต การเผยแพร่รายการต่างๆ ให้งดรายการรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม

ในเวลาใกล้เคียงกัน พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวแก่สื่อว่า ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้งดออกอากาศรายการของช่องตนเองเป็นเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ดึงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกอากาศพระราชกรณียกิจ เพื่อแสดงความไว้อาลัย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559 หากใครไม่ปฏิบัติ จะมีคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งเตือนลงไป ส่วนการขอความร่วมมือสื่ออื่น เช่น สื่อออนไลน์ และเฟซบุ๊กไลฟ์ จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

21.00 น. มีการถ่ายทอดสดรายการจากใจนายกรัฐมนตรี โดยขอความร่วมมือทั้งนักลงทุนและประชาชนอย่าพยามยามสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ ทหาร ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทนเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกสูญเสียนี้ไปได้

21.40 น. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลง โดยแสดงความเสียใจกับประชาชนทั้งประเทศ พร้อมแจ้งถึงกรณีที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าพระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นพระรัชทายาทอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ในระยะเวลานี้ทรงขอเวลาทำพระทัยร่วมกับประชาชนไปก่อน กำหนดการสืบราชสมบัติตามกฎหมายนั้นให้เป็นไปตามความเหมาะสมในภายหลัง ขณะนี้จะดำเนินพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารไปก่อน

ในวันเดียวกันนี้ สำนักพระราชวังได้ออกประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ความว่า ด้วยสำนักพระราชวัง จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ตั้งแต่เวลา 8 โมง 30 นาที ถึงเวลา 12 นาฬิกา

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%9e

22.26 น. พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี ได้แจ้งแก่สื่อมวลชน โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกสังกัดที่มี online TV หรือเผยแพร่ข่าวและรายการผ่าน YouTube Chanel, Facebook Live และสื่อภาพและเสียงอื่นที่เผยแพร่สดทางสื่ออนไลน์ กรุณาเกาะสัญญานภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เป็นเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี สถานีวิทยุทดลองออกอากาศหรือสถานีวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุออนไลน์ ให้ยึดหลักปฏิบัติการเดียวกัน โดยให้เกาะสัญญาณจาก FM 92.5 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

22.58 น. พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง รัฐบาลขอความร่วมมือสถานประกอบการงดกิจกรรมที่แสดงความรื่นเริง สั่งการหน่วยแพทย์ บริการสายด่วน ทำงาน 24 ชั่วโมง ดูแลสุขภาพกายและใจพี่น้องประชาชน

โดยเปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานบันเทิง ได้พิจารณางดการจัดกิจกรรมรื่นเริง โดยเฉพาะกิจกรรมที่แสดงในที่สาธารณะ หากเป็นการจัดในสถานที่ปิดขอให้ใช้ดุลยพินิจดำเนินการอย่างถี่ถ้วนเหมาะสม

14 ตุลาคม 2559

07.30 น. ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 497/2557-2559 กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เฝ้าระวัง ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา แก่ประชาชนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจ พร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่จิตวิทยาประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคม เฝ้าระวัง ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา แก่ประชาชนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจ โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.

09.30 น. รัฐบาลได้ออกประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ พร้อมขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

11.18 น. รัฐบาลได้ออกประกาศว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จะถ่ายทอดพิธีเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 14.30 เป็นต้นไป

13.00 น. สำนักนายกรัฐมนตรีส่งจดหมายเวียนไปยังหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถึงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และถ้อยความแสดงความอาลัย และการจัดโต๊ะหมู่บูชา

13.43 น. รัฐบาลประกาศเปิดสายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล และสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม ให้พี่น้องประชาชนสอบถามข้อมูลเพื่อถวายความอาลัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่พี่น้องประชาชนควรรับทราบเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

15.00 น. รัฐบาลเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ พร้อมปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวสารและรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ ว่าการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัยให้ใช้ว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”ส่วนการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตามหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ให้ประดับผ้าระบาย โดยให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง การจัดโต๊ะหมู่บูชา จะประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย และผ้าระบาย รวมทั้งงดประดับธงตราสัญลักษณ์

ในช่วงเช้า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้เรียกประชุมผู้บริหารสถานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการออกอากาศรายการต่างๆ ของโทรทัศน์ในเครือ ทรท. รวมถึงช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดจากแม่ข่ายพร้อมกันโดยให้โทรทัศน์ทุกสถานีกลับเข้าสู่ผังการออกอากาศในภาคปกติ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หลังถ่ายทอดพระราชพิธีจบ

14.00 น. มีรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สามารถออกอากาศตามผังรายการปกติของทางสถานี โดยเริ่มออกอากาศเมื่อเวลา 13.00 ที่ผ่านมา บางสถานียังมีการเชื่อมสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท. เอ็นบีที) ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศรายการพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

15.38 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้แจ้งไปยังทุกสถานีโทรทัศน์ ขอให้ออกอากาศสารคดีพระราชกรณียกิจ การสัมภาษณ์ประชาชน หลังจากจบการถ่ายทอดสด การเชิญพระบรมศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวังจนถึงเที่ยงคืน แล้วจึงกลับเข้าสู่ผังการออกอากาศรายการในภาคปกติของแต่ละสถานี

15.45 น. มีการเผยแพร่ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในการวางแนวปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการออกอากาศรายการ โดยต้องไม่เป็นการแสดงความรื่นเริง สนุกสนาน หรือรุนแรง พร้อมกันนั้น ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศและบุคคลผู้ร่วมรายการในสถานีต้องแต่งกายให้เหมาะสม ใช้โทนสีขาวดำ ห้ามมีลวดลาย

ในวันเดียวกัน กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมระบบขนส่งรถเมล์ เรือ รถไฟ เครื่องบิน เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ด้านกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเตรียมพร้อมดูแลประชาชนทั้งกายและจิตใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

21.45 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัย โดยได้เดินทางมายังห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

22.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ กรณีกระแสข่าวลือเรื่องต่างๆ ในสังคมโซเชียล ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการ พร้อมขอความร่วมมือหยุดปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริง

22.40 น. นายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ว่า เป็นที่ทราบกันมาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2515 ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสถิตอยู่ในตำแหน่งที่ทางการเรียกว่าพระรัชทายาท โดยในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน และในฉบับใหม่ ก็ได้มีข้อกำหนดชัดเจนในกรณีราชบัลลงก์ว่างลง ให้ตั้งรัชทายาทที่มีการแต่งตั้งไว้แล้ว แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงพิธีสรงน้ำพระบรมศพ จึงให้รัฐบาลรอเวลาก่อนระยะหนึ่งก่อน โดยขณะนี้ประธานองคมนตรีจะทำหน้าที่สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

15 ตุลาคม 2559

09.00 น. สำนักพระราชวัง แจ้ง ยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าน้อมถวายบังคมพระบรมศพฯ ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนี้อีก 7 วัน จากนั้นจะแจ้งอีกครั้ง

11.00 น. สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 12.00-16.00 น. และจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

11.30 น.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว มีอำนาจลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัชทายาทไม่สามารถลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ เพราะพระรัชทายาทเป็นที่ 2 รองจากพระเจ้าอยู่หัว และไม่มีอำนาจใดๆ ยกเว้นในส่วนพระราชพิธีอย่างที่เห็นในพิธีพระบรมศพพร้อมทั้งเปิดเผยรับสั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่า ขอให้ทุกอย่างในช่วงนี้ อย่างน้อยก็ช่วงนี้ ให้อยู่เป็นปกติเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศยังทรงสถิตอยู่ อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าแผ่นดินว่างเปล่าและทุกอย่างอย่าเพิ่งให้เป็นอดีตเร็วนัก

1476535203867
หนังสือด่วนที่สุดส่งถึงหัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอแก้ไขถ้อยคำไว้อาลัย

19.30 น. สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เรื่อง ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย โดยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า ตามราชประเพณี ในถ้อยคำถวายความอาลัยไม่ควรมีลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โดยแจ้งถ้อยคำที่ควรใช้คือ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ……………”

20.40 น. สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ 28 ตุลาคม 2559

thaipublica-ประกาศสำนักพระราชวัง

23.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถึงความห่วงใยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในยามทุกข์โศก ทรงไม่ต้องการให้ประชาชนกังวลเรื่องสืบราชสันตติวงศ์ เพราะมีรัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาลอยู่ อย่าให้ความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ขอบคุณบรรดาวินมอเตอร์ไซค์ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าโดยสาร เพื่อไปถวายสักการะในการเชิญพระบรมศพ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ ตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา และกล่าย้ำว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักและภักดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานตลอดไป