ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เปิดแฟ้มลับ ป.ป.ช. ตรวจสำนวนร้อน จาก “ธวัชชัย” สู่การขยายผลขบวนการ “ฮุบที่ดินภูเก็ต” ขรก.-จนท.รัฐ มีเอี่ยวทุกระดับ

เปิดแฟ้มลับ ป.ป.ช. ตรวจสำนวนร้อน จาก “ธวัชชัย” สู่การขยายผลขบวนการ “ฮุบที่ดินภูเก็ต” ขรก.-จนท.รัฐ มีเอี่ยวทุกระดับ

11 กันยายน 2016


ดูเหมือนประเด็น “การออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ” เป็นข้อสันนิษฐานเพียงข้อเดียว ที่ทุกฝ่ายพุ่งเป้าไปที่การเสียชีวิตของ “ธวัชชัย อนุกูล” อดีตเจ้าพนักงานที่ดิน จ.พังงา(อ่านเพิ่มเติมการกล่าวหานายธวัชชัย อนุกูล ของคณะกรรมการป.ป.ช.)

ภายหลังผลชันสูตร พบว่ามีเลือดออกในช่องท้อง ตับแตกจากการถูกของแข็งไม่มีคม ระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ด้วยวิธีการผูกคอฆ่าตัวตาย ตามที่ดีเอสไอได้แจ้งต่อสื่อมวลชน

กระนั้น แม้ความตายของจำเลยในคดีอาญาเป็นเหตุให้คดีระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แต่การจบชีวิตของ “ธวัชชัย” กลับนำไปสู่การ “ขุดคุ้ย” และ “ขยายผล” ความไม่ชอบมาพากลในการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือไข่มุกอันดามัน ที่ราคาที่ดินมีมูลค่ามหาศาล

จากการตรวจสอบของ “สำนักข่าวไทยพับลิก้า” พบว่า สำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีจำนวน 14 คดี แบ่งเป็น

คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 3 คดี ดังนี้

1. สถานีตำรวจภูธรถลาง จ.ภูเก็ต กล่าวหา นายวินัย จันทน์เสนะ อดีตเจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต กับพวกรวม 16 คน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีทั้งอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ปลัดอำเภอ ป่าไม้อำเภอ และกำนัน

ในข้อกล่าวหา ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทับเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวมเขาเมือง ทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ในกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับบริษัท ทรีดอลฟินซ จำกัด ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 6288 และโฉนดที่ดินเลขที่ 6289 และ น.ส.3ก. เลขที่ 3283

คดีนี้ ป.ป.ช. ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. (ในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการ ป.ป.ช. ว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่

2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่งเรื่องมายัง ป.ป.ช. ภายหลังจากมี “บัตรสนเท่ห์” กล่าวหานายไพฑูรย์ เลิศไกร อดีตเจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต กับพวก รวม 12 ราย กรณีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 13754 และ 13755 ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีที่มาจากการนำหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ต.1) เลขที่ 361 หมู่ที่ 1 ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต มาสวมสิทธิเพื่อขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่ ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

คดีนี้ ป.ป.ช. มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนในเดือนกรกฎาคม 2557 มีนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. (ในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวน

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 98414 และโฉนดที่ดินเลขที่ 98415 ในท้องที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มาภาพ : http://www.forest.go.th/fl_mgt/images/stories/ortho.png
กรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 98414 และโฉนดที่ดินเลขที่ 98415 ในท้องที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มาภาพ: http://www.forest.go.th/fl_mgt/images/stories/ortho.png

3. สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งเรื่องมายัง ป.ป.ช. ภายหลังจากมี “บัตรสนเท่ห์” ระบุว่าเป็นประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวหา นายวิชัย ไพรสงบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ในฐานะผู้อนุมัติให้ออกโฉนดที่ดิน) และพวกรวม 3 ราย กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันดำเนินการออกโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง เลขที่ 98414 เลขที่ดิน 1 เนื้อที่ 45-3-87.3 ไร่ และ เลขที่ 98415 เลขที่ดิน 2 เนื้อที่ 19-3-00.4 ไร่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขานาคเกิด” โดยมิชอบ และเรียกรับเงินในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจำนวน 200 ล้านบาท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนในเดือนสิงหาคม 2557 มีนายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. (ในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

คดีที่อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงมี 11 คดี ดังนี้

1. สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดและรายงานเท็จ จำนวน 7 ราย ที่มีพฤติการณ์ออกโฉนดเลขที่ 13896 จำนวน 10-2-34.3 ไร่ และเลขที่ 13897 จำนวน3-0-68 ไร่ จากเดิมเป็น ส.ค.1 ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิด ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจัดทำรายงานการรังวัดออกโฉนดที่ดินอันเป็นเท็จ โดยรายงานว่าสภาพที่ดินเป็นที่สวน ทำประโยชน์ทั้งแปลง ทั้งที่ความจริงเป็นป่าดิบชื้นเต็มพื้นที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ และคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินรับรองว่าที่ดินมีการปลูกต้นไม้พื้นเมืองเป็นเท็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ทั้งที่ความเป็นจริงที่ดินดังกล่าวเป็นป่าเกือบ 100% เป็นป่าต้นน้ำ ไม่มีผู้ครอบครองทำประโยชน์ อยู่ในเขตอนุรักษ์โซน C ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ออกโฉนด

คดีนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาว่าจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่

2. สำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวหาอดีตช่างรังวัด กับพวก รวม 4 ราย กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ในที่ดินที่ไม่ได้มีการครองครองประโยชน์ เป็นที่ภูเขา และเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย โดยปกปิดข้อเท็จจริงและรายงานเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเดิมเป็นที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 2-0-00 ไร่ เป็นของนางเอ (นามสมมุติ) ต่อมา รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตในขณะนั้นได้ขอสวมสิทธิในที่ดินดังกล่าวแทน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ได้ทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตว่าสภาพที่ดิน เป็นที่ลาดควนเขา ผู้ขอได้ทำการปลูกผลไม้พื้นเมือง และไม่ขัดข้องที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอ ซึ่งสภาพพื้นที่จริงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้ เพราะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขากมลา”

คดีนี้อยู่ระหว่างการแสวงข้อเท็จจริงตั้งแต่ปี 2556 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน

3. สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวหาอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน รวม 12 ราย ในข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 13243 เลขที่ดิน 2 และโฉนดที่ดิน เลขที่ 132244 เลขที่ดิน 3 จำนวน 21-0-9.7 ไร่ จากเดิมที่ ส.ค.1 มีพื้นที่เพียง 10 ไร่ จึงมากกว่าที่ ส.ค. 1 เดิมจำนวน 11-0-9.7 ไร่ ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขากมลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินรับรองว่าที่ดินมีการปลูกพืชผลไม้พื้นเมืองทั้งแปลงเป็นเท็จ

คดีนี้เริ่มกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในปี 2557 โดยขอความร่วมมือในการปฏิบัติราชการและสำรวจสภาพื้นที่บริเวณที่ดิน ร่วมกับคณะทำงานอ่านแปล ตีความวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

4. สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวหาอดีตรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต กับพวก รวม 5 ราย ฐานกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินเลขที่ 178/178/24320/50 อาศัยหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 5937 ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าสภาพที่ดินเป็นป่ารกทึบ มีไม้ธรรมชาติขึ้นเต็มพื้นที่ และไม่มีการครอบครองการทำประโยชน์แต่อย่างใด

คดีนี้เริ่มต้นกระบวนการแสงหาข้อเท็จจริงในปี 2556

5. สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวหา อดีตเจ้าพนักงานงานที่ดิน จ.ภูเก็ต กับพวกในการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินเลขที่ 10010 เลขที่ 10011 และเลขที่ 1034 ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ให้แก่บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเล จำกัด ซึ่งทับทางสาธารณประโยชน์ เพื่อมิให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินชายทะเล หรือใช้ในการสัญจรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เริ่มต้นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในปี 2556 โดยได้สรุปรายงานแสวหาข้อเท็จจริง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้ว

6. สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินไม่ชอบกับพวกรวม 9 ราย ฐานกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีดำเนินการทุจริตออกใบแทน ส.ค.1 เลขที่ 359 หมู่ที่ 1 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต อันเป็นเท็จ โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีการนำไปสวมสิทธิในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 144479 เลขที่ดิน 10 หน้าสำรวจ 4722 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่สงวนเลี้ยงสัตว์ควนหินตั้ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศหวงห้าม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2480

คดีนี้เริ่มต้นกระบนการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อปี 2557

7. สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวหาอดีตช่างรังวัด และคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน รวม 4 ราย ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยปกปิดข้อเท็จจริงและรายงานเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีการออกโฉนดที่ดิน ตามคำขอฉบับที่ 1892/2553ลว.24ส.ค.53 ซึ่งเดิมเป็นที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 10 ไร่ ของอดีตรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตคนหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ได้ทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสภาพที่ดินเป็นควนเขา ทำประโยชน์โดยปลูกยางพารา ทุเรียน ไม่ขัดข้องที่จะออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอ แต่สภาพพื้นที่จริงพบว่าเป็นป่าดินชื้น ป่ารกทึบ ไม่มีการทำประโยชน์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้

8. สำนักงาน ป.ป.ท. และบัตรสนเท่ห์จาก “คนภูเก็ต” กล่าวหาเจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต สำนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 89530 เลขที่ดิน 1 หน้าสำรวจที่ 2678 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 20 ไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขานาคเกิด”

คดีนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงตั้งแต่ปี 2556

9. สถานีตำรวจภูธรถลาง จ.ภูเก็ต โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินการกับอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง กับพวกรวม 11 ราย กรณีร่วมกันดำเนินการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 38828 เนื้อที่ 12-3-58 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 38829 เนื้อที่ 2-2-54 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่38831 เนื้อที่ 17-3-48 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 388832 เนื้อที่ 2-2-32 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 38833 เนื้อที่ 0-0-04 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 38834 เนื้อที่ 13-0-73 ไร่ ออกให้บริษัท เดอะอันดามัน ไพรเวท บีช จำกัด ซึ่งที่ดินทั้ง 6 แปลงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

10. สำนักงาน ป.ป.ท กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับรังวัดและรายงานเท็จ จำนวน 7 ราย กรณีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 14283 หมู่ที่ 4 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 20-0-20.6 ไร่ จากเดิมเป็น ส.ค.1 เนื้อที่ 15 ไร่ ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขากมลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยรายงานการรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นเท็จ ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นการทำประโยชน์ปลูกทุเรียน กล้วย ฯลฯ เต็มแปลง ทั้งที่จริงที่ดินมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้

คดีนี้ ป.ป.ช. เริ่มกระบวนการไต่สวนในปี 2557

11. สถานีตำรวจภูธรถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยนายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินการกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับพวกรวม 13 คน ร่วมกันดำเนินการออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 42053 เนื้อที่ 89-0-29.9 ไร่ และเลขที่ 43054 เนื้อที่ 8-2-87.8 ไร่ หมู่ที่ 2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากหลักฐานเดิม ส.ค.1 เลขที่ 24 หมู่ที่ 2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทับซ้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารวก และป่าเขาเมืองและในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยมิชอบ

นี่คือคดีร้อนที่อยู่ในมือของ ป.ป.ช. ภายใต้ความหวังของสังคมว่าจะเร่งดำเนินการสางคดีนำตัวคนผิดมาลงโทษ และคืนทรัพยากรของรัฐให้ตกเป็นของแผ่นดินได้อย่างไร