เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการบริหารลูกหนี้ และผู้จัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำคณะผู้บริหารสหกรณ์ฯ เข้าพบ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ