พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย kk bank annual seminar 2016