ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสการเมือง > รัฐบาลซานตาคลอส แจกของขวัญปีใหม่ 194 รายการ หลากรูปแบบ สไตล์ “บิ๊กตู่”

รัฐบาลซานตาคลอส แจกของขวัญปีใหม่ 194 รายการ หลากรูปแบบ สไตล์ “บิ๊กตู่”

26 ธันวาคม 2015


ของขวัญรัฐบาลประยุทธ์

สัปดาห์ที่ผ่านมา “ของขวัญปีใหม่” จากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทยอยออกมาเซอร์ไพรส์ชาวไทย นอกจากมาตรการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายและบริการในช่วงสัปดาห์สุดท้ายส่งท้ายปี รัฐบาลได้รวบรวมแพ็กเกจ “ของขวัญปีใหม่” จาก 16 กระทรวง รวม 194 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้าและโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ทั้งที่เป็นโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว หลากรูปแบบสไตล์รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ประมวล “ของขวัญ” ที่น่าสนใจบางส่วนจาก 194 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

โครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้แก่ โครงการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 กรอบระยะเวลาสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2559, โครงการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินจากเหลือ 1% ใน 43 จังหวัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558, ดำเนินการสำรวจหนี้สินเกษตรกรและเจรจาผ่อนชำระหนี้ให้กับเกษตรกร, ปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ – ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01%, ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน, ให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (Thailand Government Spending) เพื่อความโปร่งใส, ขยายสิทธิลูกจ้างกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐฟรี, โครงการบ้านสร้างสุขเพื่อปวงประชา เช่น บ้านมั่นคง บ้านยั่งยืน บ้านอยู่เย็นเป็นสุข บ้านสร้างสุขสำหรับยายตา, กิจกรรมจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า เป็นต้น

กิจกรรมเฉพาะเทศกาลปีใหม่ ในช่วงหยุดยาวนี้นอกจากสิทธิพิเศษยกเว้นค่าผ่านทางที่ได้รับมาตลอดทุกรัฐบาล รัฐบาลนี้มีกิจกรรมที่หยิบมาเป็นของขวัญอื่นๆ อีก อาทิ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand Countdown 2016), จัดให้มีการอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์, กิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน, กิจกรรมด้านศาสนา สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย – ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมไว้พระ 9 วัดประจำรัชกาลและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยจัดรถโดยสารสาธารณะฟรี, จำนำปลอดดอกเบี้ย 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5–30 ธันวาคม 2558, ส่วนลดไปรษณีย์ EMS SUPER SPEED 50 บาททุกชิ้น ทุกพิกัดน้ำหนัก, ฟรีค่าธรรมเนียม โอน–ฝาก–ถอน ผ่านเอทีเอ็ม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 (เฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน), โทรฟรีทุกเครือข่ายทุกเลขหมาย ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 255, กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ รวม 92.55 ล้านตัว ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559, บริการ Free WiFi แก่ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ระหว่างวันหยุดสิ้นปี, บริการตรวจสภาพรถแบบเบ็ดเสร็จ, จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 5–11 มกราคม 2558

โครงการอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในระยะยาว เช่น ให้บริการงานยุติธรรมผ่านแอปพลิเคชัน เช่น การติดตามคนหาย การติดตามเรื่องร้องทุกข์ และผลความคืบหน้าคดีพิเศษ การตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันตนไม่ให้บุกรุกที่ดินรัฐ เป็นต้น, นำระบบ QR Code มาใช้ในการให้บริการประชาชนในการดาวน์โหลดข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้เวลาติดต่อราชการ ให้สามารถพิมพ์คำร้องมากรอกเองได้, โครงการชุบชีวิตยางพาราไทยด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อความงาม, จัดทำแผนที่น้ำตำบลเพื่อการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร, โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข, โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน ให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร, โครงการให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100%, จัดทำการ์ตูนแอนิเมชันให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับการใช้ Social Media, โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอ, โครงการพัฒนาทักษะความสามารถคนพิการ พร้อมเพิ่มเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่เสียดอกเบี้ย จาก 40,000 บาท เป็น 60,000 บาทต่อคน, ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอด LED ในเส้นทางสำคัญ 200 โคม, เตรียมความพร้อมประเทศรับมือสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ, โครงการออกโฉนดที่ดิน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้ประชาชน, โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, โครงการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีกิจกรรม “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน”, โครงการมั่นใจรถทั่วไทยใช้จีพีเอส โดยติดตั้งจีพีเอสในรถโดยสารทุกประเภท, โครงการแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาไทยเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในรูปแบบ IoT (Internet of Things) สร้างขีดความสามารถให้อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “ของขวัญปีใหม่” เบื้องต้นพบว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา ประชาชน 42.1% ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงมากที่สุด รองลงมา 36.2% คือปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ และระบุว่ามีปัญหาหนี้สิน 25.5%

โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2559 มีความเห็นกว่า 40% ต้องการให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค รองลงมาคือการแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชน และการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่ระบุในเบื้องต้น ซึ่งผลสำรวจยังระบุอีกว่าประชาชน 99.5% พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาล โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด สูงถึง 53.2%

ดูเพิ่มเติมรายละเอียดของขวัญปีใหม่ 194 รายการและนโยบายของขวัญปีใหม่แต่ละกระทรวง