ThaiPublica > เกาะกระแส > มติ ป.ป.ช. เลือก “พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ” เป็นประธานคนใหม่ เจ้าตัวปัดเป็นคนของ คสช. “พร้อมรับการตรวจสอบ”

มติ ป.ป.ช. เลือก “พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ” เป็นประธานคนใหม่ เจ้าตัวปัดเป็นคนของ คสช. “พร้อมรับการตรวจสอบ”

16 ธันวาคม 2015


พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ที่มาภาพ : http://www.policeradiothailand.com/wp/2014/05/26/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97/
พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ที่มาภาพ: http://www.policeradiothailand.com/wp/2014/05/26

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีการประชุมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งชุดเก่า 4 คนที่ยังไม่หมดวาระ และผู้ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ อีก 5 คน เพื่อเลือกประธานกรรมการ ป.ป.ช. แทนนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 45/2558 โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ มีผู้เสนอตัวลงสมัคร 2 คน ได้แก่ นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. ชุดเก่า และ พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ซึ่งที่ประชุม สนช. มีมติเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง 7:2 เลือก พล.ต.อ. วัชรพล เป็นประธานกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

สำหรับเสียงข้างมากที่เลือก พล.ต.อ. วัชรพล ประกอบด้วยผู้ซึ่งที่ประชุม สนช. มีมติเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ ทั้ง 5 คน ได้แก่ พล.ต.อ. วัชรพลเอง, พล.อ. บุณยวัจน์ เครือหงส์, นายวิทยา อาคมพิทักษ์, นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ รวมถึงกรรมการ ป.ป.ช. ชุดเก่าอีก 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ รัฐอมฤต และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ

ส่วนเสียงข้างนอกที่เลือกนายปรีชา ประกอบด้วยกรรมการ ป.ป.ช. ชุดเก่า 2 คน ได้แก่ ตัวนายปรีชาเอง และ พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนได้รับเลือกจากที่ประชุม สนช. ให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. พล.ต.อ. วัชรพล เคยเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เลขาธิการของรองนายกฯ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ จะนำรายชื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ รวมถึงผู้ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม สนช. ให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. อีก 4 คน ส่งให้กับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ด้าน พล.ต.อ. วัชรพล กล่าวว่า ที่มีข้อครหาว่าเป็นคนที่ คสช. ส่งมานั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ แม้จะเคยช่วยงาน พล.อ. ประวิตรมาก่อน แต่เมื่อเห็นโอกาสทำงานในมิติอื่น จึงสมัครมาเป็นกรรมการ ป.ป.ช.

“ผมไม่หนักใจที่ถูกตั้งข้อครหานี้ เพราะคิดว่าคนเพียง 1 คน จะไปมีอิทธิพลเหนือคนอีก 8 คนได้อย่างไร มั่นใจว่าการทำงานของกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ จะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถือเป็นเรื่องดีที่สื่อมวลชนสนใจเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะจะช่วยให้การทำงานของกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น” ว่าที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าว