ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. ชี้มูลทิ้งทวน 26 คดี ฟัน “ผช.ผู้พิพากษา-อัยการ” รับเงินจำเลยช่วยเหลือคดี ให้ลงโทษทางวินัย ตร. ตบทรัพย์ผู้ต้องหา

ป.ป.ช. ชี้มูลทิ้งทวน 26 คดี ฟัน “ผช.ผู้พิพากษา-อัยการ” รับเงินจำเลยช่วยเหลือคดี ให้ลงโทษทางวินัย ตร. ตบทรัพย์ผู้ต้องหา

25 ธันวาคม 2015


580821ปปช

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องความคืบหน้าคดีทุจริตและความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 26 คดี

โดยสามารถแบ่งประเภทผู้ถูกกล่าวหาตามกลุ่มอาชีพต่างๆ ออกเป็น ผู้พิพากษา 1 คน อัยการ 2 คน ตำรวจ 2 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2 คน ผู้บริหารท้องถิ่น 15 คน และอื่นๆ อีก 4 คน

โดยมีคดีที่น่าสนใจ เช่น

  • ชี้มูล นายเจริญโรจน์ ลั่นทมทอง (รัตนวิจัย) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ในความผิดทางอาญา กรณีเรียกรับเงินจากจำเลยในคดีอาญาและเขียนความเห็นเพื่อช่วยเหลือจำเลยมิให้ต้องรับโทษ
  • ชี้มูล นายกิตติพงษ์ ศรีสวาสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการประจำกรม สำนักงานอัยการ จ.ร้อยเอ็ด ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีละเว้นไม่บรรยายฟ้องขอให้ศาลเพิ่มโทษผู้ต้องหาฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองฯ ซึ่งเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โดยพ้นโทษมายังไม่พ้นกำหนด 5 ปี เป็นเหตุให้ศาลรอการลงโทษ
  • ชี้มูล นายฐิติวัชร์ ศิริพร อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีแพ่ง กรุงเทพใต้ 4 (พระโขนง) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการ จ.อุบลราชธานี ในความผิดวินัยร้ายแรงและความผิดอาญา กรณีเรียกรับเงินจากผู้ต้องหาและภรรยาผู้ต้องหาเพื่อช่วยเหลือในการสั่งคดี รวม 2 คดี
  • ชี้มูล ร.ต.ท. โสรัจ กลิ่นภิรมย์ ผู้บังคับหมวดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 42 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช กับพวก ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีจับกุมและยึดเงินสด นาฬิการาโด้เรือนทอง แหวนทอง กางเกงยีนส์ลีวาย และโทรศัพท์มือถือ ทั้งที่ผู้ถูกจับกุมมิได้กระทำผิด
  • ชี้มูล นพ.ชาย ธีระสุต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่านำเงินของโรงพยาบาลศรีสะเกษไปซื้อรถยนต์ แล้วโอนเป็นของตนเอง
  • ชี้มูล พล.ต. สวง ไพบูลย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี ในความผิดวินัยร้ายแรงและความผิดทางอาญา กรณีจัดทำเอกสารหลักฐานการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดลเป็นเท็จ และเบิกจ่ายเงินไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
  • ชี้มูล นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ในความผิดทางอาญา กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
  • ชี้มูล นายเสนอ เกิดทรัพย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายช่างรังวัด 5 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี จ.นครปฐม ในความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีขูด ลบ แก้ไขข้อความ ในเอกสารใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (แบบ ท.ด.34) และเอกสารบันทึกถ้อยคำ (แบบ ท.ด.16)

เป็นต้น

(ดูรายละเอียดคดีที่ถูกชี้มูลทั้ง 26 คดี เอกสารฉบับที่ 1, เอกสารฉบับที่ 2)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชี้มูลความผิดใน 26 คดีนี้ น่าจะเป็นผลการดำเนินงานสุดท้ายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน ที่มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2549 ก่อนที่จะส่งมอบการดำเนินงานต่อให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่มี พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธานกรรมการ ได้ทำงานต่อไป