ThaiPublica > เกาะกระแส > สำรวจข้อมูลตม. 10 ปี พบต่างชาติตกค้างไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ 1.12 ล้านคน

สำรวจข้อมูลตม. 10 ปี พบต่างชาติตกค้างไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ 1.12 ล้านคน

11 ธันวาคม 2015


ในช่วงที่ผ่านมามีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือการเข้าเมืองเพื่อมากบดานของผู้ก่อการร้ายต่างชาติในเมืองไทยอยู่เสมอๆ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ต. สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผบช.ส.) ปฏิบัติราชการแทน ผบช.ส. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ 0028.122/137 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามพฤติการณ์ชาวต่างชาติ

และล่าสุด พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) กล่าวกับไทยรัฐว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นถึงปัญหาชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาพำนักในไทยเกินกำหนด ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกระทำความผิดหลายเรื่อง จึงเสนอให้กระทรวงมหาดไทยขึ้น “บัญชีดำ” ห้ามคนกลุ่มนี้เข้าประเทศ พร้อมกับผลักดันให้ออกนอกประเทศทันทีที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

– กลุ่มที่เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาต แต่ไม่เกิน 1 ปี ห้ามเข้าประเทศ 1 ปี หากอยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้าประเทศ 3 ปี, อยู่เกิน 3 ปี ห้ามเข้าประเทศ 5 ปี, อยู่เกิน 5 ปี ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี และต้องจ่ายธรรมเนียมปรับ

– กลุ่มที่ถูกจับกุม อยู่ไม่เกิน 1 ปี ห้ามเข้าประเทศ 5 ปี อยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ซึ่งต้องจ่ายค่าปรับและผลักดันออกนอกประเทศ เมื่อครบกำหนดระบบตรวจสอบจะทำการปลดล็อกทันที ชาวต่างชาติคนนั้นถึงสามารถเดินทางเข้ามาได้อีก

พล.ต.ท. ณัฐธร กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ สตม. ต้องเข้มงวดกวดขันกับชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดเวลา เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญหาอาชญากรข้ามชาติ ค้ายาเสพติด แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การปลอมแปลงหนังสือเดินทางและขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยคดีใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นฝีมือกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่เกินเวลา ทั้งนี้ ในรายงานการก่อการร้ายของประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม 2558 จึงระบุว่า “ไทยเป็นศูนย์กลางปลอมแปลงหนังสือเดินทาง”

จากการสำรวจข้อมูลสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ซึ่งตามขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายอยู่ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยว (tourist visa) ,ขออยู่ชั่วคราว (non-immigrant visa) เพื่อทำงาน หรือ ประกอบธุรกิจ, ขอเดินทางผ่านประเทศไทย (Transit Visa), นักการทูต (Diplomatic Visa), ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ (Official Visa) เป็นต้น และช่องทางที่ 2 เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เดินทางเข้า-ออกโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) ทั้งนี้หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาของการพำนักอาศัยในประเทศไทย ต้องมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราวกับ สตม.(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

สถิติชาวต่างชาติเดินท

ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าปี 2548 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตรา (VISA) 11,313,373 คน เดินทางออก 11,206,164 คน มีคนเดินทางเข้ามากกว่าออก 107,209 คน ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดนมีจำนวนเท่าไหร่ ไม่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สตม. และที่น่าสนใจ ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราวกับ สตม. 239,130 คน แต่ สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อชั่วคราว 206,262 คน

ปี 2549 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตรา 13,792,745 คน เดินทางออก 13,403,048 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 389,697 คน ส่วนชาวต่างชาติที่ใช้บัตรผ่านแดนเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อในปีนี้มีจำนวนเท่าไหร่ “ไม่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สตม.”

ปี 2550 “ไม่ปรากฏข้อมูล” จำนวนชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตราและจำนวนชาวต่างชาติที่ใช้บัตรผ่านแดนเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย บนเว็บไซต์ของ สตม. มีเฉพาะชาวต่างชาติที่มายื่นคำร้องขออยู่ต่อ ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 331,692 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 300,194 คน

ปี 2551 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตรา 11,277,734 คน เดินทางออก 11,415,705 คน ปีนี้ชาวต่างชาติเดินทางออกมากกว่าเข้าประเทศ 137,971 คน เดินทางเข้า-ออก โดยใช้บัตรผ่านแดน ไม่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซด์ของ สตม. แต่มีข้อมูลชาวต่างชาติยื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 332,651 คน สตม. อนุมัติ 299,217 คน

ปี 2552 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตรา 14,503,484 คน เดินทางออก 14,307,792 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 195,692 คน เดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดน ไม่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ สตม. แต่ปีนี้มีชาวต่างชาติยื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 316,194 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 286,435 คน

ปี 2553 เป็นปีแรกที่ สตม. เปิดเผยข้อมูลชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างครบถ้วน ปีนี้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตรา 16,805,354 คน เดินทางออก 15,669,858 คน เดินทางเข้ามากกว่าออกมากที่สุด 1,135,496 คน และมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยใช้บัตรผ่านแดน 7,576,618 คน เดินทางออก 7,313,294 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 263,324 คน ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 320,733 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 293,048 คน

ปี 2554 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าผ่านการตรวจลงตรา 20,468,020 คน เดินทางออก 20,023,951 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 444,069 คน และมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าโดยใช้บัตรผ่านแดน 8,338,813 คน เดินทางออก 8,049,733 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 289,080 คน ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 387,369 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 357,368 คน

ปี 2555 เดินทางเข้าผ่านการตรวจลงตรา 24,072,940 คน เดินทางออก 23,343,873 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 729,067 คน และเดินทางเข้าโดยใช้บัตรผ่านแดน 8,607,679 คน เดินทางออก 8,295,811 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 311,868 คน ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 488,426 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 463,892 คน

ปี 2556 เดินทางเข้าผ่านการตรวจลงตรา 28,661,493 คน เดินทางออก 28,137,665 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 523,828 คน และเดินทางเข้าโดยใช้บัตรผ่านแดน 4,383,387 คน เดินทางออก 4,216,795 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 166,592 คน ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราว 603,512 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 563,787 คน

ปี 2557 เดินทางเข้าผ่านการตรวจลงตรา 27,296,540 คน เดินทางออก 27,005,405 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 291,135 คน และเดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน 5,642,191 คน เดินทางออก 5,362,871 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 279,320 คน ปีนี้มีชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราวมากที่สุด 1,169,932 คน สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อ 1,084,702 คน โดยชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ต่อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชาวจีน 527,872 คน พม่า 80,224 คน ลาว 62,571 คน กัมพูชา 53,513 คน อินเดีย 46,045 คน เป็นต้น

ล่าสุด ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2558 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการตรวจลงตรา 22,650,030 คน เดินทางออก 22,827,058 คน เดินทางออกมากกว่าเข้า 177,028 คน และเดินทางเข้า โดยใช้บัตรผ่านแดน ณ 31 สิงหาคม 2558 มีจำนวน 4,081,135 คน เดินทางออก 3,915,471 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 165,664 คน ส่วนข้อมูลชาวต่างชาติมายื่นคำร้องขออยู่ต่อชั่วคราวจำนวนเท่าไหร่ ไม่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สตม.

Print

กล่าวโดยสรุปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มแรกที่เดินทางเข้าประเทศผ่านการตรวจลงตรา 190,841,713 คน เดินทางออก 187,340,519 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก หรือ “ตกค้าง” อยู่ในประเทศ 3,501,194 คน กลุ่มที่ 2 เป็นชาวต่างชาติที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เดินทางเข้าประเทศไทยมียอดสะสม 38,629,823 คน เดินทางออก 37,153,975 คน เดินทางเข้ามากกว่าออก 1,475,848 คน รวมทั้ง 2 กลุ่มมีชาวต่างชาติตกค้างอยู่ในประเทศไทย 4,977,042 คน ในจำนวนนี้มายื่นคำร้องขออยู่ต่อ 4,189,639 คน โดย สตม. อนุมัติให้อยู่ต่อแค่ 3,854,908 คน ส่วนที่เหลือไม่ได้รับอนุญาตจาก สตม. 1,122,134 คน