ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > นายก ฯตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน “สามย่านมิตรทาวน์-จามจุรีสแควร์” มอบ กทม.-สธ. แจงแผนฉีด “Walk In”

นายก ฯตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน “สามย่านมิตรทาวน์-จามจุรีสแควร์” มอบ กทม.-สธ. แจงแผนฉีด “Walk In”

13 พฤษภาคม 2021


นายก ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีน “สามย่านมิตรทาวน์-จามจุรีสแควร์” ชูแผนจัดหา-ฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาติ ย้ำคนไทยได้ฉีดทุกคน มอบ กทม.-สธ. แจงแผนฉีดแบบ “Walk In” หากวัคซีนมีเพียงพอ เริ่ม มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีผู้บัญชาการสถานการณ์ บรรยายสรุปการให้บริการฉีดวัคซีน “ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีแสควร์” ณ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หลักการสำคัญ “3 ป” คือ (ป 1) ปูพรม เร่งฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ อาทิ บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะ (ป 2) ปลอดภัย ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ดำเนินการโดยทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญ และ (ป 3) ประสิทธิภาพ โดยมีระบบการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม (Group Registration) เพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้เป็นจำนวนมากและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

จากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแต่ละขั้นตอนมี 7 สถานี พร้อมกล่าวทักทาย ให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน โดยชื่นชมบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ทื่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม หากจิตใจเข้มแข็งก็ไม่มีอะไรน่ากลัว ขอให้ทุกคนร่วมเชิญชวนกันเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมขอบคุณอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ทั้งนี้ “ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีแสควร์” จะพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด 19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็น 1 ใน 25 แห่งของสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมระหว่าง “กรุงเทพมหานคร – สภาหอการค้าไทย – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – สามย่านมิตรทาวน์” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และทักทายประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนฯ พร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนถึงคุณภาพวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาเข้ามา และขอบคุณประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้มากขึ้น และขอชื่นชมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ช่วยกันทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีการปรับระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ทั้งการจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนทั้งประเทศต้องช่วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของภาคเอกชน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล พร้อมให้บริการแล้ว 14 แห่ง และจะมีการขยายเพิ่ม 25 แห่งในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่กำลังจะทยอยเข้ามาเพิ่มอีกเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนทุกกลุ่มของประเทศทั้งหมด รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและแรงงานต่าง ๆ เพราะเป็นแหล่งจ้างงาน มีผลิตภัณฑ์ส่งออก ซึ่งเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศ

ขณะเดียว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงความชัดเจนเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นการเตรียมการในช่วงเดือนมิถุนายน ถ้ามีวัคซีนเพียงพอ โดยจะต้องมีการรวมอยู่ในระบบหมอพร้อมด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนงานในเปิดการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ถ้าวัคซีนมีเพียงพอ ขอให้มั่นใจว่าทุกคนได้ฉีดอย่างแน่นอน โดยวันนี้สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดคือในส่วนของร้านอาหาร พนักงานบริการที่จะตกงาน รายได้ลดลง ต้องดูรายได้ด้วย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การลงทุน การส่งออก แรงงาน โรงงาน ผู้ให้บริการสาธารณะ รถเมล์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แกร็บ แท็กซี่ ทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุด พร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนถึงการเจรจาจัดหาวัคซีนไม่สะดุด โดยจะมีการจัดส่งตามแผนที่กำหนดและมีการจัดหาวัคซีนเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอกับประชาชนทั้งประเทศ

ส่วนการผ่อนคลายมาตรการนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่