ThaiPublica > เกาะกระแส > AQ ลุยขายที่ดิน 4 พันไร่ ราคาประเมิน 1.3 หมื่นล้านบาท ใช้หนี้คดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย

AQ ลุยขายที่ดิน 4 พันไร่ ราคาประเมิน 1.3 หมื่นล้านบาท ใช้หนี้คดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย

21 ตุลาคม 2015


581021ยงยุทธ
นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่มาภาพ: http://thinkofliving.com/

เมื่อสัปดาห์ก่อน บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ ที่เปลี่ยนชื่อจากบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ KMC เดิม มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง AQ กับบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด และบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโกลเด้นฯ 68%

จากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งในคดีผู้บริหารธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับ KMC โดยมิชอบ เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ในคดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 55/2558 โดยให้ AQ ร่วมกับจำเลยอื่นๆ คืนเงินจำนวน 10,004.46 ล้านบาท แก่ธนาคารกรุงไทยผู้เสียหาย และบริษัทโกลเด้นฯ ต้องรับผิดจำนวน 8,368.73 ล้านบาท ขณะที่บริษัทโกลเด้นฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหลักประกันคือ ที่ดินจำนวน 216 โฉนด เนื้อที่รวม 4,323-1-55.90 ไร่ ตั้งอยู่ตามแนวถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) ถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) และวัดเกาะแก้ว

เพราะหาก AQ ไม่ดำเนินการใดๆ แล้วปล่อยให้ธนาคารกรุงไทยนำที่ดินผืนนี้ไปขายทอดตลาด กรณีที่ได้เงินน้อยกว่าภาระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบ AQ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกให้ชดใช้ในส่วนต่างนั้นจนครบจำนวนที่ต้องชำระแก่ธนาคารกรุงไทย ทั้งที่ตามข้อเท็จจริง ราคาประเมินที่ดินนี้สูงกว่าภาระหนี้ ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการที่ดีย่อมมีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน โดยอาจเหลือกำไรให้ AQ และบริษัทโกลเด้นฯ ได้อีกด้วย

“AQ ซึ่งมีความชำนาญในการจัดการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า และเป็นผู้ที่จะได้รับความเสียหายในการนี้โดยตรง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและยังมีโอกาสได้รับกำไรจากการบริหารจัดการอีกด้วย จึงจำเป็นต้องสอดเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการขายที่ดินนี้”

AQ กับบริษัทโกลเด้นฯ และบริษัทโปรเกรสฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโกลเด้นฯ จึงตกลงเข้าทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ มีระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยให้ AQ เป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี้ รวมถึงบริหารจัดการในการขายที่ดินเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าวได้มีการประเมินราคาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 พบว่ามีราคาประเมินสูงถึง 13,500 ล้านบาท กรณีบังคับขายจะมี discount rate 30% ราคาที่ดินเท่ากับ 9,450 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ในส่วนของบริษัทโกลเด้นฯ ยังคงเหลือคืนค่าใช้จ่ายของ AQ ต่อไป โดยจะมีการแบ่งกำไรจากการขายที่ดินหลังหักค่าใช้จ่ายและชำระหนี้แก่ธนาคารกรุงไทยแล้วในสัดส่วนบริษัทโกลเด้นฯ 70% และ AQ 30% และเมื่อหลุดพ้นจากความรับผิดชอบกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ทั้ง 2 บริษัทตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือใช้สิทธิไล่เบี้ยกันอีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย ศาลฎีกาฯ พิพากษาให้จำคุกอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ได้แก่ ร.ท. สุชาย เชาว์วิศิษฐ์ นายวิโรจน์ นวลแข นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา เป็นเวลา 18 ปี และให้จำคุกอดีตพนักงานของธนากรุงไทยจำนวนหนึ่ง รวมถึงผู้บริหาร KMC และบริษัทในเครือ เป็นเวลา 12 ปี พร้อมกับสั่งให้ผู้บริหาร KMC กับบริษัทในเครือชดใช้เงินคืนแก่ธนาคารกรุงไทยผู้เสียหาย รวม 10,004.46 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการออกหมายจับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยลำดับที่ 1 ซึ่งไม่เดินทางมาร่วมการพิจารณาคดีตั้งแต่การพิจารณาคดีครั้งแรก

ทั้งนี้ AQ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนชื่อจาก KMC เมื่อมีการเพิ่มทุนและเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันมี นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทของบริษัท ที่น่าสนใจคือในรายชื่อผู้ถือหุ้น มีชื่อของ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุด จำนวน 2,500 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19.73% หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือ PP เมื่อปี 2557 ด้วยมูลค่า 855 ล้านบาท