ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > แบงก์กรุงไทยหนุนจัดงาน ISTS 2018 แข่งขันด้านนวัตกรรมแบบ Hackathon ชิงถ้วยพระราชทาน

แบงก์กรุงไทยหนุนจัดงาน ISTS 2018 แข่งขันด้านนวัตกรรมแบบ Hackathon ชิงถ้วยพระราชทาน

24 กันยายน 2018


นับถอยหลัง สู่การแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเฟ้นหาทีมนักศึกษาที่เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุม International Seminar on Technology for Sustainability (ISTS) 2018 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (KOSEN) โดยมีภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ AWS พีทีที ดิจิตอล เรือเร็วลมพระยา และ Auto Desk ร่วมให้โจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขัน

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็น Future Banking ของธนาคาร และเป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ส่งเสริมและสรรหาบุคลากรที่มีทักษะด้านไอทีในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งเป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจต่างๆ

การแข่งขัน ISTS 2018 เป็นการแข่งขันแบบมาราธอน 7 วัน 7 คืน หรือ Hackathon ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมเอวัน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 152 คน จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย และไทย แข่งขันในสถานการณ์ที่เสมือนชีวิตการทำงานจริงในการวางแผนการจัดการเวลา การทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนคิดค้นแก้ปัญหา หรือ Hack ปัญหาติดต่อกันแบบมาราธอน (Marathon) เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Krungthai Innovation Lab มาให้คำแนะนำเชิงเทคนิคแก่ผู้เข้าแข่งขัน

สำหรับโจทย์ของธนาคารกรุงไทย คือการพัฒนาเทคโนโลยี Thai Optical Character Recognition (Thai-OCR) หรือระบบการประมวลผลข้อความและจัดเก็บข้อมูลเอกสารภาษาไทย และการพัฒนาเทคโนโลยี AI Chatbot หรือระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ ที่สามารถประยุกต์กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด นำมาซึ่งบริการที่เป็นเลิศและตอบโจทย์ลูกค้าประชาชนในยุคดิจิตอล 4.0