ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ไทยพาณิชย์เดินหน้าธุรกิจในเมียนมา หนุนธนาคารท้องถิ่น 7 แห่ง กว่า 100 ล้านสหรัฐ

ไทยพาณิชย์เดินหน้าธุรกิจในเมียนมา หนุนธนาคารท้องถิ่น 7 แห่ง กว่า 100 ล้านสหรัฐ

17 สิงหาคม 2015


SCB-Myanmar

ธนาคารไทยพาณิชย์ รุกธุรกิจเมียนมาต่อเนื่อง สนับสนุนธุรกิจแก่ธนาคารท้องถิ่นของเมียนมา 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอายาวดี ธนาคารซีบี ธนาคารคันเบาซา ธนาคารเมียนมาร์เอเพ็กซ์ ธนาคารโยมา ธนาคารเอ็มเอฟทีบี และธนาคารเอ็มไอซีบี วงเงินกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในงาน “SCB Collaboration with Myanmar Banks” จัดขึ้น ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปี 2558 นี้ ประเทศเมียนมาถือเป็นประเทศที่ถูกจับตามากที่สุดเนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าสูง โดยประเทศไทยติดอันดับเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีการลงทุนสูงที่สุดในเมียนมา และเป็นอันดับ 2 ทางด้านการค้า ในฐานะธนาคารชั้นนำของประเทศ ไทยพาณิชย์จึงให้ความสำคัญในการให้ความสนับสนุนแก่ธนาคารท้องถิ่นของประเทศเมียนมาเพื่อผลักดัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเมียนมา”

ทั้งการให้การสนับสนุนทางธุรกิจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงการคลังเมียนมา และ ธนาคารกลางเมียนมา พร้อมด้วยธนาคารท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง เพื่อผลักดันการเติบโตด้านการค้าระหว่างประเทศของลูกค้าธุรกิจเมียนมา และลูกค้าไทยทำธุรกิจในเมียนมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ทำธุรกิจกับธนาคารทั้ง 7 แห่ง สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และธนาคารท้องถิ่นเมียนมาอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังเตรียมดำเนินการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการค้าให้กับบุคคลากรของธนาคารท้องถิ่นทั้ง 7 แห่งเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจในเมียนมา ตั้งแต่ปี 2546 และในปี 2555 ได้เปิดสำนักงานตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อรองรับโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับใบอนุญาตในการเปิดสาขาในเมียนมา การให้บริการลูกค้าที่ต้องการไปลงทุนยังเมียนมาจะผ่านการดำเนินงานจากประเทศไทยและสิงคโปร์ การสนับสนุนทางธุรกิจแก่ธนาคารท้องถิ่นของเมียนมา 7 แห่งครั้งนี้ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทยพาณิชย์และเมียนมา รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธนาคารของเมียนมาในการดูแลลูกค้าธุรกิจในเมียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น