ThaiPublica > สู่อาเซียน > “ไทยพาณิชย์ เมียนมา” เปิดบริการ เจาะตลาดเต็มรูปแบบ

“ไทยพาณิชย์ เมียนมา” เปิดบริการ เจาะตลาดเต็มรูปแบบ

15 มกราคม 2021


ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการ “ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา” เจาะตลาดการเงินเมียนมาเต็มรูปแบบ เป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งธุรกิจธนาคารลูก (Subsidiary License) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้น 100% ซึ่งพร้อมนำความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งทางด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งเข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านการเงินและระบบการชำระเงินให้กับเมียนมาเพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเชื่อมต่อขีดความสามารถใหม่ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา สามารถตอบความต้องการและเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มในเมียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งลูกค้ารายใหญ่ เอสเอ็มอี และรายย่อย พร้อมดันเครือข่ายสาขาในต่างประเทศเป็นสะพานเชื่อมโยงการค้า-การลงทุนระดับภูมิภาคในกลุ่มประเทศ CLMV+2

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตการจัดตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา จากธนาคารกลางเมียนมา และพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มกราคม 2564 ถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ประกอบให้ยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายต่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV+2 ที่ธนาคารมุ่งมั่นมาตลอดหลายปีประสบความสำเร็จ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในฐานะประเทศกลยุทธ์ (Strategic Country) ด้วยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งเมียนมายังมีภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง 2 ภูมิภาคยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดีย

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

ในขณะที่รัฐบาลเมียนมามีนโยบายสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลก ตลอดจนเมียนมา รวมถึงประเทศไทยเองต่างกำลังเผชิญและต่อสู้กับมหาวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่ธนาคารยังเชื่อมั่นว่าทิศทางการลงทุนในเมียนมาจะไม่เปลี่ยนภาพไปจากเดิม เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวกลับมาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง จึงเดินหน้าตามแผนเปิดสำนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา เพื่อเป็นฟันเฟืองด้านการเงินร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูของการค้า-การลงทุนให้กับภาคธุรกิจ ตลอดจนการเงินภาคประชาชนในเมียนมา และเป็นสะพานเชื่อมโยงการลงทุนในระดับภูมิภาคต่อไป โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเมียนมาจะกลับมาขยายตัวที่ 6% ในปี 2564 เติบโตจากที่คาดว่าจะขยายตัว 1.5% ในปี 2563 เพราะผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา เป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบธนาคารลูก (Subsidiary License) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้น 100% สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบเสมือนธนาคารท้องถิ่นในเมียนมา ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนและส่งเสริมธุรกิจในเมียนมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ซึ่งในขณะนี้อัตราประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินมีถึง 74% รวมทั้งสินเชื่อในภาคธุรกิจที่มีเพียง 20% ของ GDP (Domestic credit to private as % of GDP)

ดังนั้นธนาคารจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาผ่านการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายของธนาคารให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยตั้งใจนำเอาประสบการณ์ความคร่ำหวอดในธุรกิจการเงินระดับภูมิภาคและศักยภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เข้ามาเชื่อมต่อกับธุรกิจในเมียนมาเพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่และเดินหน้าเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเป้าหมายจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและระบบการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบโจทย์โลกธุรกิจและการเงินดิจิทัลให้กับเมียนมา สอดคล้องกับทิศทางการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลในเมียนมาที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาบริการให้สามารถสร้างประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับชาวเมียนมา โดยจะเริ่มต้นพัฒนาด้านระบบการชําระเงินดิจิทัล ทั้ง Corporate portal สำหรับลูกค้าธุรกิจ และ Mobile Banking สำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2565 เพื่อตอบโจทย์การชำระสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการใช้และบริหารเงินสดในประเทศ

นายสารัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมียนมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง ถึงแม้ปัจจุบัน สินเชื่อลูกค้าธุรกิจจะเทียบเท่า 87% ของสินเชื่อทั้งหมดที่มีมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านเหรียญ ในส่วนลูกค้ารายย่อยจะมีเพียงประมาณ 10% ซึ่งธนาคารกลางเมียนมาคาดว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อลูกค้ารายย่อยจะเติบโตแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ นวัตกรรมในรูปแบบสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ จากอัตราเพิ่มการใช้งานของ smartphone จาก 80% เป็น 90% ของประชากร ในปี 2561 ถึง 2562 นอกจากนั้น ยังมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นกว่า 1 ล้าน ผู้ใช้งาน ระหว่างปี 2562 ถึง 2563 จึงเป็นกลุ่มศักยภาพสำคัญต่อการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา ตั้งอยู่ที่ Sule Square Office Tower ซึ่งเป็นเขตธุรกิจสำคัญย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง โดยมี Mr. Rajesh Ahuja ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (General Manager) ทั้งนี้ ธนาคารเริ่มเข้ามาให้บริการในเมียนมาตั้งแต่ปี 2555 ในรูปแบบสำนักงานตัวแทน (Representative Office) จึงมีความเข้าใจตลาด วัฒนธรรม ตลอดจนกฎระเบียบในเมียนมาเป็นอย่างดี พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกธุรกิจที่ต้องการเข้าไปขยายกิจการในเมียนมา และพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างภูมิภาคให้กับนักลงทุนจากทุกชาติที่ต้องการขยายการค้าการลงทุนมายังประเทศในกลุ่ม CLMV+2 ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน และสิงคโปร์

Mr. Rajesh Ahuja ผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา
…………

Siam Commercial Bank Myanmar to bring full-fledged digital banking to Myanmar’s financial market

Siam Commercial Bank is opening “Siam Commercial Bank Myanmar” to fully expand to Myanmar’s financial market, the only Thai bank allowed to operate a wholly owned subsidiary bank in the Republic of the Union of Myanmar. SCB Myanmar will leverage its digital banking expertise and strength to elevate financial products, services, and payment systems in Myanmar to fulfill the business requirements of the ASEAN group. The move will open up new capabilities and allow SCB Myanmar to meet the needs of every customer group in Myanmar to the fullest extent possible, whether large corporations, SMEs, or retail customers. SCB Myanmar will also capitalize on SCB’s branch network by bridging regional trade and investment relations among the CLMV+2 countries.

Siam Commercial Bank President Sarut Ruttanaporn noted that “SCB has been granted a banking license to operate Siam Commercial Bank Myanmar by the Central Bank of Myanmar, which will be officially inaugurated on 15 January 2021. This development is an important jigsaw piece in SCB accomplishing its strategic expansion of its overseas network in the CLMV+2 countries over the past several years. With its increasing importance as a regionally strategic country, Myanmar has become one of the top destinations attracting investors from around the world. The country’s strategic location links Asia’s two regional powers, China and India. While the Myanmar government continues to support foreign direct investment despite the COVID-19 crisis situations faced by countries worldwide, including Myanmar and Thailand, SCB is confident that this impediment will not change the overall investment trend in Myanmar. The economy should be able to recover to full capacity when the pandemic subsides. Bearing that prospect in mind, SCB is moving forward with its plan for opening Siam Commercial Bank Myanmar, which will be instrumental in the recovery of trade, investment, and public finance in Myanmar, helping bridge regional investment even further. According to a World Bank forecast, Myanmar’s GDP will resume its former 6 percent level in 2021, up from the 1.5 percent level predicted for 2020 due to impacts of the COVID-19 pandemic.”

ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา

Mr. Sarut continued, “As a wholly owned subsidiary of SCB, Siam Commercial Bank Myanmar is currently the only Thai bank granted a subsidiary license in Myanmar. The Bank will offer a full spectrum of commercial banking services in the same manner as local banks. SCB Myanmar is committed to serving people and promoting businesses in Myanmar by expanding access to financial services. At present, statistics reveal that up to 74 percent of the population does not have access to financial services, with the percentage of domestic credit to GDP standing at a mere 20 percent. SCB will be focusing on supporting economic growth in Myanmar by offering comprehensive financial products and services covering all target groups, whether large corporations, SMEs, or retail customers. The Bank is determined to bring every aspect of its financial experience and capabilities, particularly technology advancement, to connect businesses in Myanmar in a bid to build new capabilities and lead every customer group to success.”

“In addition, the Bank will support the development of financial infrastructure and payment systems even further by offering solutions critical for Myanmar’s businesses and digital finance, in line with the increasing popularity of Myanmar’s digital banking trend. The Bank is now studying the market so as to create satisfactory financial experiences for the people of Myanmar. Our tasks will start from the development of digital payment systems, both a corporate portal for businesses and mobile banking for retail customers. Services expected to be available in 2022, which will help support business payments and reduce cash usage and management costs in the country.”

“Myanmar has strong growth potential. Despite an imbalance of commercial loans at 87 percent or USD 18 billion compared to a mere 10% for retail loans, the Central Bank of Myanmar expects that retail lending growth will be exponential. In addition, digital lending will play an important role, with smartphone usage increasing from 80 percent to 90 percent of the total population between 2018 to 2020. Internet access also increased significantly, by over one million users between 2019 to 2020, and will be a target essential to the development of digital finance,” Mr. Sarut added in closing his remarks.

Siam Commercial Bank Myanmar is located at Sule Square Office Tower, a major financial district in the heart of Yangon city, headed by Mr. Rajesh Ahuja as General Manager. Having entered the Myanmar market in 2012 as a representative office, SCB fully understands Myanmar’s market, cultural, and regulatory requirements. We are eager to offer consultation for all businesses seeking to expand in Myanmar and ready to connect regional investment for investors from all CLMV+2 countries, comprising Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, China, and Singapore.