ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว “Thailand’s New Normal” หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราควรทำอะไร

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว “Thailand’s New Normal” หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราควรทำอะไร

29 กรกฎาคม 2015


ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่: Thailand’s New Normal”โดยดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษากล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในอัตราที่ต่ำลง และช้าลงกว่าเมื่อก่อน เพราะเรากำลังเข้าสู่บริบทใหม่ หรือ “New normal” เช่น เศรษฐกิจไทยจากที่เคยโตเฉลี่ย 5% ในทศวรรษนี้จะโตเฉลี่ยเหลือ 3% ต่อปีเท่านั้น งบประมาณจากที่เคยใช้งบประชานิยมได้เต็มที่ก็กลายเป็นรัฐที่ต้องรัฐเข็มขัดมากขึ้น ทิศทางการลงทุนจะเปลี่ยนไปจากเงินลงทุน “จาก” ต่างประเทศ ก็เปลี่ยนเป็นนำเงินลงทุน “ไปยัง”ต่างประเทศมากขึ้น ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่จะโตช้าลง แต่ยังมีมลภาวะมากขึ้นและมีความมั่นคงด้านพลังงานน้อยลง

สาเหตุเพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้เปลี่ยนไปแล้ว ประชากรไทยเข้าสู่วัยชรารวดเร็วจนกำลังแรงงานแทบไม่เพิ่ม ค่าจ้างโตเร็วจนแซงผลิตภาพการผลิต ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง หนี้ครัวเรือนที่สูงเกือบ 80% ของจีดีพีจะยังทำให้การบริโภคเพิ่มได้ยากอีกพักใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีปัญหารายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้เวียดนาม การส่งออกปิโตรเคมีชะลอตัวเพราะลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนขยายการผลิตจนกลายมาเป็นผู้ส่งออกเสียเอง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เจอภาวะอุปทานล้นตลาด เป็นต้น

“ตัวอย่างที่ชัดเจนของโครงสร้างที่เปลี่ยนไปและทำให้เกิดบริบทใหม่ คือการส่งออกที่ชะลอตัว หลายฝ่ายเชื่อว่าเกิดจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้คิดไปว่าน่าจะเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ความจริงการส่งออกมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ด้วยรูปแบบการค้าโลกก็เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาโตเท่าเดิมก็จะไม่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมากเหมือนก่อน รวมทั้งยังเจอสภาพการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยเฉพาะของประเทศ เช่น ปัญหาค่าแรง ทำให้ภาคส่งออกที่เคยโต 12% ต่อไปก็จะเหลือไม่ถึง 4% ต่อปีในทศวรรษนี้”ดร.เศรษฐพุฒิกล่าว

สิ่งที่เราควรทำมีอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ หนึ่ง อย่ากระตุ้นด้านอุปสงค์จนเกินไปเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาโตเหมือนเก่า เพราะศักยภาพของเราได้เปลี่ยนไปแล้ว สอง สร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมที่เป็นระบบ ครอบคลุม และครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการเยียวยาแบบไม่มีที่สิ้นสุด และสาม มุ่งสู่ “แม่โขง” ไม่ใช่แค่ AEC

ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่า “ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่ที่เติบโตเร็วมาก ส่วนไทยเองก็มีบทบาทสำคัญในพื้นที่นี้ เราส่งออกสินค้าไปที่กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ด้วยมูลค่ามากใกล้เคียงกับที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการสร้างถนน หรือรางรถไฟเชื่อมกัน แต่ที่จริงควรมุ่งส่งเสริมสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นด้วย เช่น บริการให้คำปรึกษากฎหมายและภาษี ที่สำคัญคือการพัฒนาคนให้มีทักษะต่างๆ ที่จำเป็น”

Thailand’s New Normal Thai Final