ThaiPublica > เกาะกระแส > TFF Economic Roundtable : ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556 สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง

TFF Economic Roundtable : ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556 สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง

15 มกราคม 2013


ข่าวแจก: สถาบันอนาคตไทยศึกษา

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู

15 มกราคม 2556 – สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) เปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นมุมมองและความเห็นสำคัญที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จากวงสนทนาแบบปิดของผู้ร่วมสนทนาระดับ “มากประสบการณ์” ซึ่งปกติจะไม่ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาจากวงสนทนาให้สาธารณะชนทราบเท่าใดนัก เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่สถาบันฯ จะจัดทำอย่างต่อเนื่องในปี 2556 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจาก Economic Roundtable จะต่อด้วยการนำเสนอประเด็นความเห็นที่น่าสนใจจากวงสนทนาของนักธุรกิจระดับคีย์แมนของไทย (Business Roundtable)

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยว่า งานหลักที่สถาบันฯ จะจัดทำเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนแบบต่อเนื่องในปี 2556 คือ “TFF Roundtable Report” ที่เน้นการรวบรวม จับประเด็น และสังเคราะห์มุมมองและความเห็นสำคัญของผู้ร่วมสนทนาระดับ “ผู้รู้” หรือ “ผู้มากประสบการณ์” ที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์แบบลึกๆ ในวงสนทนาแบบปิด ซึ่งบ่อยครั้งที่เนื้อหาดีๆ จากวงสนทนาแบบนี้มักไม่ได้มีการสังเคราะห์และนำมาถ่ายทอดให้สาธารณชนในวงกว้างทราบเท่าใดนัก

สำหรับงานชิ้นแรกที่ทางสถาบันฯ ขอนำเสนอ คือ TFF Economic Roundtable ในหัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556: สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง” ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาและประเด็นความคิดจากเวทีสนทนาแบบปิดจากผู้ร่วมสนทนาที่มีชื่อเสียงในแวดวงเศรษฐกิจ อาทิ ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ, ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, คุณสมพล เกียรติไพบูลย์, ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนทนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ว่า จะยังคงเป็นปีที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างแน่นอน ในขณะที่ความหวังว่าการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กลับต้องแลกมาด้วยหนี้สาธารณะก้อนโต ส่วนคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยมักจะเป็นไปตามตัวเลขการส่งออก ซึ่งอิงกับภาพเศรษฐกิจโลก

ในขณะเดียวกัน การสนทนาได้หยิกยกปัจจัยหลายประการที่เราควรต้องจับตามองในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็น 1. เรื่องของความผันผวนจากการไหลเข้า–ออกของเงินทุน ที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของค่าเงินบาท 2. เรื่องของนโยบายประชานิยม ที่ใช้งบประมาณจำนวนมากเบียดบังทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว แต่กลับกระตุ้นการบริโภคได้เพียงชั่วคราว 3. เรื่องหนี้สาธารณะ ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากนโยบายประชานิยม แต่กลับก่อให้เกิดภาระรายจ่ายจำนวนมหาศาลแก่ประเทศ และ 4. เรื่องของคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ยังไม่มีแผนการจัดการหรือดำเนินการใดๆ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไทยยังคงมีโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจรออยู่ข้างหน้า เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ไทยควรใช้โอกาสนี้เพื่อดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสจากการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดกลุ่มใหม่ที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง

แต่การที่ไทยจะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ เราต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยังขาดธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต้องพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดการใช้ทรัพยากรที่ไร้ประโยชน์ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ทั้งในรูปแบบของการปรับปรุงกฎหมายให้มีผลบังคับใช้จริง และการปลูกฝังจิตสำนึกคนไทย

และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญ คือ ประเทศไทยต้องการยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่องของนโยบาย ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีแต่นโยบายระยะสั้นและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้ประเทศขาดทิศทางในการพัฒนา ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ก็ยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและขาดแผนงานที่จะรองรับการแปลงแผนไปสู่โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

“ทั้งนี้ TFF Roundtable Report ฉบับต่อไปจะเป็นการนำเสนอประเด็นความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจระดับคีย์แมนที่เรียกว่า Business Roundtable โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2556 นี้” ดร.เศรษฐพุฒิกล่าว

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มหรือดาวน์โหลด TFF Economic Roundtable ได้ที่ “ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556: สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง”