ThaiPublica > ThaiPublica Channel > “สาลินี วังตาล” เล่นเกมรุกเพิ่ม good loan “เติมน้ำดีไล่น้ำเน่า” ฟื้นเอสเอ็มอีแบงก์

“สาลินี วังตาล” เล่นเกมรุกเพิ่ม good loan “เติมน้ำดีไล่น้ำเน่า” ฟื้นเอสเอ็มอีแบงก์

13 กรกฎาคม 2015


ผ่านมากกว่า 1 ปีสำหรับวาระ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ” ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 75/2557 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 หรือเพียงเดือนเดียวหลังจากปฏิวัติยึดอำนาจการปกครอง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ขึ้นมาสะสางปัญหาที่ค้างคาของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมทั้งการจัดตั้ง “ซูเปอร์โฮลดิ้ง”เพื่อถือหุ้นและเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ, ริเริ่มนำระบบตรวจสอบความโปร่งใสต่างๆ มาปฏิบัติ เช่น หลักความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) หรือสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามภาระเร่งด่วนของ“ซูเปอร์บอร์ด” มีหน้าที่ต้องฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา 7 แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอีแบงก์)

“สาลินี วังตาล” ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถูกเลือกให้เข้ามาฟื้นฟูกิจการแบงก์นี้ ในฐานะที่เคยเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ํธปท.) และเป็นผู้ที่เคยกำกับและตรวจสอบธนาคารนี้มาก่อน จึงถูกทาบทามให้มาดำเนินการฟื้นฟู ให้เอสเอ็มอีแบงก์กลับมาทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยเอสเอ็มอีเล็กๆ ให้สามารถยืนหยัดและพัฒนาเพื่อก้าวเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจประเทศต่อไป โดย นางสาลินีให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการแบงก์ที่เสียหายให้กลับมามีกำไรได้อย่างไร