ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสการเมือง > รัฐบาลผุด “3 รายการวิทยุ-2 รายการโทรทัศน์” ประชาสัมพันธ์ผลงาน 6 เดือน จากเช้าถึงค่ำ – พ่วงทำสิ่งพิมพ์แจกทุก 15 วัน

รัฐบาลผุด “3 รายการวิทยุ-2 รายการโทรทัศน์” ประชาสัมพันธ์ผลงาน 6 เดือน จากเช้าถึงค่ำ – พ่วงทำสิ่งพิมพ์แจกทุก 15 วัน

6 เมษายน 2015


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลเตรียมจัดทำ “3 รายการวิทยุ-2 รายการโทรทัศน์” ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ออกอากาศเช้ายันค่ำ พ่วงทำสิ่งพิมพ์แจกทุก 15 วัน เพื่อเผยแพร่ผลงานในรอบ 6 เดือน – “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จ่อนำ ครม. แถลงผลงานรัฐบาล 17 เม.ย. และสิ่งที่จะทำต่อไป 24 เม.ย.

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 3 เมษายน 2558 ที่มาภาพ : http://www.thaigov.go.th/th/program1/item/91118-id91118.html
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 3 เมษายน 2558 ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th/th/program1/item/91118-id91118.html

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ร.อ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินครบ 6 เดือน เมื่อเดือนมีนาคม 2558 รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องจาก คสช. และมีผลงานมากมายทั้งการคืนความสงบเรียบร้อยสู่บ้านเมือง การจัดระเบียบสังคม การช่วยเหลือเกษตรกร การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และวางรากฐานเพื่อการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดรูปแบบรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ สำนักโฆษกยังได้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเน้นย้ำให้สังคมทราบถึงงานที่รัฐบาลได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

ภาคภาษาไทย จำนวน 4 รายการ ได้แก่

1. รายการวิทยุ “ไทยคู่ฟ้า” ความยาว 1 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์–อาทิตย์ ในช่วงข่าวภาคเช้า 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 และวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายทุกสถานี

2. รายการวิทยุ “ประโยชน์สุขเพื่อประชาชน” ความยาว 5 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์–ศุกร์ ในรายการบันทึกสถานการณ์ เวลา 08.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 และวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย

3. รายการโทรทัศน์ “ประโยชน์สุขเพื่อประชาชน” ความยาว 3 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ หลังข่าวพระราชสำนัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที)

4. รายการโทรทัศน์ “เปิดใจไทยคู่ฟ้า” ความยาว 25 นาที ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.30–22.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที)

และภาคภาษาอังกฤษ อีก 1 รายการ ได้แก่ 1. รายการวิทยุ “เดอะ สโปคแมน รีพอร์ต” ความยาว 5 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์–อาทิตย์ ในช่วงข่าวภาคค่ำ 19.00 น. และออกอากาศซ้ำในข่าวภาคเช้า 07.00 น. วันรุ่งขึ้น ทางวิทยุเอฟเอ็ม 88.00 รวมทั้งเครือข่ายวิทยุภาษาอังกฤษอื่นๆ

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังมีนโยบายให้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ “จดหมายข่าวเพื่อประชาชน” เพื่อรวบรวมงานสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคออกเผยแพร่แก่ประชาชนทุกๆ 15 วัน โดยจะเริ่มแจกในวันนายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน วันที่ 17 เมษายน 2558

ร.อ. ยงยุทธ ยังกล่าวถึงการแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือนว่า รัฐบาลจะเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละกระทรวงได้ชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบเพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแถลงผลงานในรายการ คืนความสุขฯ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน

หลังจากนั้นจะเป็นการแถลงผลงานของรัฐบาลในภาพรวมโดยนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน ส่วนสัปดาห์ถัดไปแต่ละกระทรวงจะชี้แจงผลงานต่อเนื่องกันไปทั้งสัปดาห์จนครบทุกกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน และนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถึงทิศทางที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปผ่านทางรายการคืนความสุขฯ คืนวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พร้อมกับการออกอากาศเน้นย้ำผลงานที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปโดยรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านในรายการ “อนาคตเมืองไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) เวลา 21.00–21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคมนี้.