ThaiPublica > ThaiPublica Channel > “คณิศ แสงสุพรรณ”แจงข้อตกลงปมขัดแย้งงบเหมาจ่ายรายหัว ระหว่าง สปสช.- รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

“คณิศ แสงสุพรรณ”แจงข้อตกลงปมขัดแย้งงบเหมาจ่ายรายหัว ระหว่าง สปสช.- รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

23 กุมภาพันธ์ 2015


จากปมความขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เมื่อปลายปี 2557 นำมาสู่มติของชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ด้วยมาตรการหยุดส่งข้อมูลแลกเงิน ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เฉพาะงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่วนบริการอื่นๆ ยังส่งข้อมูลให้ตามปกติทั้งหมวดบริการผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคไตวายเรื้อรัง และบริการควบคุมและป้องกันรักษาโรคเรื้อรัง

ปัญหาดังกล่าวเป็นปมปัญหาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีการหารือเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเงินเหมาจ่ายรายหัวจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนในปี2545 เป็นครบรอบ 10 ปีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในเวทีงานดังกล่าว ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเงินเหมาจ่ายรายหัวก็ไม่มีข้อยุติในการแก้ปัญหา ซึ่งในขณะนั้นมีการเรียกร้องเพิ่มในประเด็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขาดทุนเรื้อรังเพิ่มขึ้น จนในที่สุดปลายปี 2557 นำมาสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น จนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาจัดการปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว และหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเก้าอี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคงร้อนจนนั่งไม่ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2558 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ในฐานะประธานอนุกรรมการการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางแก้ไขและข้อตกลงว่า