ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > “ปลัดคลัง” แถลงปิดบัญชีจำนำข้าว 15 โครงการ ขาดทุน 6.82 แสนล้าน เฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 4 โครงการ กว่า 5 แสนล้าน

“ปลัดคลัง” แถลงปิดบัญชีจำนำข้าว 15 โครงการ ขาดทุน 6.82 แสนล้าน เฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 4 โครงการ กว่า 5 แสนล้าน

14 พฤศจิกายน 2014


หลังจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นำเสนองานวิจัย “การคอร์รัปชันกรณีศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด”เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 งานวิจัยฉบับนี้คำนวณผลขาดทุนของโครงการจำนำข้าวในยุคสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พบว่ามียอดขาดทุนอยู่ที่ 5.39 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าวเปลือก ตามนโยบายรัฐบาลที่มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ ระบุว่าขาดทุน 5.18 แสนล้านบาท

ปิดบัญชีจำนำข้าว 15 โครงการ

นายรังสรรค์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ สรุปตัวเลขผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 15 โครงการ เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนา 84 ล้านตัน จ่ายเงินไปทั้งสิ้น 1,056,565.4 ล้านบาท มีรายได้จากการขายข้าว 374,200 ล้านบาท คาดว่าจะมีผลขาดทุนสุทธิ 682,365 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรับจำนำข้าวจำนวน 11 โครงการ ขาดทุนสุทธิ 163,674 ล้านบาท เฉพาะโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ 4 โครงการ ขาดทุนสุทธิ 518,691 ล้านบาท

ขาดทุนจำนำข้าว 15 โครงการ

“ยืนยันว่าการปิดบัญชีจำนำข้าวครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ได้นับรวมปริมาณข้าวสารคงค้าง 19.2 ล้านตัน คิดมูลค่าทางบัญชี 225,400 ล้านบาท โดยหักค่าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นปีละ 10% ไม่เกิน 4 ปี เริ่มจากปีแรกหักค่าเสื่อม 10% ปีที่ 2 หัก 20% ปีที่ 3 หัก 30% และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป หักได้ไม่เกิน 40% ทั้งนี้ ตัวเลขขาดทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (6.82 แสนล้านบาท) ขึ้นอยู่กับการระบายข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ เช่น ถ้าขายข้าวสารตันละ 15,000 บาท ก็ขาดทุนลดลง แต่ถ้าขายข้าวตันละ 7,000 บาท ก็ขาดทุนเพิ่มขึ้น ณ วันปิดบัญชีฯ คณะอนุกรรมการฯ ตั้งสมมุติฐาน กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวสารที่ 11,700 บาท/ตัน” นายรังสรรค์กล่าว

กรณี “คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ” ตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 พบว่ามีข้าวสารในสต็อกแค่ 18.6 ล้านตัน ขณะที่ข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ระบุว่ามีข้าวสารค้างสต็อก 19.2 ล้านตัน

นายรังสรรค์กล่าวว่า ประเด็นนี้เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ตัวเลขไม่ตรง เนื่องจากมีข้าวเปลือกส่วนหนึ่งถูกส่งไปสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อนำมาเก็บไว้ในโกดัง ยังไม่ได้รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ต้องติดตามตรวจสอบต่อไป หากข้าวหายก็ขาดทุนเพิ่ม ซึ่งตนจะปิดบัญชีจำนำข้าวปีละ 1 ครั้งไปจนกว่าจะขายข้าวในสต็อกจนหมดปิดโครงการ โดยจะปิดบัญชีครั้งต่อไปวันที่ 30 กันยายน 2558