ThaiPublica > เกาะกระแส > ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ชี้แจงกรณี รายงานวิจัยจํานําข้าวของทีดีอาร์ไอที่ ป.ป.ช. อ้างถึงใน สํานวนคดีกล่าวหา “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ระบุอ้างอิงและใช้ประโยชน์งานวิชาการให้ถูกที่ถูกทาง

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ชี้แจงกรณี รายงานวิจัยจํานําข้าวของทีดีอาร์ไอที่ ป.ป.ช. อ้างถึงใน สํานวนคดีกล่าวหา “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ระบุอ้างอิงและใช้ประโยชน์งานวิชาการให้ถูกที่ถูกทาง

10 กันยายน 2014


ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิจัยเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ชี้แจงกรณี รายงานวิจัยเรื่องนโยบายจํานําข้าวของทีดีอาร์ไอที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)อ้างถึงในสํานวนคดีกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรี นส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม ซีรี่ส์ จำนำข้าว สิ้นนาสิ้นชาติ!

nipon-TDRI

“>