แถลงการณ์ P-move นโยบายและคำสั่งของ คสช. ที่ส่งผลกระทบต่อคนจน

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑
เรื่อง : นโยบายและคำสั่งของ คสช. ที่ส่งผลกระทบต่อคนจน

P-move-1 by thaipublica