ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สแกนพาสปอร์ต กมธ. (6) : เปิด 5 กรรมาธิการกั๊กข้อมูลดูงาน ตปท. “ชัย ชิดชอบ” เขียนกฎแต่ฉีกกฎเสียเอง

สแกนพาสปอร์ต กมธ. (6) : เปิด 5 กรรมาธิการกั๊กข้อมูลดูงาน ตปท. “ชัย ชิดชอบ” เขียนกฎแต่ฉีกกฎเสียเอง

16 สิงหาคม 2013


หลังจากสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้ทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาทั้ง 35 คณะ ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ กมธ. ในช่วงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ 2555 ต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารสภาผู้แทนราษฎร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เมื่อเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

ปรากฏว่ามี กมธ. เพียง 9 คณะเท่านั้น ที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำร้องขอ ขณะที่ กมธ. อีก 26 คณะ ที่ไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ได้ระบุเหตุผลว่ายังจัดทำข้อมูลไม่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งเพื่อทวงถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ขอไปประกอบด้วย รายชื่อผู้เดินทาง งบประมาณ กำหนดการเดินทาง รายชื่อบริษัททัวร์ที่ได้รับการว่าจ้าง และรายงานผลสรุปการเดินทางไปดูงานต่างประเทศทุกคณะ

ล่าสุด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้ได้ราษฎร ได้มีหนังสือตอบกลับ โดยมี กมธ. จำนวน 21 คณะ ที่ได้ส่งมอบเอกสารให้ ซึ่งบาง กมธ. ได้ส่งเอกสารให้ครบตามคำร้องขอ แต่บาง กมธ. เปิดเผยข้อมูลตามดุลยพินิจของ กมธ. ว่าอนุญาตเปิดเผยข้อมูลในส่วนใดบ้าง

แต่มี กมธ. จำนวน 5 คณะ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปดูงานต่างประเทศตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นครั้งที่ 2 คือ

1. กมธ.การต่างประเทศ ที่มีนาย สุนัย จุลพงศธร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน
2. กมธ.การตำรวจ ที่มีนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน
3. กมธ.การปกครอง มีนาย ชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน
4. กมธ.การสื่อสารและโทรคมนาคม มี ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน
5. กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ที่มีนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายชัย ชิดชอบ ประธานคณะ กมธ.การปกครอง ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชัยได้ระบุอยู่บ่อยครั้งว่า การเดินทางดูงานต่างประเทศของ กมธ. จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งออกระเบียบว่า กมธ. จะต้องส่งโครงการ กำหนดการ และหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่จะไปดูงานก่อนการเดินทาง รวมไปถึงการจัดทำผลสรุปการศึกษาดูงานต่อสภาทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม กมธ.การปกครอง ที่มีนายชัยเป็นประธานไม่ได้มอบข้อมูลการเดินทางของ กมธ. ให้ตามคำร้องขอ

สำหรับ 21 คณะ ที่เปิดเผยข้อมูลได้แก่

1. กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้ส่งข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และเยอรมัน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555 ประกอบไปด้วยผลสรุปการดูงาน รายชื่อ กมธ. ที่ร่วมเดินทาง และกำหนดการการดูงาน

2. กมธ.กิจการชายแดนไทย เปิดเผยข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-6 กรกฎาคม 2555 ประกอบไปด้วยผลสรุปการศึกษาดูงาน และวงเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

3. กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร เปิดข้อมูลการศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีและเช็ก ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยกำหนดการดูงาน และผลสรุปการศึกษาดูงาน

กมธ.ศาสนาฯ ดูงานญี่ปุ่น เมื่อกรกฎาคม 2556 ที่มาภาพ : http://www.senate.go.th
กมธ.ศาสนาฯ ดูงานญี่ปุ่น เมื่อกรกฎาคม 2556 ที่มาภาพ: http://www.senate.go.th

4. กมธ.การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เปิดข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9-18 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยบทสรุปการศึกษาดูงาน

5. กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เปิดข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยกำหนดการดูงาน รายนาม กมธ. และผลสรุปการศึกษาดูงาน

6. กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เปิดข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วยผลสรุปการศึกษาดูงาน รายนาม กมธ. ร่วมเดินทาง และกำหนดการดูงาน รวมไปถึงข้อมูลการดูงานครั้งที่ 2 ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2555 ประกอบไปด้วย รายนาม กมธ. ที่ร่วมเดินทาง กำหนดการการดูงาน และผลสรุป

7. กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ เปิดข้อมูลการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย ผลสรุปการดูงาน รายชื่อ กมธ. ที่ร่วมเดินทาง กำหนดการ และการใช้จ่ายงบประมาณในการศึกษาดูงาน

8. กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค เปิดข้อมูลการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย กำหนดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการศึกษาดูงาน

9. กมธ.การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน เปิดข้อมูลการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี เช็ก สโลวัก ฮังการี และออสเตรีย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยรายชื่อ กมธ. ที่ร่วมเดินทาง และผลสรุปการดูงาน(ภาพดูงานประเทศจีน)

10. กมธ.การทหาร เปิดข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย รายชื่อ กมธ. และผลสรุปการดูงาน

11. กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดข้อมูลการดูงานที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วยงบประมาณที่ใช้ กำหนดการการดูงาน รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง และบทสรุปการศึกษาดูงาน

12. กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยผลสรุปการศึกษาดูงาน รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

13. กมธ.การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2555 ประกอบไปด้วยงบประมาณที่ใช้ และรายชื่อ กมธ. ที่ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน

14. กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เปิดข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม ประกอบด้วยรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง กำหนดการ ผลสรุป และการใช้งบประมาณการศึกษาดูงาน

15. กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มอบข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศโปแลนด์ สโลวัก และฮังการี ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยผลสรุปการดูงาน รายนามผู้ร่วมเดินทาง งบประมาณที่ใช้ และกำหนดการดูงาน

16. กมธ.การพลังงาน เปิดข้อมูลการดูงานที่ประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และสวีเดน ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย ผลสรุป กำหนดการ และรายชื่อผู้ร่วมเดินทางดูงาน

17. กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วยผลสรุป รายชื่อ และกำหนดการการศึกษาดูงาน

18. กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เปิดข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย สรุปผล รายชื่อ กำหนดการการดูงาน และดูงานที่ประเทศเกาหลีและฮ่องกง ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2555 ประกอบด้วยรายนาม กำหนดการ และผลสรุปการศึกษาดูงาน

คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม เข้าหารือสถานการณ์ด้านแรงงานกับประธานคณะกรรมาธิการ Social And Employment Malters ของลัตเวีย ณ อาคารรัฐสภาลัตเวีย ปี 2556 ที่มาภาพ : http://www.senate.go.th
คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม เข้าหารือสถานการณ์ด้านแรงงานกับประธานคณะกรรมาธิการ Social And Employment Malters ของลัตเวีย ณ อาคารรัฐสภาลัตเวีย ปี 2556 ที่มาภาพ: http://www.senate.go.th

19. กมธ.การแรงงาน เปิดข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 19-29 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย สรุปผล รายชื่อ กมธ. ที่ร่วมเดินทางดูงาน

20. กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน เปิดข้อมูลการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศสเปน ฝรั่งเศส โมนาโก อิตาลี ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วยรายชื่อ กมธ. ที่ร่วมเดินทาง และผลสรุปจากการศึกษาดูงาน

21. กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ เปิดข้อมูลการเดินทางดูงานที่ประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย กำหนดการ ผู้ร่วมเดินทาง และผลสรุปการดูงาน

อ่านเพิ่มเติม