ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สแกนพาสปอร์ต กมธ. (2): จ้างบริษัททัวร์แพงกว่าราคาตลาด

สแกนพาสปอร์ต กมธ. (2): จ้างบริษัททัวร์แพงกว่าราคาตลาด

11 มกราคม 2013


กมธ.คมนาคมดูงานต่างประเทศ ที่มาภาพ :http://www.parliament.go.th
กมธ.คมนาคมดูงานต่างประเทศ ที่มาภาพ :http://www.parliament.go.th

จากกรณีที่สำนักข่าวไทยพับลิก้า ได้ทำหนังสือขอใช้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ กมธ. ทั้ง 35 คณะ ในช่วงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ 2555 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2555 นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งข้อมูลการเดินทางดูงานต่างประเทศของ กมธ. กลับมาจำนวน 9 คณะ ประกอบด้วย

1. กมธ.การคมนาคม 2. กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 3. กมธ.อุตสาหกรรม 4. กมธ.การติดตามการบริหารงบประมาณ 5. กมธ.ส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 6. กมธ.การสวัสดิการสังคม 7. กมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. กมธ.การศึกษา และ 9. กมธ.การสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ กมธ. ทั้ง 9 คณะ มีเพียง 3 คณะเท่านั้นที่เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ดังนี้

ทริปหรูดูงานต่างประเทศ หัวละ 321,345 บาท

1. กมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปประเทศบราซิล และสาธารณรัฐอาร์เจนจินา จำนวน 11 วัน มีผู้ร่วมเดินทาง 12 คนใช้งบประมาณ 3,856,150 บาท หรือเฉลี่ยรายละ 321,345 บาท โดยได้ว่าจ้างบริษัท นิรมิต ฮอลิเดย์ และธุรกิจท่องเที่ยว จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทัวร์

2. กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ เดินทางไปประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตาลี จำนวน 10 วัน มีผู้ร่วมเดินทาง 14 คน ใช้งบประมาณ 3,006,533 บาท หรือเฉลี่ยรายละ 214,752 บาท โดยว่าจ้างให้บริษัท ฮีตัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทัวร์

3. กมธ.การอุตสาหกรรม เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส จำนวน 9 วัน มีผู้ร่วมเดินทาง 18 คน ใช้งบประมาณจำนวน 3,435,100 บาท หรือเฉลี่ยรายละ 190,838 บาท โดยไม่ได้ระบุผู้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการจัดทัวร์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบราคาค่าทัวร์ของบริษัทเอกชนรายอื่น ที่ให้บริการนำเที่ยวในกลุ่มประเทศที่ กมธ. เดินทางไปนั้น พบว่ามีราคาที่ต่ำกว่ามาก อาทิ บริษัท บีบี ทัวร์ อินเตอร์ ทราเวล เสนอขาย บราซิล อาร์เจนตินา จำนวน 13 วัน 11 คืน ที่ราคา 269,000 บาท ในขณะที่ กมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าจ้างในราคาคนละ 321,345 บาท หรือเป็นส่วนต่างถึง 52,345 บาทต่อคน เมื่อคิดทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดพบว่า อัตราการจ้างบริษัททัวร์ของ กมธ. มีราคาที่สูงกว่าบริษัททัวร์เอกชนรายอื่นถึง 628,140 บาท

ขณะที่ทัวร์ประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตาลี ส่วนใหญ่บริษัททัวร์เอกชนจะจัดเพียง 8 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 บาทต่อคน ขณะที่ กมธ. ติดตามการบริหารงบประมาณว่าจ้างบริษัททัวร์ในราคาคนละ 214,752 บาทต่อการเดินทาง 10 วัน ซึ่งมีส่วนต่างของราคาบริษัททัวร์ทั่วไปและราคาที่ กมธ. ว่าจ้างเป็นจำนวนมาก

ส่วนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส จำนวน 9 วัน ของบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ จำกัด มีราคาตั้งแต่ 72,900-94,900 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง ส่วน กมธ.อุตสาหกรรม ว่าจ้างบริษัททัวร์ด้วยงบประมาณคนละ 190,838 บาท ส่วนต่างของอัตราทัวร์อยู่ที่ 95,938-117,938 บาท เมื่อรวมทั้งคณะ เกิดส่วนต่างที่มากสุดถึง 2,122,884 บาท

ทั้งนี้ ราคาการจัดทัวร์ของแต่ละบริษัทขึ้นอยู่กับประเภทของสายการบิน ระดับชั้นที่นั่ง โรงแรม และอาหารที่เลี้ยงรับรอง ซึ่งโรงแรมที่พักของ กมธ. ส่วนใหญ่จะเป็นเครือโรงแรมชั้นนำของโลกในระดับ 4-5 ดาว อาทิ โรงแรมในเครือ Hilton Sofitel Radisson Pullman Ramada และ Holiday Inn

พาลูก-เมีย-หัวคะแนน เที่ยวเพียบ

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการเดินทางไปดูงานของ กมธ. นั้น นอกจากจะมี กมธ. ที่ได้รับสิทธิในการเดินทางทุกรายแล้ว ยังมีที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ใน กมธ. บางรายร่วมเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกด้วย ขณะที่บางคณะพบว่า กมธ. หลายคนได้นำผู้ติดตามร่วมคณะเดินทางไปด้วย

อาทิ กมธ.เกษตร ที่มีผู้ติดตาม กมธ. ร่วมเดินทางถึง 22 คน โดยเป็นผู้ติดตามของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธาน กมธ. การเกษตร จำนวน 14 คน ผู้ติดตามนายอนันต์ ศรีพันธุ์ รองประธาน กมธ. 2 คน ผู้ติดตามนายพงศ์เวช เวชชาชีวะ รองประธาน กมธ. 1 คน ผู้ติดตามนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ที่ปรึกษา กมธ. 3 คน ผู้ติดตามนายองอาจ วงษ์ประยูร เลขาฯ กมธ. 1 คน

ส่วน กมธ. ที่ไม่มีบุคคลภายนอกเดินทางไปด้วย อาทิ กมธ.วิทยาศาสตร์ กมธ.สาธารณสุข กมธ.ส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม

แหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ กมธ. ประจำสภาผู้ราษฎร รายหนึ่งเปิดเผยว่า ผู้ติดตาม กมธ. ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น สามี ภรรยา หรือบุตร นอกจากนี้ กมธ. บางรายยังพาคนสนิท นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปด้วย แต่การนำบุคคลภายนอกไปนั้น จะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเครื่องบินและค่าห้องพักเอง (กรณีพักแยกห้องกับ กมธ.) แต่สามารถร่วมรับประทานอาหาร และการโดยสารรถภายในประเทศได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ร่วมเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก

ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการเบิกงบประมาณในการเดินทางดูงานต่างประเทศของ กมธ. จะเบิกจ่ายตามรายการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งจะต้องจำแนกค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล ทำให้ไม่มีช่องว่างที่จะสามารถนำคนนอกไปโดยไม่เสียค่าตั๋วเครื่องบินหรือห้องพัก (กรณีพักแยก) ได้

หมายเหตุ: การคำนวณส่วนต่างข้างต้นเป็นการคำนวณโดยนำจำนวนบุคคลที่ร่วมคณะเดินทาง หารด้วยจำนวนงบประมาณโครงการเท่านั้น ซึ่งยังมีปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ส่วนต่างที่เกิดขึ้นอาจมีจำนวนมากกว่าที่ได้คำนวณเอาไว้ นั่นก็คือ จำนวนผู้ติดตาม กมธ. ที่ถูกบรรจุอยู่ในรายนามของผู้ร่วมคณะ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ฉายา“จองล้าง….. จ้องผลาญ ….”

ปี 2555 ที่ผ่านมาสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ได้ตั้งฉายาสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2555 ว่า “จองล้าง..จ้องผลาญ” ซึ่งได้อธิบายว่า ภาพรวมการทำงานของสภาฯ ปี 2555 พบว่าทั้งในวงประชุมสภาฯ พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือเป็นคู่แค้นทางการเมือง ต่างเสนอญัตติหรือยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการ ที่เป็นพรรคพวกเดียวกันตรวจสอบฝ่ายตรงข้าม รวมถึงตั้งกระทู้ถามสด เพื่อโยงไปหาข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องของอีกฝ่าย ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการจ้องจะล้างแค้นซึ่งกันและกัน

ขณะที่ “จ้องผลาญ” คือการผลาญงบประมาณแผ่นดิน ภาพที่เห็นชัดเจนคือ การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2555 และปี 2556 ที่ ส.ส.จ้องจัดสรรงบฯให้พวกตัวเอง และการจัดทริปดูงานต่างประเทศของกรรมาธิการชุดต่างๆ ซึ่งการไปดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการแต่ละชุด เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นการไปท่องเที่ยวพักผ่อน มากกว่าที่จะไปดูงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง