ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว > ชาวคลิตี้ตกปลาเพื่อมาทำอาหารในบ่อน้ำติดกันโรงแต่งแร่สารตะกั่ว

ชาวคลิตี้ตกปลาเพื่อมาทำอาหารในบ่อน้ำติดกันโรงแต่งแร่สารตะกั่ว

9 เมษายน 2013


ชาวคลิตี้ตกปลาเพื่อมาทำอาหารในบ่อน้ำติดกันโรงแต่งแร่สารตะกั่ว

ชาวคลิตี้ตกปลาเพื่อมาทำอาหารในบ่อน้ำติดกันโรงแต่งแร่สารตะกั่ว

ป้ายคำ :