ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เปิดตัวเลขงบแก้น้ำท่วม 1.2 แสนล้าน เบิกจ่ายไปแล้ว 9 หมื่นล้าน แต่”เอาไม่อยู่”

เปิดตัวเลขงบแก้น้ำท่วม 1.2 แสนล้าน เบิกจ่ายไปแล้ว 9 หมื่นล้าน แต่”เอาไม่อยู่”

11 กันยายน 2012


โครงการงบฯ 1.2 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการใช้งบกลาง 120,000 ล้านบาท ในมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ ตามเป้าหมายของรัฐบาล เงินก้อนนี้จะต้องเบิกจ่ายให้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2555 ถ้าหน่วยงานใดใช้ไม่หมด จะต้องส่งคืนงบประมาณในส่วนนั้น

โดยวงเงินที่จัดสรรแล้ว 119,076 ล้านบาท จำนวน 2,539 โครงการ ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 2,442 โครงการ วงเงิน 114,507 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,356 โครงการ วงเงิน 90,204 ล้านบาท คิดเป็น 75.75 % ทั้งนี้จากตัวเลข ณ 5 กันยายน 2555 โครงการดังกล่าวได้มีการเบิกจ่าย ซึ่งแบ่งตามภาคดังภาพข้างบน

สำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี้ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้งบไปทั้งสิ้น 17,599 ล้านบาท สำหรับโครงการย่อย 579 โครงการ จังหวัดที่ได้มากสุดคือ 1. นครสวรรค์ วงเงิน 8,350 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7,739 ล้านบาท 2. เชียงใหม่ 1,374 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,222 ล้านบาท 3. พิษณุโลก 1,210 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 922 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับโครงการในจังหวัดสุโขทัยที่กำลังเผชิญน้ำท่วมในขณะนี้ ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ 40 โครงการย่อย วงเงินที่ได้รับจัดสรร 569 ล้านบาท เบิกจ่าย 499 ล้าน คิดเป็น87.77%

ภาคกลาง 26 จังหวัด ได้งบไปทั้งสิ้น 47,588 ล้านบาท เป็นโครงการย่อย 983 โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว 38,944 ล้านบาท จังหวัดที่ได้งบมากสุด 1. พระนครศรีอยุธยา 13,729 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว11,024 ล้านบาท 2. ลพบุรี 6,618 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,341 ล้านบาท 3. ปทุมธานี 5,039 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,611 ล้านบาท

ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้งบไปทั้งสิ้น 4,483 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,801 ล้านบาท จังหวัดที่ได้มากสุด 1. นครศรีธรรมราช 2,447 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,763 ล้านบาท 2. สงขลา 619 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 456 ล้านบาท 3.พัทลุง 264 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 131 ล้านบาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้งบทั้งสิ้น 12,201 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,325 ล้านบาท จังหวัดที่ได้มากสุด 1. ขอนแก่น 3,099 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,961 ล้านบาท 2. มหาสารคาม 1,671 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,563 ล้านบาท 3. อุบลราชธานี 1,199 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 986 ล้านบาท

ส่วนกลาง 207 โครงการ ได้รับงบทั้งสิ้น 38,815 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 21,750 ล้านบาท

ตัวอย่างความคืบหน้าโครงการงบส่วนกลางฯ ที่มา : https://www.pmocflood.com
ตัวอย่างความคืบหน้าโครงการงบส่วนกลางฯ ที่มา : https://www.pmocflood.com

นอกจากนี้ โครงการ Flagship ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 99 โครงการ วงเงิน 5,085 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,307 ล้านบาท อาทิ โครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ระยะทาง 111 กิโลเมตร วงเงิน 408 ล้านบาท เบิกจ่ายหมดแล้ว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำคัญเร่งด่วนพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 374 ล้านบาท, สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทจำนวน 1 รายการ 69 หน่วย วงเงิน163ล้านบาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ส่วนใหญ่ไม่มีรายละเอียดว่าทำอะไร ใครประมูลได้ รวมทั้งโครงการ Flagship ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการขุดลอกคลอง สร้างคันกั้นน้ำเป็นต้น