ThaiPublica > เกาะกระแส > กรมศุลฯ สอบเจ้าหน้าที่-ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ พบ 20 บริษัทแจ้งราคารถหรูต่ำเกินจริง เลี่ยงภาษี 40 ล้านบาท

กรมศุลฯ สอบเจ้าหน้าที่-ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ พบ 20 บริษัทแจ้งราคารถหรูต่ำเกินจริง เลี่ยงภาษี 40 ล้านบาท

10 กรกฎาคม 2012


นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร (ซ้ายมือ) ที่มาภาพ: http://photo.mof.go.th/
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร (ซ้ายมือ) ที่มาภาพ: http://photo.mof.go.th/

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทำหนังสือลับถึงนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้ตรวจสอบข้าราชการกรมศุลกากร 40 คน ที่เข้าไปพัวพันกับขบวนการนำเข้ารถยนต์หรูหราจากต่างประเทศโดยแจงราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง หลบเลี่ยงภาษี

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมศุลกากรได้รับหนังสือจาก ป.ป.ท. ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา กรมศุลกากรดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามข้อกล่าวหาของ ป.ป.ท. 2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกสารกลุ่มเกรย์มาร์เก็ต หรือผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ 60 บริษัท จากรายงานเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นพบว่า มีผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ 20 รายมีความผิดฐานสำแดงเป็นเท็จ หรือแจ้งราคานำเข้าสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้กรมศุลกากรสูญเสียรายได้ 40 ล้านบาท

ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทั้ง 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นข้าราชการต่ำกว่าซี 8 ลงมา ยังไม่พบว่ามีผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ถ้าสอบสวนขยายผลแล้วมีข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง ก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการต่อไป แต่ตอนนี้ยังไม่มี เพราะยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานอยู่

อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะกรมศุลกากรเป็นสมาชิกแกตต์ (GATT) ต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาว่าด้วยเรื่องของการยอมรับราคา ไม่ว่าผู้นำเข้าจะแจ้งราคานำเข้าต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง ตามหลักการของราคา GATT เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตามด่านศุลกากรต้องยอมรับราคาของผู้นำเข้าแจ้งเอาไว้ก่อน

ขณะเดียวกัน กรมศุลกากรก็มีระบบบริหารความเสี่ยง (post audit) กรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าหน้าที่สามารถเรียกข้อมูลการผ่านพิธีการศุลกากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) มาตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี ล่าสุดก็ได้นำข้อมูลราคาที่ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับราคาของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เช่น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่ แจ้งราคานำเข้ารถปอร์เช่กับกรมศุลกากร 100 บาท แต่ผู้นำเข้าอิสระแจ้งราคากับเจ้าหน้าที่ 70 บาท ทั้งๆ ที่เป็นรถยนต์ปีเดียวกัน รุ่นเดียวกัน กรณีนี้กรมศุลกากรก็จะขอหมายศาลเข้าไปตรวจค้นและยึดอายัติเอกสารต่างๆมาตรวจสอบ เพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการนำเข้ารถหรู ก็คงต้องดูด้วยว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนาจงใจ หรือเป็นเรื่องของความบกพร่องในการปฎิบัติหน้าที่ เช่น ยอมรับราคารถหรูตามที่ผู้นำเข้าอิสระแจ้งเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำลังพิจารณากันอยู่

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายสมชายกล่าวต่อไปอีกว่า ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้รายงานให้นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับทราบเป็นระยะๆ โดยนายทนุศักดิ์ได้กำชับให้กรมกรมศุลกากรเร่งดำเนินการตรวจสอบภาษีกับกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ และกลุ่มผู้นำเข้าอะไหล่รถยนต์เก่าที่นำมาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูป หรือ ที่เรียกว่ารถยนต์จดประกอบ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความผิดฐานแจ้งราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากรเปิดเผยว่า กรณีของรถยนต์นำเข้าหรูหรา อาทิ ปอร์เช่ เล็กซัส เฟอรารี่ สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลบเลี่ยงภาษีมี 2 รูปแบบ คือ 1. กรณีนำเข้าอะไหล่ชิ้นส่วนเก่ามาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปขาย 2. กรณีนำเข้ารถยนต์ทั้งใหม่และเก่าจากต่างประเทศเข้ามาขายแข่งกับบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เดิมทีกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้มีการนำเข้าอะไหล่เก่าจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ในระยะหลังๆ มีการนำเข้ารถยนต์หรูหราสำเร็จรูปทั้งคันใส่เข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีใบรับรองกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสิงค์โปร์ว่าเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว บางกรณีใช้ใบอินวอยซ์ปลอมแจ้งราคานำเข้ารถยนต์ต่ำมาก การนำเข้ารถยนต์หรูหราพบมากที่สุดที่ด้านศุลกากรแหลมฉบัง รองลงมาคือที่ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ

และหลังจากกรมศุลกากรได้ทำการตรวจปล่อยรถยนต์ออกจากอารักขา บริษัทผู้นำเข้าอิสระก็จะนำเอกสารใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) ใบเสร็จรับเงินค่าอากรภาษีนำเข้า และบัญชีแสดงรายการสินค้า ไปยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ใหม่กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกระบวนการนำเข้ารถหรูหราเลี่ยงภาษีได้ทำกันมานานกว่า 2 ปี จนกระทั่ง ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทย จึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสุ่มตรวจ พบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลความจริง จึงส่งข้อมูลทั้งหมดให้อธิบดีกรมศุลกากรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมด