“ช่องแคบฮอร์มุซ” เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ที่มาภาพ : http://www.eia.gov/

?ช่องแคบฮอร์มุซ? เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ที่มาภาพ : http://www.eia.gov/