อาคาร Energy Complex อาคารอนุรักษ์พลังงานของไทยแห่งแรก ที่ได้รับมาตรฐาน LEED ระดับสูงสุด ภาพจาก http://exposureddd.multiply.com

อาคาร Energy Complex อาคารอนุรักษ์พลังงานของไทยแห่งแรก ที่ได้รับมาตรฐาน LEED ระดับสูงสุด ภาพจาก http://exposureddd.multiply.com