นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. : ที่มาภาพ :http://www.thairath.co.th/media/content/2010/08/12/103035/hr1667/420.jpg

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. : ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2010/08/12/103035/hr1667/420.jpg

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. : ที่มาภาพ :http://www.thairath.co.th/media/content/2010/08/12/103035/hr1667/420.jpg