คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/120/1120/images/tippawadeeM1.jpg

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/120/1120/images/tippawadeeM1.jpg

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/120/1120/images/tippawadeeM1.jpg