Advertorial

เนื่องจากธุรกิจต่างๆเริ่มหันมานิยมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูป Advertorial มากขึ้น ซึ่งเป็นการซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวขององค์กร ทั้งในแง่ข่าว กิจกรรม ต่างๆ “ไทยพับลิก้า” จึงเปิดพื้นที่เพื่อรองรับธุรกรรมเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อแยกแยะให้ผู้อ่านได้ทราบว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ข่าวและพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อความชัดเจนในการนำเสนอข่าวและพื้นที่โฆษณา

ข่าว

Advertorial #สานต่อที่พ่อทำ: โรบินสันเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมปี 2560 ชู 1% Gift Card แคมเปญใหม่สร้างแนวร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา

23 มกราคม 2017

#สานต่อที่พ่อทำ: โรบินสันเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมปี 2560 ชู 1% Gift Card แคมเปญใหม่สร้างแนวร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา

Advertorial… “อนาคตความยั่งยืน” ของเอไอเอส เมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุค Internet of thing

30 พฤศจิกายน 2016

“อนาคตความยั่งยืน” ของเอไอเอส เมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุค Internet of thing