คำต่อคำของนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาสปสช. ชี้แจงปมร้อนๆ “ผลตรวจสอบสตง.”

จากผลการตรวจสอบการใช้งบบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยพบว่าการบริหารจัดการยังไม่ถูกต้องและเหมาะสมในหลายประเด็น1.การใช้จ่ายงบบริหารไม่ถูกต้องและไม่ประหยัด 2.การบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด 3.การนำเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐจากการซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมโดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปใช้เป็นเงินสวัสดิการเป็นการไม่เหมาะสม 4.การจัดส่วนงานและการกำหนดตำแหน่งงานไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545

5.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 6.การใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพ.ร.บ.หลักประกันสุภาพแห่งชาติ และ7.การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่เป็นไปตามคู่มือที่กำหนด(อ่านสตง.ตรวจสอบการดำเนินงานสปสช.ระบุไม่โปร่งใส ใช้งบสุขภาพถ้วนหน้า เหมาจ่ายรายหัวผิดประเภทเกือบ 100 ล้าน)

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสปสช.ได้มีการประชุม นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่า

ไทยพับลิก้า : ประชุมบอร์ดมีการคุยเรื่องสตง.หรือไม่

ไม่มี

ไทยพับลิก้า : จะทำอย่างไรต่อ

ที่ประชุมยกเรื่องนี้ขึ้นมา รัฐมนตรีบอกว่าท่านจะไปดูและจะดำเนินการเอง (ซึ่งรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นรถว่าวันที่ 7 ธันวาคมนี้จะออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ)

เรื่องนี้เราได้ชี้แจงสตง.ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เป็นเอกสาร จริงๆเขาให้เวลา 60 วัน

เรื่องที่สตง.ทักท้วงเขาดูย้อนหลังนานตั้งแต่ปี 2546 บางเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เมื่อเจออะไรเขาก็ทักท้วง เป็นหน้าที่ของสตง. เราชี้แจงไปทั้งหมดทุกข้อ

ไทยพับลิก้า : กังวลไหมกับรายงานผลตรวจสอบสตง.

ไม่ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สตง.เขาตรวจตั้งแต่ปี 2546 – 2553 มีประเด็นที่เขาทักท้วง และเป็นเรื่องปกติของ สตง.

ไทยพับลิก้า : ประเด็นที่ทักท้วงมีนัยะไหม

ต้องถามว่าประเด็นไหน

ไทยพับลก้า : ทั้ง 7 ประเด็น อย่างกรณีการจัดซื้อ

ปี 2554 สำนักงบประมาณให้สปสช.เช่ารถ 37 คัน วงเงิน 11 ล้านเศษ เราเช่าแล้วยังเหลืองบ 2 ล้านบาท หากขบวนการต่อรองหลายครั้งแล้วทำให้เสียหายก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร

หากไปดูรายละเอียด การที่เราต่อรองสองครั้ง ผมว่าถ้าไปดูการจัดซื้อจัดจ้างเวลาเราเปิดซองปั้บ เราเรียกคนมาต่อรองราคาอีก เราถือว่าเราทำดี แต่เขาบอกว่าการที่เราทำอย่างนั้นทำให้คนที่เสนอราคาครั้งแรกเสียโอกาส แต่เราได้ซื้อของราคาต่ำ ผมอยากรู้ว่าหน่วยงานอื่นเขาเช่าได้ถูกเท่าเราไหม ขบวนการต่อรองเพิ่มขึ้น ไม่น่าจะมีปัญหา

ไทยพับลิก้า : เขาท้วงติงประเด็นการจัดซื้อ มีการเรียกคนที่เสนอต่ำสุดมาต่อรองราคา จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลไม่รั่ว

เวลาเปิดซองราคาเราให้ทุกคนฟัง และผมให้คุณไปทำมาใหม่ มาต่อรองอีกรอบ หากต่อรองแบบนี้แล้วผิด มีความเสียหายอย่างไร ผมไม่รู้นะ ไม่มีในระเบียบ หรือทำให้เกิดโปร่งใส ไม่โปร่งใสอย่างไร ก็ต้องดูผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ผมไม่ได้มีปัญหาการทักท้วงของสตง.เขาเห็นข้อบกพร่องก็ท้วงติงมา

ถ้าบริษัทที่ประมูลอยากได้เงิน หากบริษัทแรกเสนอแพง พอเห็นอีกบริษัทเสนอถูกกว่า เขาอาจจะเห็นว่ายังมีมาร์จินอยู่ เขาก็ลดราคาลงได้อีก

อีกอย่างการอ้างระเบียบสำนักนายกฯ มันไม่ใช่ระเบียบที่เราใช้ สปสช.เรามีระเบียบของเราเองในการจัดการ

ไทยพับลิก้า : แต่สตง.บอกว่าทำแบบนั้นผิดระเบียบ

ระเบียบของผม(สปสช.)มันคนละระเบียบกับสำนักนายกฯ จะเอาระเบียบสำนักนายกฯมาใช้ได้อย่างไร

ไทยพับลิก้า : แสดงว่าบอร์ดสปสช.มีอำนาจจะตั้งกฏอย่างไรก็ได้

หลักการองค์กรอิสระ เขาต้องการให้มีความคล่องตัวในการจัดการ เขาถึงจัดโครงสร้างองค์กรแบบนี้ ไม่งั้นทำไมเขาไม่ตั้งเป็นหน่วยงานราชการล่ะ

ไทยพับลิก้า : แล้วสปสช.มีตัวอ้างอิงในการตั้งเกณฑ์ปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องอย่างไร

ผมว่าน่าจะดูผลการจัดซื้อจัดจ้างของเราเป็นอย่างไร น่าจะถามว่าสปสช.ประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่ หากได้ของถูกมีคุณภาพ อย่างเรื่องการซื้อ สเตนท์ เราซื้อราคาจาก 80,000 บาท เหลือ 18,000 บาท

ไทยพับลิก้า : แต่คนใช้บอกว่าไม่ได้คุณภาพ

หัวใจนะ หากไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาในการใส่ เช่น ใส่แล้วหลุด มีคนโวยวายอยู่แล้ว เราประมูลมาหลายครั้ง หากมีปัญหาในการใส่สเตนท์ ผมโดนอัดเละแน่ คนไข้ไม่เก็บผมไว้หรอก

ไทยพับลิก้า : สปสช.มีกรอบชัดเจนในการตัดสินใจ

ชัดเจนในการตัดสินใจ ว่าสำนักงานมีการประหยัดในการใช้เงิน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ไทยพับลิก้า : กรณีการใช้เงินผิดประเภทที่ไม่ถึงหน่วยบริการ

นั่นเป็นการตีความที่มีความแตกต่าง เขาไม่ได้ท้วงติงประเด็นนั้น เราเขียนในคู่มือไม่ชัดเจน ใน พ.ร.บ.มาตรา 36 เงินกองทุน มีไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบริการสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย อบต.ปีหนึ่งเราให้อบต.2,000 ล้านบาท ก็ไม่ใช่หน่วยบริการโดยตรง แต่หน่วยงานเหล่านั้นมาช่วยดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพ และตามมาตรา 47 การเอาเงินไปให้มหาวิทยาลัย ก็เป็นการส่งเสริม เพราะฉะนั้นปีหน้าเราต้องเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

ไทยพับลิก้า : ใช้งบป้องกันมากขึ้นแต่คนไข้ไม่ได้ลดลง กลับเยอะขึ้น

คนไข้เยอะขึ้นเพราะสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น ปัจจุบันระบบทำให้คนไข้เข้าถึงบริการมากขึ้น ไม่ได้แปลว่าการป้องกันล้มเหลว เมื่อก่อนคนใช้บริการคลินิก ร้านขายยา เพราะไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ปัจจุบันเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน คนไม่ซื้อยาที่ร้านขายยา

ประเทศไทยคนมาโรงพยาบาลเฉลี่ย 3 ครั้งต่อคนต่อปี ไต้หวัน 14 ครั้งต่อคนต่อปี อังกฤษ 8 ครั้งต่อคนต่อปี ถามว่าคนไทยเข้าถึงบริการดีหรือยัง ใช้บริการมากหรือไม่

ไทยพับลิก้า : แต่หมอ พยาบาลให้บริการไม่เพียงพอ

จะให้ทำอย่างไร เป็นเรื่องรัฐบาล กพ.เป็นคนกำหนดกรอบอัตรากำลัง สปสช.ไม่สามารถแก้ได้ทุกเรื่องได้ ทุกคนรู้ว่าแพทย์ พยาบาลไม่พอกับจำนวนคนไข้

ไทยพับลิก้า : นโยบายรักษาฟรี คนไข้มาใช้บริการเยอะมาก

ถ้าเป็นประชาชน ต้องถือว่านโยบายนี้ประสบความสำเร็จมาก ทำโพลออกมาประชาชนพอใจมาก เพราะประชาชนเข้าถึงสิทธิ โรคที่ต้องล้มละลาย อย่าง ไตวายได้รับการรักษาดีขึ้น เรารู้ว่าผู้ให้บริการ หมอ พยาบาลเหนื่อย เพราะการเข้าถึงบริการที่มากขึ้น

ไทยพับลิก้า : คนไข้ได้คุยกับหมอแค่ 2 นาที แล้วคุณภาพอยู่ที่ไหน

จะให้ทำอย่างไร เพราะว่าหมอ พยาบาลไม่พอ ไม่ใช่เรื่องสปสช.อย่างเดียว เป็นเรื่องรัฐบาล

ไทยพับลิก้า : งบป้องกันโรคก็ทำเยอะ แต่คนก็มาใช้บริการเยอะ หมอพยาบาลก็ไม่พอ สวนทางกันไหม

ถ้าเทียบเหมาจ่ายรายหัวของสปสช.มันต่ำมาก ข้าราชการใช้ต่อคนต่อปีเท่าไหร่ งบประมาณของระบบมันน้อย แต่สปสช.สามารถจัดการได้ขนาดนี้ก็แปลกมาก

ถ้าเปรียบเทียบสปสช.เหมือนกับสำนักงานประกันสังคม เหมือนบริษัทประกัน ที่ต้องดูแลคน 48 ล้านคน สปสช.มีฐานะเท่ากับประกันสังคม กับกรมบัญชีกลาง

ไทยพับลิก้า : เลขาสปสช.มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อครั้ง 1,000ล้านบาท เหมาะสมหรือไม่

เราซื้อได้เฉพาะที่องค์การเภสัช เราซื้อยาเอดส์ปีละ 3 พันล้านบาท น้ำยาล้างไต 3-4 พันล้านบาท และต้องเป็นโครงการที่บอร์ดอนุมัติ ไม่งั้นเราต้องซอยวงเงินย่อย การซื้อองค์การเภสัชกรรมเหมือนซื้อรัฐต่อรัฐ

ไทยพับลิก้า : ข้อท้วงติงประเด็นการจัดซื้อไม่ใช่อำนาจหน้าที่สปสช.

ผมว่าไม่มีข้อห้าม เราไม่ได้ซื้ออะไรจากเอกชน เราไม่อยากซื้อหรอก อย่างการซื้อสเตนท์

ไทยพับลิก้า : ประเด็นการแต่งตั้งที่ปรึกษา

ทำสัญญาปีต่อปี บางปีไม่ได้ต่อสัญญา ซึ่งเป็นข้อท้วงติง เราก็รับทราบข้อท้วงติง มีคณะกรรมการประเมินผล เพียงแต่ว่าเมื่อประเมินผลแล้วแต่ไม่ได้ทำสัญญา ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเพราะเข้าใจผิด เรายอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของเรา

ไทยพับลิก้า : ตกลงว่าสปสช.มีสถานะเป็นอะไร

เป็นองค์กรจัดตั้งโดยกฏหมายเฉพาะ ภายใต้กับกำของคณะกรรมการ มีรมต.เป็นประธาน ในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ(ก.พ.ร.)แบ่งกลุ่มองค์กรเฉพาะเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่1 เงินเดือนสูงสุด 300,000 บาท กลุ่มที่2 เงินเดือน 250,000 บาท สปสช.อยู่กลุ่มที่ 3 เงินเดือนเลขาสูงสุด 200,000 บาท

ไทยพับลิก้า : การขึ้นเงินเดือนเลขาสปสช.

ผมจะไปขอขึ้นเงินเดือนตัวเองได้อย่างไร ผมไม่มีอำนาจขึ้นเงินเดือนตัวเอง เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ผมไม่สามารถทำได้ ผมไม่กล้าเสนอขึ้นเงินเดือนตัวเอง

ไทยพับลิก้า : ทราบไหมว่าผิดระเบียบ

ผมไม่รู้ ผมไม้รู้จริงๆ เพราะว่าเขามีขบวนการในการประเมิน และการประเมินผลผมได้ A มาทุกปี เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของผมในการจัดการ และผมไม่รู้ว่าทำไมขึ้นเงินเดือนเยอะขนาดนั้น

ไทยพับลิก้า : ใครเป็นคนเสนอ ขึ้นเงินเดือนจาก 170,000 บาท เป็น 200,000 บาท

เข้าใจว่าเขาตั้งคณะกรรมการ และจ้างบริษัทมาประเมินผลงานผมทุกๆปี เรื่องนี้ผมไม่รู้จะชี้แจงอย่างไร

ไทยพับลิก้า : จริงๆไม่ทราบใช่ไหมว่าปรับไม่ได้

จริงๆ สตง.อ้างกฏหมายมติครม.ให้ปรับเป็นขั้นๆ เขาไม่ได้ห้าม แต่ตามคำต่อคำให้ชวนว่าค่อยๆปรับ ผมไม่รู้จะชี้แจงอย่างไร ก็เข้าใจว่าเป็นหลักเกณฑ์ของกพร. เพราะเงินเดือนเลขาฯสปสช.เทียบเท่ากับผอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ถามว่าเงินเดือนหมอ ถ้าเทียบเงินเดือนผอ.โรงพยาบาลอำเภอ 140,000 -150,000 บาท องค์กรแบบผมไม่มีเครื่องราช ถามว่าวิชาชีพหมอ เงินเดือน 2 แสนบาท ไม่แพง ถ้าถามว่าแพงไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

หนังสืออนุมัติค่าตอบแทนอนุกรรมการตรวจสอบ
หนังสืออนุมัติค่าตอบแทนอนุกรรมการตรวจสอบ

ไทยพับลิก้า : ประเด็นเบี้ยเลี้ยงอนุกรรมการตรวจสอบสูงไป

สตง.เขาใช้คำว่าเบี้ยประชุม เราไม่ได้บอกว่าเป็นเบี้ยประชุม เราบอกว่าเป็นผลตอบแทน ลักษณะเหมาจ่ายอาศัยอำนาจตามมาตรา 23 เป็นคำสั่งตั้งแต่สมัยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เขียนเอาไว้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2546 เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน เราไม่ได้เขียนว่าเป็นเบี้ยประชุม เป็นการตีความที่ต่างกัน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ อาทิ นายล้วน บูชากรณ์ นางสาวนวพร เรืองสกุล นายคัมภีร์ สมใจ นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ นายเปล่ง ทองสม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เขาไม่ได้ตรวจสอบการทำงานในแง่กติกา ระเบียบ แต่เขาลงพื้นที่ บางเดือนเขาลงไป 3 ครั้ง ดูว่าประชาชนมีปัญหาในการรับบริการอะไรไหม เราจ่ายแบบเหมาค่าตอบแทนเป็นรายเดือนที่บอกว่าจ่ายไป 3 กว่าล้านบาท และอนุกรรมการตรวจสอบที่เขาลงพื้นที่ เขาเขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มเป็นประสบการณ์เรื่องดีๆ

หนังสือ"เรื่องเด่นที่่เห็นมา" ผลงานอนุกรรมการตรวจสอบ
หนังสือ"เรื่องเด่นที่่เห็นมา" ผลงานอนุกรรมการตรวจสอบ

ไทยพับลก้า : ประเด็นเงินกิจกรรมสนับสนุนจากองค์การเภสัชเอาไปใช้ไม่เหมาะสม

เป็นการเข้าใจผิด เอกสารจากองค์กรเภสัชระบุชัดเจนว่าสนับสนุนโครงการใด เราชี้แจงสตง.ไปแล้ว ซึ่งสตง.ต้องการให้เอาเงินนี้จัดสนับสนุนให้หน่วยบริการ

ไทยพับลิก้า : การนำเงินส่วนนี้ไปใช้ 95 ล้านบาทที่บอกว่าไปดูงานต่างประเทศ

ประเด็นสตง.ไม่ได้ติดใจเรื่องไปดูงานต่างประเทศ ติดใจเรื่องการไม่ให้เงินหน่วยบริการ

ไทยพับลิก้า : ดูงานต่างประเทศ 95 ล้านบาทมากไปไหม

ไม่ใช่ไปดูงานต่างประเทศ 95 ล้านบาทแน่นอน มีรายละเอียดอยู่

ไทยพับลิก้า : กรณีที่สตง.บอกว่าเอาเงินของผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกไปใช้เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข

การให้บริการที่มีคุณภาพ เราจะให้มั่นใจว่าเขาได้บริการที่ดี เราก็ต้องมีหน่วยกำกับดูแลการให้บริการ มีเกณฑ์การวัดการให้บริการผู้ป่วย ในประเด็นนี้สตง.เขาตีความไม่ตรงกัน เราต้องชี้แจง บางเรื่องไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมทั้งหมด อย่างการตรวจบสอบงบในปี 2546 -2547 -2548 แต่ผมต้องรับผิดชอบในการชี้แจงทั้งหมด

ไทยพับลิก้า : เรื่องการจ่ายโบนัสไม่ผ่านคณะกรรมการ

ทริสประเมินสปสช.ให้ A เมื่อได้ A ตามเกณฑ์จะได้โบนัส 12 % ปี 2549 ผมเป็นรองเลขาฯตอนนั้นก็ไม่ได้เสนอบอร์ด เราเข้าใจว่าได้ A ก็อัตโนมัติว่าจ่ายโบนัสได้เลย แต่เมื่อท้วงติงเราก็ต้องชี้แจง แต่ปีถัดๆมาเราก็เสนอบอร์ด

การท้วงติงส่วนใหญ่เป็นเรื่องบกพร่อง แต่ไม่มีการท้วงติงเรื่องทุจริต เป็นหน้าที่ของสตง.ว่าอะไรไม่ถูกระเบียบ หรือมติครม.เรื่องเบี้ยประชุม เราใช้กฎหมายในเรื่องค่าตอบแทน ก็แล้วแต่สตง.จะพิจารณา มันไม่ใช่เรื่องทุจริต ผมว่าไม่เกี่ยวกัน คงไม่เกี่ยวกับปปช. ผมกลัวเรื่องนี้ว่าชี้แจงแล้วเป็นการโต้แย้งกับสตง. มันจะไม่ดี

ในเรื่องเดียวกันนี้นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะกรรมการสปสช.ได้ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ที่ประชุมถือว่าเป็นอำนาจรัฐมนตรี ในฐานะเป็นรัฐมนตรี และประธานบอร์ดสปสช. ได้มอบให้รมต.ตัดสินใจ เช่น จะให้สปสช.ชี้แจง หรือให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง อันนี้ขึ้นอยู่ที่รมต. ท่านทราบเรื่องทุกอย่าง ถือเป็นอำนาจว่าความเหมาะสมจะเลือกแนวทางไหน

ไทยพับลิก้า : จะมีการส่งเรื่องถึงปปช.ไหม

โดยขั้นตอนมันทำได้สองอย่าง แต่ว่าขั้นตอนอาจจะ…(หยุดคิด)..ดูการตัดสินใจท่านรมต.ดีกว่า โดยหลักการ มีตั้งแต่ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตั้งกรรมการพิจารณา แต่ครั้งนี้สตง.ดูจะชี้…

ไทยพับลิก้า : ชี้ ..ถือว่ามีความผิดไหม

ต้องไปดูว่าผิดหรือไม่ แต่ละประเด็น ต้องให้ความเป็นธรรม กับผู้ที่โดนกล่าวหา

ไทยพับลิก้า : สตง.ชี้หลายประเด็นชวนให้คิด

เขามีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงิน เราใช้เงินมีหน้าที่ระมัดระวัง

ไทยพับลิก้า : จะมีการทบทวนบทบาทสปสช.หรือไม่

ต้องคุยเชิงนโยบาย ถามผมไม่ได้

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ..อย่าเป็นเครื่องมือให้ใคร

ในขณะที่นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการ สปสช.ในฐานะตัวแทนผู้สูงอายุ เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสูงในคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา และครั้งนี้ได้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้ง ได้กล่าวถึงเรื่องผลการตรวจสอบสตง.ว่า
“ผมไม่ทราบเรื่องเลย”

ไทยพับลิก้า : ในฐานะบอร์ดชุดเก่าจะทำอย่างไร

เป็นเรื่องข้อสังเกต ผมไม่ทราบรายละเอียดเลย ผมให้ความคิดเห็นอะไรไม่ได้

ไทยพับลิก้า : รายงานสตง.ออกมาหลายวันแล้ว

อันนี้เป็นเรื่องสำนักงานสปสช.

ไทยพับลิก้า : ตอนนั้นคุณหมอเป็นบอร์ดด้วย

ใช่ บอร์ดดูโพลิซี ดูนโยบาย อันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติ เป็นเรื่องสำนักงาน ไม่เกี่ยวกับบอร์ด บอร์ดเป็นเรื่องนโยบาย ยกตัวอย่างนโยบายหลายๆเรื่อง เช่น เราขยายการฉีดวัคซีน ในสมัยที่ผมมาเป็นบอร์ด เรามาดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นี่เป็นนโยบาย หรือนโยบายการล้างไตทางช่องท้อง อย่างน้ำท่วมครั้งนี้โกลาหลหมดเลยเพราะโรงพยาบาลบางแห่งปิด ผมผลักดันเรื่องนี้ ไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาล ล้างไตอยู่กับบ้านทำให้มีปัญหาน้อยมาก อันนี้เรียกว่าโพลิซี ผมจะดูแลเรื่องพวกนี้

ไทยพับลิก้า : แล้วการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง

(ร้อง…โอ้โฮ)บอร์ดไม่เกี่ยวๆ (ย้ำ)

ไทยพับลิก้า : แล้วการจ่ายโบนัสที่บอกว่าไม่เสนอบอร์ด

อันนั้นเป็นเรื่องสำนักงาน บอร์ดไม่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เสนอบอร์ด บอร์ดไม่รับรู้ ก็ไม่เกี่ยวกับบอร์ดซิ

ไทยพับลิก้า : แสดงว่าเลขาฯสปสช.ต้องรับผิดชอบ

ไม่ใช่ๆๆ คืออย่างนี้ เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ เท่าที่ผมพลิกดูข่าว ยังไม่มีเวลาอ่านวันนี้(6ธันวาคม) เลขาฯเขาบอกว่าพร้อมชี้แจงหมดทุกข้อ ไปถามเลขาฯซิ

ไทยพับลิก้า : วันนี้มีการเสนอบอร์ดหรือไม่

ยังไม่มี ในระเบียบวาระการประชุมวันนี้ ไม่มีเลย ไม่มี นี่พลิกดู(เปิดแฟ้มให้ดู)

ไทยพับลิก้า : สตง.ส่งรายงานให้บอร์ดไหม

ไม่ส่ง ไม่มี(เสียงสูง) ไม่ใช่หน้าที่ ผมไม่รู้เรื่องเลย

ไทยพับลิก้า : คราวนี้ถือว่าเป็นการพาดพิงที่ค่อนข้างแรงไหม เป็นการกล่าวโทษไหม

ไม่ทราบๆๆ สตง.เวลาเขาตั้งข้อสังเกต ก็มีเยอะแยะเลยในทุกหน่วยงาน คุณไปอ่านดูซิ แต่กรณีนี้ผมไม่ทราบว่าทำไมกลายเป็นเรื่อง

ไทยพับลิก้า : กรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสหรือไม่

คุณอย่าไปสรุปอย่างนั้นซิ

ไทยพับลิก้า : สตง.บอกว่าใช้เงินผิดประเภท เขียนค่อนข้างแรง

ใช้เงินผิดประเภทก็มีทั่วไปในหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ใช้เงินผิดประเภทก็ต้องชี้แจง

ไทยพับลิก้า : ถือว่าไม่ได้ทุจริตใช่ไหม

มีหรือเปล่าล่ะ ผมไม่ได้ดูรายงานนะ ในรายงานมีหรือเปล่าล่ะ เขาเขียนหรือเปล่าว่าทุจริต

ไทยพับลิก้า : คล้ายๆไม่โปร่งใส

คำว่าไม่โปร่งใสแปลว่าตรวจสอบไม่ได้ คือที่นี่ ผมไม่แน่ใจ ปกติแล้วเขามีการตรวจสอบกองทุน ปกติกองทุนไม่จำเป็นต้องให้สตง.ตรวจสอบ ให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ตรวจก็ได้ แต่ที่นี่ให้สตง.ตรวจสอบ เอาหน่วยงานที่เคร่งครัดที่สุดแล้วมาตรวจสอบ นี่แสดงว่าตรวจสอบได้ โปร่งใสแปลว่าตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นจะว่าตรวจสอบไม่ได้ มันผิดแล้ว

นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสปสช.ในฐานะตัวแทนผู้สูงอายุ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสปสช.ในฐานะตัวแทนผู้สูงอายุ

ไทยพับลิก้า : การบริหารของบอร์ดชุดที่แล้วเรื่องโรงพยาบาลขาดทุนเยอะๆ

เรื่องโรงพยาบาลขาดทุน ผมเคยเขียนบทความไว้ หนังสือ”ทำความจริงให้ปรากฏ” ผมสรุปเไว้ลยซึ่งทางสปสช.พิมพ์ออกมาแล้ว ต้องติดตามข่าวให้ลึก ไม่งั้นแล้วจะเข้าใจผิด

ไทยพับลิก้า : ตอนนี้สปสช.มีข้อกล่าวหาเยอะ

อ๋อ..มันมีขบวนการ(หัวเราะ)คือ สปสช.ทำงานกับประชาชน ได้ประโยชน์มากทีเดียว และมีเงินมาก มีความพยายามดึงเงินไปที่อื่น มันไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมาน่ะ หากคุณตีหน่วยงานนี้ คุณทำบาปเลย ผมจะบอกให้

ไทยพับลิก้า : ทำไมสปสช.กันเงินไว้เยอะ

ไหน..กันไว้เยอะ คำว่ากันเยอะ คุณเอาตัวเลขตรงไหนมา

ไทยพับลิก้า : 5 หมื่นล้านบาท

คุณรู้ไหมว่าสปสช. สมัยก่อนเงินงบประมาณเอาไปกองที่หน่วยงาน และหน่วยงานเข้าไปบริหารจัดการ เงินไปถึงปลายทางน้อยมาก แต่สปสช.เข้ามา พอถึงเดือนตุลาคม งบประมาณผ่านแล้ว ขึ้นเลยว่าโรงพยาบาลไหนได้เงินเท่าไหร่ เขาทำดีที่สุดเลย คุณไปศึกษาดีๆ เรื่องนี้อย่าไปเป็นเครื่องมือเขา

ไทยพับลิก้า : สตง.รายงานแบบนี้ทำให้ภาพลักษณ์สปสช.เสียไปไหม

ไม่ใช่ ไม่เป็นไร สตง.มีหน้าที่ในการตรวจสอบ เขาเจอ เขาก็ออกข่าว ก็เป็นเรื่องของเขา เรามีหน้าที่ตรวจสอบข่าว อะไรเป็นอะไร ทุกแง่ทุกมุม ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย อย่าไปเป็นเครื่องมือใคร

ไทยพับลิก้า : แล้วจะชี้แจงอย่างไร

ไม่ใช่ผม คุณถามผิดคนแล้ว คุณไม่รู้ว่าหน้าที่ใครรับผิดชอบตรงไหน ทำไมมาถามผม

ไทยพับลิก้า : คุณหมออยู่ในบอร์ดและคณะอนุกรรมการหลายชุดด้วยในช่วงที่ผ่านมา

คืออันนี้เป็นหน้าที่อนุกรรมการตรวจสอบ ผมไม่ได้อยู่ในอนุตรวจสอบนั้นเลย ไม่ใช่ผม ไม่ใช่ว่าผมนั่งอยู่แล้วผมจะรู้ทุกเรื่อง ผมรับผิดชอบ ผมไม่ได้มานั่งที่สปสช. 24 ชั่วโมง บอร์ดเข้าไปดูเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง แล้วเราทำเฉพาะนโยบายที่สำคัญๆเท่านั้น เราจะมานั่งดูตลอดเวลา มันไม่ได้(เน้นเสียงสูง) ไม่ใช่หน้าที่ และเราเข้ามานั่งดู มานั่งจี้ มันเป็นการก้าวก่าย

พูดถึงการบริหารจัดการ ที่นี่บริหารจัดการดีที่สุด ผมจะบอกให้ คุณเอาง่ายๆนะ สปสช.เริ่มต้นใช้เงินแค่ 1,202 บาทต่อหัว ใช้ 3 ปี ต่อเนื่องกัน เทียบกับการใช้เงินรักษาพยาบาลของข้าราชการใช้เท่าไหร่ 4-5 เท่าตัว คุณต้องไปตีข้าราชการ แล้วถามว่า 4-5 เท่าตัว แล้วบริการดีหรือไม่ บริการแย่กว่าเยอะเลย ยกตัวอย่าง ราชการทำมาแล้วร่วม 100 ปี ประกันสังคมทำมาก่อนสปสช. 10 ปี คุณไปดูนะว่ามาตรา 41 เวลาผู้เสียหาย ตายหรือพิการ มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ ไม่มีใครเคยคิดทำเรื่องนี้ ทั้งที่ประกันสังคมใช้มากกว่า 50 % ข้าราชการใช้เงินมากกว่า 5 เท่า แต่ที่นี่ใข้เงินนิดเดียว ใช้เงินที่น้อยมาก บริหารอย่างโปร่งใส มาดูแลคนที่ตายโดยไม่สมควร นี่คือข้อดี คุณไปวิเคราะห์ดู ไม่มีใครคิดทำทั้งประกันสังคม ข้าราชการ เวลามีเรื่องไปฟ้อง ส่วนใหญ่แพ้ เดี๋ยวคุณก็จะโดน คุณจะไม่มีที่พึ่ง เพราะไม่มีหมอมาเป็นพยาน เขาจะมีแต่มารุมคุณ ผมจะบอกให้ ผมเนี่ยไปเป็นพยานให้คนไข้ ลำบากมากเลย กว่าจะช่วยคนไข้ได้ยากเย็นแสนเข็ญ ผู้ประกันตนแต่ละราย พอไปโรงพยาบาลก. โรงพยาบาลดูแลเขาไม่ดี เขากลัวตาย เปลี่ยนไปโรงพยาบาลข. หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน พอเข้ากรรมการแพทย์ประกันสังคม โรงพยาบาลบอกว่าคนไข้หนีไปเอง เพราะฉะนั้นจ่ายเอง ผมต้องมาสู้กรณีอย่างนี้

ไทยพับลิก้า : คุณหมอมองว่าระบบกองทุนสุขภาพดีถ้วนหน้า ยังดีอยู่

โดยภาพรวมใช่ แต่ไม่ใช่เพราะผมมาอยู่ตรงนี้ ผมใช้บริการประกันสังคม ผมใช่สิทธิข้าราชการ ผมจะบอกให้ว่าตรงนี้ดีที่สุด

ไทยพับลิก้า : แต่โรงพยาบาลเจ๊ง

โรงพยาบาลไม่เจ๊ง ไปอ่านหนังสือที่ผมเขียน ไม่เจ๊งจริง ไม่จริง คุณไปศึกษาจะพบว่าเกิดจาก 3 สาเหตุ 1.โรงพยาบาลอยู่ไกลๆ เงินไม่ค่อยเข้า คนจนเยอะ อันนี้น่าสงสาร ถามว่าสปสช.ทำอย่างไร เขาทำ จัดเงินให้ไปเยอะหน่อย ในอัตราที่สูงกว่าธรรมดา 2.เจ๊งเพราะใช้ยาแพงๆ ไม่โปร่งใส 3.เงินกระจายไม่เหมาะสม โรงพยาบาลสาธารณสุข กว่า 800 แห่ง บางทีรวยมากเกิดการลักหลั่น จนที่เกิดปัญหาสภาพคล่อง ไม่ได้เจ๊ง ไม่มีที่ไหนเจ๊ง

ไทยพับลิก้า : บริษัทขายยาฟ้องโรงพยาบาล

เขาอาจจะจ่ายช้า ตอนที่เกิดปัญหาสภาพคล่องลดลง เพราะจ่ายเงินค่าตอบแทนเช่น ค่าอยู่เวร เป็น 1,000ล้านบาท เกิดจากปัญหาจ่ายเงินตอบแทน คุณไปอ่านหนังสือที่ผมเขียน

ไทยพับลิก้า : อีกสาเหตุมาจากสปสช.ไม่ยอมจ่ายเงิน

คุณต้องไปทำการบ้านมา ถามผมแบบนี้ ผมตอบไม่ได้หรอก

ไทยพับลิก้า : ดูจากงบสปสช.

มันต้องตรวจสอบ (พร้อมเปิดประตูรถ บอกว่าต้องรีบไป)

 • Muyoo

  ไทยพับลิก้า ถามเหมือนฝ่ายค้าน ไม่สนใจคำตอบ แต่อยากถามในประเด็นชี้นำในทางผิด ไม่มีสถาณะความเป็นกลางเลย หรือ ไทยพับลอก้า ก็เป็นเครื่องมืออีกชอ้นหนึ่งที่นำม่ใช้ แทนที่จะเป็นสื่อที่มีจริยธรรม

  • Infothaipublica

   เป็นคำถาม-ตอบ สื่่อมวลชนในห้องผู้สื่อข่าวหลังปรชุมบอร์ด

 • June

  ผู้บริหารทั้งสองท่านตอบคำถามได้ดีมาก ผู้ถามควรทำการบ้านมาด้วยในบางเรื่องก่อนมีคำถาม

 • มดน้อย

  อย่าตัดสินอะไรจากการที่ได้รับรู้ข่าวสารจากฝ่ายเดียว เพราะจะทำให้คนดีที่ทำดี หมดกำลังใจ…

 • Muyoo

  การทักท้วงเป็นหน้าที่ ของ สตง.
  แต่ก็เคยเห็นที่ สตง.ทักท้วง รพ.หลายแห่ง
  เมื่อชี้แจงก็จบไป ไม่ได้แปลว่าการทักท้สงนั้นจะเป็นการกระทำผิดไปทุกอย่าง
  แล้วเมื่อ ทำความอธิบายและชี้แจงก็จบ
  thaipubica.org ควรจะนำคำชี้แจงของ สปสช.ต่อ สตง.มาลงด้วย
  เพื่อความเป็นธรรม
  อย่างเช่น สตง.ทักท้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งหนึ่งเรื่องเงิน อสม.
  ก็ไม่ได้แปลว่า สำนักงานสาธารณสุขนั้นทำผิด ต้องฟ้อง ปปช.ต่อ นพ.สาธารณสุข
  สตง.ก็ออกรายงานการทักท้วงออกมา
  ทาง จังหวัดก็ชี้แจง แล้วสรุปก็เข้าใจตรงกัน
  แต่ สตง.ออกรายงานไปแล้ว นั่นเพราะเป็นการรายงานผลการทำงานของ สตง.ที่ตรวจพบแล้วตั้งข้อสังเกตุ
  หน่วยงานก็ชี้แจง
  หากชี้แจงได้เข้าใจ มีเหตุผล ก็จบ
  หากชี้แจงไม่ได้ ผิด กม. เขาก็เรียกเงินคืน หรือฟ้อง
  อยากให้นำผลการชี้แจงมามากกว่า
  เพราะเท่าที่ทราบ รายงานนี้ ออกมาแล้ว แต่สุดท้ายก็จบด้วยความเข้าใจ
  ไม่มีการที่ สตง.ฟ้องร้องอะไร เลย

  • Infothaipublica

   เอกสารชี้แจงของสปสช. ผู้สื่อข่าวได้ขอจากนพ.วินัยเพื่อเปิดเผยและขอให้เอาขึ้นเว็บไซต์ในระหว่างที่ชี้แจงเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 แต่นพ.วินัยบอกว่าได้ส่งให้สตง.แล้ว ยังไม่ต้องการเปิดเผย

   • Muyoo

    รายงานยังเอามาจาก สตง. เลย แล้วคำชี้แจง ขอ นพ.วินัยไม่ได้
    แล้ว ทำไมไม่ขอ สตง. ละ
    นพ.วินัย ไม่เปิดเผยเพระส่งให้ สตง.แล้ว รอสตง.ตอบ จึงไม่ชี้แจง ไม่ใช่ นพ.วินัยไม่เปิดเผย เพียงแต่บอกว่าส่งให้ สตง.แล้วไม่ขอเปิดเผยเพราะคงต้องการให้ สตง.พิจารณาก่อน
    ดังนั้น หากสอบถามไปยัง สตง.ว่า พิจารณาที่ นพ.วินัยยื่นมาหรือยัง หากพิจารณาแล้วผลเป็นอย่างไร ก็ขอจาก สตง. มา

    • Infothaipublica

     ข้อมูลการตรวจสอบสปสช.ของสตง.เปิดเผยต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของสตง. ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ การเปิดเผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใส ความถูกต้องได้อย่างตรงไปตรงมา

 • Pingback: ผ่าเม็ดเงิน สปสช. 54.2 ล้าน จ้างที่ปรึกษา6 แสน ชนวน สตง.ฟัน?บริหารบกพร่อง? | PRASONG.COM เล่าข่าว...จากประ()

 • Chang2001

  สปสช. บริหารจัดการเงินเป้นจำนวนมาก และมีการวางกติกาไว้ค่อนข้างรัดกุม จึงมีคนที่ต้องการเข้ามาบริหาร หรือแทรกแซง มีแนวโน้มว่าการ discredit คงจะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ สปสช. หรือเลขาธิการ กระมัง

 • Pingback: วิกฤติบริการสาธารณสุข? วิกฤติบริการสาธารณสุข? | Marketing Pharmacist Blog()