Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 (1) : สู่ธนาคารที่ยั่งยืน เมื่อแบงก์เกอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว… Green Financing

Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 (1) : ธนาคารที่ยั่งยืน เมื่อแบงก์เกอร์เคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว… Green Financing

เศรษฐกิจสีเขียว: ทุนนิยมแบบสร้างภาพหรือทางเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง?

การนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นธรรมทางสังคมจะเป็นคล้ายกับสะพานเชื่อมระหว่างคนที่คิดต่างให้มาถกเถียงกันว่าเราอยากจะ “สร้างสังคม” ที่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างไร ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเราคงจะไม่มีความคิดเห็นที่เหมือนกันทั้งหมด แต่บางทีเราอาจจะประหลาดใจเมื่อพบว่าบางคนหรือบางกลุ่มที่สนับสนุนขั้วการเมืองที่ต่างกับเรานั้น ที่จริงแล้วอาจจะมีความคิดความหวังบางอย่างที่คล้ายกับเราก็เป็นได้ เช่น อยากให้มีความเป็นธรรมทางสังคมและการกระจายรายได้สู่คนจนมากขึ้น

อุตสาหกรรมลุย “Green Industry” สู่ “Green Town” – นำร่องไปแล้วกว่า 20,000 โรงงาน

ขณะที่ผู้นำโลกประชุมว่าด้วยโลกร้อนที่ฝรั่งเศส คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวความร่วมมือกับสกว.จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมลุย“Green Industry” สู่ “Green Town” – นำร่องไปแล้วกว่า 20,000 โรงงาน…

ความเป็นจริงวันนี้

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวการสำคัญที่ทำให้โลกต้องเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมถึงขั้นสาหัสสากัณฑ์อยู่ทุกวันนี้ หนีไม่พ้นการบริโภคทรัพยากรทิ้งๆ ขว้างๆ ในอัตราและปริมาณมหาศาล ขับเคลื่อนโดยระบบเศรษฐกิจการตลาดที่ไม่คิดราคาต้นทุนที่แท้จริงของสิ่งแวดล้อม สองวิชาว่าด้วยศาสตร์แห่ง eco หรือ oikos– “บ้าน” ในรากภาษากรีก ได้แก่ economic เศรษฐศาสตร์ และ ecology นิเวศวิทยา แม้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบ้านหรือโลกใบนี้ของเราเหมือนกัน แต่ระบบเศรษฐกิจที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกวันนี้กลับกลายเป็นระบบที่ไม่สอดคล้องกับระบบผลิตในวงจรธรรมชาติเลย