ศาลปกครองยกฟ้อง ชาวบ้าน 8 จว. ริมโขง ขอ กฟผ. เลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี ชี้ภาครัฐปฏิบัติถูกต้องตาม กม.

ศาลปกครองยกฟ้อง ชาวบ้าน 8 จว. ริมโขง ขอ กฟผ. เลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี ชี้ภาครัฐปฏิบัติถูกต้องตาม กม.

งานวิจัยธนาคารที่ยั่งยืน ต้อง “ปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ” บทเรียนจากไซยะบุรี แบงก์ไทยยังระบุเงื่อนไขไม่ชัดเจน ปชช. ไม่มีความรู้ทางการเงิน ไม่เข้าระบบ ไม่ออม ไม่ทำบัญชี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัท ป่าสาละ จำกัด จัดงานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand) โดยเชิญนักการเงิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชนร่วมรับฟังสรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการธนาคารที่ยั่งยืนในเวทีเสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน และทำความรู้จักกับ “เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักการเงิน นักการธนาคารและบุคลากรในภาคการเงิน รวมถึงนักวิชาการด้านการเงินการธนาคาร ผู้มีความสนใจร่วมกันที่จะขับเคลื่อนภาคธนาคารกระแสหลักในไทย ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่การธนาคารที่ยั่งยืน

แม่น้ำมหัศจรรย์ของนักนิเวศวิทยา…เสวนา”เขื่อนไซยะบุรี-แม่น้ำโขง ประเด็นการลงทุนในภูมิภาค”

แม่น้ำมหัศจรรย์ของนักนิเวศวิทยา… แม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของโลก มีความยาวเป็นอันดับ 10 ไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ด้วยเอกลักษณ์พิเศษทางภูมิศาสตร์ทำให้แม่น้ำโขงมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีจำนวนพันธุ์ปลาประมาณ 850 ชนิด มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากแม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ โดยแม่น้ำโขงตอนล่างจะมีความหลากหลายของพันธุ์ปลามากกว่า 600 ชนิด

องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติฯทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครอง-คสช. ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

กลุ่มรักษ์เชียงของ,เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง-ล้านนา,เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง,มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต,ศูนย์ข้อมูลชุมชน และWWF-ประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครองและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง (3): โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ เปลี่ยนแม่น้ำโขง ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว!

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง (3): โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ เปลี่ยนแม่น้ำโขง ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว!