ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลปกครองยกฟ้อง ชาวบ้าน 8 จว. ริมโขง ขอ กฟผ. เลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี ชี้ภาครัฐปฏิบัติถูกต้องตาม กม.

ศาลปกครองยกฟ้อง ชาวบ้าน 8 จว. ริมโขง ขอ กฟผ. เลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี ชี้ภาครัฐปฏิบัติถูกต้องตาม กม.

25 ธันวาคม 2015


แบบเขื่อนไซยะบุรี ที่มาภาพ: http://www.theconstructionindex.co.uk/public/assets/news_articles/2012/11/1352708372_12nov2012-xayaburi--hydropower.jpg
แบบเขื่อนไซยะบุรี ที่มาภาพ: http://www.theconstructionindex.co.uk/public/assets/news_articles/2012/11/1352708372_12nov2012-xayaburi–hydropower.jpg

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ศาลปกครองกลาง ได้เผยแพร่คำพิพากษา ความยาว 28 หน้า ในคดีหมายเลขดำที่ ส.493/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ส.59/2558 กรณีที่ประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง 8 จังหวัด รวม 37 ราย เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับพวก รวม 5 ราย เป็นจำเลย ในคดีขอให้ยกเลิกโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยะบุรีของประเทศลาว จำนวน 1,220 เมกะวัตต์ ตามสัญญาที่ กฟผ. ทำไว้กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เมื่อปี 2554 เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีมีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขง อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 37 รายในฐานะผู้ใช้น้ำ ที่สำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 5 ราย ได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดรับฟังความเห็นจากประชาชน และให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ศาลพิพากษาให้ยกคำฟ้องดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 5 ราย ได้เปิดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นถึง 3 ครั้ง และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงถือว่าได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ละเลยแต่อย่างใด