“บุพเพสันนิวาส” ก้าวข้ามกระแสสู่เศรษฐกิจบนโครงสร้างอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม

กระแสละครบุพเพสันนิวาสขณะนี้ ได้ถูกนำมาวิจารณ์ในเชิงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน การสร้างกระแสความสนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งแนวคิดว่าคนไทยนั้นโหยหาอดีตเพื่อแสวงหามายาคติในความมั่นคง บทความนี้ผู้เขียนอยากจะเน้น “อนาคตของกระแสอดีต” ก่อนที่ฉากละครสุดท้ายจะฉาย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่างไรไม่ให้ปิดฉากไปกับละคร??

“การให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” ตอนที่ ๑ ศาสนา ศรัทธา และ ความเลื่อมใส

ความเชื่อเป็นหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการทำบุญหรือทำทาน ในตอนที่หนึ่งของบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงผลกระทบที่มาจากการให้ผ่านความเชื่อและความแตกต่างของผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างรูปแบบการให้ต่างๆ เศรษฐศาสตร์ของศาสนา (Economics of Religion) กำลังเป็นหัวข้อที่นิยมศึกษากันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจปัจจัยทางสังคม เนื่องจากศาสนานั้นมีผลกระทบต่อระบบความคิดและการตัดสินใจในสังคมต่างๆ

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 2 (ตอนจบ): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต – “ข้อสรุปที่ไม่มีข้อสรุป คำถามที่ยังไม่มีตอบ แต่ก็ยังมีความหวัง”

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 2 (ตอนจบ): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต – “ข้อสรุปที่ไม่มีข้อสรุป คำถามที่ยังไม่มีตอบ แต่ก็ยังมีความหวัง”

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 2(ตอนที่2): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต มรดกของผู้ที่ถูกทอดทิ้ง” จากระบบการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม และบทบาทระหว่างตลาดกับรัฐ

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 2(ตอนที่2): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต มรดกของผู้ที่ถูกทอดทิ้ง” จากระบบการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม และบทบาทระหว่างตลาดกับรัฐ

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 2(ตอนที่1): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต ระบุ”ช่องว่างทางองค์ความรู้”อุปสรรคใหญ่การพัฒนา – ประชาธิปไตยเต็มใบมันต้องมีทั้งครรลองและสาระ

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 2(ตอนที่1): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต ระบุช่องว่างทางองค์ความรู้ ที่ไม่รู้กระจ่าง ไม่รู้ลึกซึ้งอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนา – ประชาธิปไตยเต็มใบมันต้องมีทั้งครรลองและสาระ

“พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา” นักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์มองมรดกทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่

“พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา” นักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์มองมรดกทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ ที่เชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรม หรือ “Heritage Industry” เป็นอะไรที่มากกว่าแค่มิติทางสินค้า การท่องเที่ยว หรือการสร้างโครงการใหญ่ๆ แต่ยังสามารถนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจได้ หากมีการพัฒนา “องค์ความรู้” และสร้างฐาน “ข้อมูล” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

เรื่องเล่าจากราชสกุล…network effect – legacy ความร่วมมือร่วมใจท่ามกลางความโศกเศร้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

บันทึกภาคประชาชน : เรื่องเล่าจากราชสกุล…network effect – legacy ความร่วมมือร่วมใจท่ามกลางความโศกเศร้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry เศรษฐกิจคิดใหม่ ไม่มีจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ขาดศักยภาพในการผลักองคาพยพ (ตอนจบ)

เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry: เศรษฐกิจคิดใหม่ ขาดจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ตั้งกำแพงกม.สูงลิ่ว-งานบูรณะตกต่ำ ติงอย่าบ้าจี้กับมรดกโลก ยิ่งเร่งรีบยิ่งสูญเสีย

1 2