ธนาคารต้นไม้ “ปลูกป่า ปลูกรายได้” 7 ปี เพิ่มพื้นที่ป่า 2.5 แสนไร่ – ธ.ก.ส. ผลักดันสู่การขายคาร์บอนเครดิต

ธนาคารต้นไม้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าอนาคตหรือปัจจุบัน และสิ่งที่ได้ตามมาจากแนวพระราชดำริคือ เรื่องไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ให้ทั้งเรื่องกิน การใช้สอย เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องระบบนิเวศ ตรงกับความต้องการที่อยากใช้ชีวิตแบบนี้  ซึ่งแรกๆ ปัญหาเยอะมาก และผมไม่ใช่คนในพื้นที่ ชาวบ้านเองก็มีความเชื่อเดิมๆ ของเขา หลายคนบอกว่าผมบ้าที่จะปลูกต้นไม้ กว่าจะปรับเลี่ยนได้ต้องขอให้คนรอบข้างช่วยทำให้เห็นก่อนว่าการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ดีจริง มีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

เสวนาการเงินที่ยั่งยืน (1) : “สู่การธนาคารที่ยั่งยืน บางบทเรียนของธนาคารไทย”

นิยามของธนาคารที่ยั่งยืนมีมานานแล้ว เพราะยิ่งเกิดวิกฤติ คนก็เริ่มหันมามองว่าธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เช่น งานวิจัยของธนาคารในเนเธอร์แลนด์ให้ความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืนว่า “การตัดสินใจของธนาคารที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้เฉพาะกับลูกค้าที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกิจกรรมของตนเอง” แต่อันนี้ก็อาจจะมองในกรอบแคบ เช่น เมื่อธนาคารให้บริการ ต้องดูด้วยว่าลูกค้าคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน

ความเห็นผู้ปลูกสวนป่าต่อร่าง พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับแก้ไข

แม้วัตถุประสงค์ของการมี พ.ร.บ.สวนป่าจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร แต่ตลอดระยะเวลา 22 ปีของการบังคับใช้กฎหมายนี้ ผู้ปลูกสวนป่าต่างชี้ชัดถึงปัญหาความยุ่งยากและซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการปฏบัติงานที่ไม่ซื่อตรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ สุดท้าย พ.ร.บ.สวนป่าจึงกลายเป็นโซ่ตรวนเส้นใหญ่ของการเติบโตของธุรกิจสวนป่าและธุรกิจไม้มาตลอด

“ไสว แสงสว่าง” เปลี่ยนผ่านวิธีคิด “ธกส.” …สร้างธนาคารต้นไม้ เขตปลอดหนี้ -ปลอดทุกข์

“ไสว แสงสว่าง” เปลี่ยนผ่านวิธีคิด”ธกส.” สร้างธนาคารต้นไม้ เขตปลอดหนี้ -ปลอดทุกข์ เครื่องมือสู้หนี้เกษตรและใช่้ป้องกันการสูญเสียที่ดิน