ปรับเกณฑ์ “คลินิกแก้หนี้” ไม่ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือน – ขยายเวลา คาดมีลูกหนี้เข้าเกณฑ์ 50,000 ราย มูลหนี้ 20,000 ล้านบาท

ปรับหลักเกณฑ์ “คลินิกแก้หนี้” ไม่ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือน พร้อมขยายกรอบเวลา – คาดเข้าเกณฑ์อีก 50,000 ราย หนี้ 20,000 ล้านบาท

แบงก์ชาติกางข้อมูลหนี้คนไทย จับมือแบงก์พาณิชย์ เปิด “คลินิกแก้หนี้” ช่วยลูกหนี้เอ็นพีแอลที่มีเจ้าหนี้ 2 รายขึ้น ระบุมีแสนราย วงเงินแสนล้านบาท

แบงก์ชาติจับมือแบงก์พาณิชย์ เปิดตัว “คลินิกแก้หนี้” เริ่มที่ลูกหนี้เอ็นพีแอลที่มีเจ้าหนี้ 2 รายขึ้นไป ชี้มีแสนรายวงเงินแสนล้านบาท เงื่อนไขลดดอกเบี้ยเหลือสูงสุดไม่เกิน 7% มูลหนี้ต่ำกว่า 2 ล้านบาท