“ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ” ในวันที่พลิกโฉมความยั่งยืนให้ “ทรู” คะแนนสูงสุดในอุตฯสื่อสารและโทรคมนาคม “กลุ่มดัชนี DJSI”

“ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ” ในวันที่พลิกโฉมความยั่งยืนให้ “ทรู” คะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มดัชนี DJSI เล่าเบื้องหลังยกระดับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือซีพีก้าวสู่บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านความยั่งยืน ถึงการ“เปลี่ยนผ่าน”กว่าจะมาถึงวันนี้

“วิรไท สันติประภพ”ผู้ว่าแบงก์ชาติมองการธนาคารเพื่อความยั่งยืน…กับการปฏิบัติดีต่อสังคม

“วิรไท สันติประภพ”ผู้ว่าแบงก์ชาติมองการธนาคารเพื่อความยั่งยืน…กับการปฏิบัติดีต่อสังคม

Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 (3) – ธนาคารต้องขับเคลื่อน Financial Literacy เสริมทักษะให้กับลูกค้าและชุมชน

Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 (3) – ธนาคารต้องขับเคลื่อน Financial Literacy เสริมทักษะให้กับลูกค้าและชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมอนาคต ” licence to operate”

คุยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของไทย กับ “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชู circular economy รุกจัดการขยะ-น้ำ ด้วยเทคโนโลยี และ bioeconomy สู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลง

คุยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของไทย กับ “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชู circular economy รุกจัดการขยะ-น้ำ ด้วยเทคโนโลยี และ bioeconomy สู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลง

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนจบ)

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนจบ)

1 2 3