สู่อาเซี่ยน

สู่อาเซี่ยน

ปี 2558 ปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนหรือ ASEAN Economic Community: AEC ถนนทุกสายต่างมุ่งสู่ AEC อย่างเป็นทางการ ซีรี่ส์นี้จะเกาะติดความเคลื่อนไหวในประเด็นหรือเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอ

50 ข่าวในประเด็นนี้

อาเซียนยกระดับความร่วมมือกับจีน เปิดตลาดการค้าเพิ่ม-ขยายเส้นทางคมนาคมคุณหมิง-เชียงราย ดันเจรจาข้อตกลง RCEP จบในเดือนนี้

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ 18 จะยกระดับความร่วมมือในอีก 3 เรื่องสำคัญ การเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม ปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกลับการค้ายุคใหม่ และการเตรียมการเปิดเสรีการลงทุนเพิ่มเติม ไทยเองได้เสนอใช้เงินจากกองทุนของจีน ในโครงการเส้นทาง R3A ซึ่งเชื่อมระยะระหว่างคุณหมิงกับเชียงราย

ASEAN Roundup สิงคโปร์ขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี – ไฟป่าเผาอินโดนีเซีย 7 เดือนแรกกว่า 130,000 เฮกตาร์

อาเซียนรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 18-24 ส.ค. 2562 : สิงคโปร์ขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี-เมียนมาเล็งอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นค้าส่งค้าปลีกถึง 35%-โฮจิมินห์ ซิตี้ดึงเงินลงทุนต่างประเทศ 3,600 ล้านดอลล์-ไฟป่าเผาอินโดนีเซีย 7 เดือนแรกกว่า 130,000 เฮกตาร์-มาเลเซียรับนักท่องเที่ยว 13 ล้านคน

เยาวชนอาเซียนมุ่งมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รักษาขีดความสามารถในโลกยุคใหม่ เวียดนามนำหน้าเชื่อต้องพัฒนาทักษะต่อเนื่อง

เยาวชนอาเซียนมุ่งมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” รักษาขีดความสามารถในโลกยุคใหม่ เวียดนามนำหน้าเชื่อต้องพัฒนาทักษะต่อเนื่อง

ครบรอบ 1 ปี เขื่อนแตกในลาว ชาวบ้าน 5,000 คน ยังไร้ที่อยู่ถาวร ใช้ชีวิตยากลำบาก ไม่มีใครรับผิดชอบ

ครบรอบ 1 ปี เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยในลาวแตก ชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกในลาวมากที่สุดจำนวนราว 5,000 คนยังไร้ที่อยู่และใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก

CLMVT Forum 2019 อาเซียนต้องร่วมมือเหนียวแน่น เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในยุคสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนร้าวลึกกว่ามิติทางการค้า

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน CLMVT Forum 2019 ภายใต้แนวคิด CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia ศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย จากการเสวนาในหัวข้อที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันว่า ความขัดแย้งทางค้าระหว่างสหรัฐและจีนหยั่งรากลึกกว่าแค่มิติด้านการค้า ไม่อาจระบุได้ว่าจะยุติลงได้ในเร็ววัน และผลกระทบต่ออาเซียนจะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งใดในอดีต แม้จะส่งผลดีในระยะสั้น แต่จะเป็นผลลบในระยะยาว พร้อมแนะให้หารือและร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้มากขึ้น ตลอดจนเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคครั้งสำคัญนี้ ขณะเดียวกัน CLMVT ยังมีศักยภาพในการเติบโตและมีโอกาสอีกมาก

“เหงียน หาย บั่ง” เอกอัครราชทูตเวียดนาม เล่าการโตอย่างก้าวกระโดด ย้ำสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม หุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่แรกอาเซียน

นายเหงียน หาย บั่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามในการให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย โดยย้ำว่าไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ผ่านการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่แรกในอาเซียน

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอนจบ) ใช้โมเดล OTOP ไทยช่วยเกษตรเวียดนาม – วิจัยพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงหวังสร้างแหล่งอาหารในอนาคต

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอนจบ) ใช้โมเดล OTOP ไทยช่วยเกษตรเวียดนาม – วิจัยพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงหวังสร้างแหล่งอาหารในอนาคต

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอน 2) เสนอไทย-เวียดนามร่วมวางอนาคตแม่น้ำโขง ชี้แม่โขงเดลตากับลุ่มเจ้าพระยาเจอปัญหาเดียวกัน

การพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขง มีการสร้างเขื่อนจำนวนมากตั้งแต่จีนลงมายังลาว ต่อไปถึงกัมพูชา รวมทั้งเวียดนามเองที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนสองฝั่งโขง ประชาชนที่พึ่งพาการใช้น้ำจากแม่น้ำโขง หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน พื้นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของแต่ละประเทศอาจจะหดหาย ชีวิตประชากรไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคนจะได้รับผลกระทบ

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอน 1) เมื่อแม่น้ำถูกทำร้าย ชะตาคนพื้นที่แม่โขงเดลตา 20 ล้านชีวิตของเวียดนามจะจมทะเลหรือไม่

สำนักข่าวสารเวียดนาม หรือ Vietnam News Agency ได้เชิญสื่อมวลชนไทย เดินทางไปเวียดนามเพื่อลงพื้นที่แม่โขงเดลตา ในช่วงวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 ให้สัมผัสกับสถานการณ์จริงของผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขง ตลอดทั้ง 4 วันของการลงพื้นที่แม่โขงเดลตา ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจและศึกษาผลกระทบของการพัฒนาในลำน้ำโขง รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลที่อาจจะนำไปสู่การผลักดันร่วมกันของสองประเทศ คือไทยกับเวียดนาม

1 2 3 5