สู่อาเซี่ยน

สู่อาเซี่ยน

ปี 2558 ปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนหรือ ASEAN Economic Community: AEC ถนนทุกสายต่างมุ่งสู่ AEC อย่างเป็นทางการ ซีรี่ส์นี้จะเกาะติดความเคลื่อนไหวในประเด็นหรือเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอ

46 ข่าวในประเด็นนี้

CLMVT Forum 2019 อาเซียนต้องร่วมมือเหนียวแน่น เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในยุคสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนร้าวลึกกว่ามิติทางการค้า

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน CLMVT Forum 2019 ภายใต้แนวคิด CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia ศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย จากการเสวนาในหัวข้อที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันว่า ความขัดแย้งทางค้าระหว่างสหรัฐและจีนหยั่งรากลึกกว่าแค่มิติด้านการค้า ไม่อาจระบุได้ว่าจะยุติลงได้ในเร็ววัน และผลกระทบต่ออาเซียนจะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งใดในอดีต แม้จะส่งผลดีในระยะสั้น แต่จะเป็นผลลบในระยะยาว พร้อมแนะให้หารือและร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้มากขึ้น ตลอดจนเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคครั้งสำคัญนี้ ขณะเดียวกัน CLMVT ยังมีศักยภาพในการเติบโตและมีโอกาสอีกมาก

“เหงียน หาย บั่ง” เอกอัครราชทูตเวียดนาม เล่าการโตอย่างก้าวกระโดด ย้ำสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม หุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่แรกอาเซียน

นายเหงียน หาย บั่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามในการให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย โดยย้ำว่าไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ผ่านการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่แรกในอาเซียน

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอนจบ) ใช้โมเดล OTOP ไทยช่วยเกษตรเวียดนาม – วิจัยพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงหวังสร้างแหล่งอาหารในอนาคต

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอนจบ) ใช้โมเดล OTOP ไทยช่วยเกษตรเวียดนาม – วิจัยพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงหวังสร้างแหล่งอาหารในอนาคต

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอน 2) เสนอไทย-เวียดนามร่วมวางอนาคตแม่น้ำโขง ชี้แม่โขงเดลตากับลุ่มเจ้าพระยาเจอปัญหาเดียวกัน

การพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขง มีการสร้างเขื่อนจำนวนมากตั้งแต่จีนลงมายังลาว ต่อไปถึงกัมพูชา รวมทั้งเวียดนามเองที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนสองฝั่งโขง ประชาชนที่พึ่งพาการใช้น้ำจากแม่น้ำโขง หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน พื้นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของแต่ละประเทศอาจจะหดหาย ชีวิตประชากรไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคนจะได้รับผลกระทบ

สำรวจเขื่อนแม่น้ำโขง (ตอน 1) เมื่อแม่น้ำถูกทำร้าย ชะตาคนพื้นที่แม่โขงเดลตา 20 ล้านชีวิตของเวียดนามจะจมทะเลหรือไม่

สำนักข่าวสารเวียดนาม หรือ Vietnam News Agency ได้เชิญสื่อมวลชนไทย เดินทางไปเวียดนามเพื่อลงพื้นที่แม่โขงเดลตา ในช่วงวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 ให้สัมผัสกับสถานการณ์จริงของผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขง ตลอดทั้ง 4 วันของการลงพื้นที่แม่โขงเดลตา ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจและศึกษาผลกระทบของการพัฒนาในลำน้ำโขง รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลที่อาจจะนำไปสู่การผลักดันร่วมกันของสองประเทศ คือไทยกับเวียดนาม

โฮจิมินห์ซิตี้เมืองเศรษฐกิจเวียดนาม ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 10 – 15 ตรม./ประชากร 1 คน

ในปี 2018 พื้นที่สีเขียวของโฮจิมินห์รวม 540 ล้านตารางเมตร มีต้นไม้รวมกันคิดเป็นพื้นที่ 5.5 ล้านตารางเมตร
อัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเฉลี่ยคือ 13.7 ตารางเมตร โดยพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองชั้นในต่อคนอยู่ที่ 1.95 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่สีเขียวนอกเมืองชั้นนอกต่อคนอยู่ที่ 473.6 ตารางเมตร

สำนักงานผู้แทน EXIM BANK เวียงจันทน์พร้อมให้บริการสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาวแล้ววันนี้

สำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์พร้อมให้บริการสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาวแล้ววันนี้

เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า

เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า พร้อมข้อสังเกตของปัญหาการปล่อยสินเชื่อในเมียนมา

1 2 3 5