10 ปีคดีห้วยคลิตี้

15 ข่าวในประเด็นนี้


คพ. เริ่มแผนฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้ต้นปี 2559 สร้างบ่อฝังกลบขนาด 50 ไร่ และสร้างฝายเพิ่ม 2 แห่งก่อนขนตะกอนปนเปื้อนตะกั่วไปฝังกลบ ใช้งบเกือบ 600 ล้าน

คพ.ร่วมกับคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้สรุุปแผนงานฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้สร้างบ่อฝังกลบแบบปลอดภัยที่บ่อหินผุ เพื่อรองรับตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่วที่นำขึ้นมาจากลำห้วยคลิตี้ และตะกอนดินบนบกบริเวณโรงแต่งแร่รวมถึงตะกอนดินในหลุมฝังกลบเดิมที่อยู่ริมลำห้วยอีก 4 หลุม อีกทั้งสร้างฝายเพิ่ม 2 แห่ง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2559 ในวงประมาณกว่า 500 ล้านบาท แบ่งแผนการฟื้นฟูเป็น 3 ปีระหว่างปี 2559-2561 โดยปีแรกได้รับเงินแล้ว 118 ล้านบาทสำหรับการสร้างบ่อฝังกลบแบบปลอดภัยและสร้างฝาย 2 แห่ง

ชาวบ้านคลิตี้ตอบรับแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 คพ. ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งสุดท้ายเรื่อง โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

คพ. ของบฯ 590 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูห้วยคลิตี้ปนเปื้อนสารตะกั่ว คาดเริ่มตุลาคมนี้

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยื่นของบประมาณปี 2559 จำนวน 590 ล้านบาทเพื่อเร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียอันตรายประกวดราคาได้กลางปีนี้ และสามารถเซ็นสัญญาเพื่อเริ่มดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ได้ตามแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ภายในเดือนตุลาคม 2558

แผนฟื้นฟูคลิตี้เดินหน้า ขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว 1.5 แสนตัน กรมควบคุมมลพิษคาดใช้งบฯ 500 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วในพื้นที่คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นครั้งที่ 3 สรุปการฟื้นฟูโดยขุดลอกตะกอนดินที่กลางท้องน้ำในลำห้วยบริเวณช่วงที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนสูงและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ส่วนตะกอนหางแร่บริเวณโรงแต่งแร่ก็จะขนย้ายออกนอกพื้นที่ ซึ่งตะกอนดินปนเปื้อนทั้ง 2 ส่วนนี้จะนำไปฝังกลบที่เหมืองบ่องาม โดยคาดว่าต้องขนย้ายตะกอนดินกว่า 1.5 แสนตัน ในขณะที่ คพ.ใช้เงินฟื้นฟูประมาณ 500 ล้านบาท เริ่มต้นปี 2559

เกือบ 2 ปีกรมควบคุมมลพิษยังไม่ได้ทำตามคำสั่งศาล กำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ กรณีปนเปื้อนสารตะกั่ว

กรมควบคุมมลพิษชี้แนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอนั้นต้องส่งผ่านคณะกรรมการส่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนนำมาปฏิบัติจริง ในขณะที่ภาคประชาสังคมมองว่ามีลำดับขั้นตอนอนุมัติการฟื้นฟูมากเกินไป และอาจทำให้วิธีการปล่อยให้ลำห้วยคลิตี้ฟื้นฟูตามธรรมชาติกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติไว้เมื่อปี 2548

14 ปีห้วยคลิตี้ปนเปื้อน แผนฟื้นฟูยังไม่มีข้อสรุป จะย้ายตะกั่วหรือย้ายชาวบ้าน

กรมควบคุมมลพิษว่าจ้างม.ขอนแก่น ศึกษาและทำแผนฟื้นฟูคลิตี้ แนะให้นำตะกอนดินไปฝังกลบในที่ปลอดภัยและขุดลอกลำห้วยบางส่วน แต่ยังไม่ทิ้งประเด็นย้ายที่อยู่ชาวบ้าน

เปิดรายงานสาธารณสุขกาญจนบุรี ระดับปริมาณสารตะกั่วในเลือด “ชาวคลิตี้”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจระดับสารตะกั่วในเลือดประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่เสี่ยง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าดินแดง บ้านสะพานลาว อ.สังขละบุรี, บ้านคลิตี้บน บ้านทิพุเย บ้านห้วยเสือ บ้านเกริงกระเวีย บ้านทุ่งนางครวญ บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ และบ้านคลิตี้ล่าง อ.ศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่ปี 2541–2554 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีระดับตะกั่วในเลือดสูงลดลง โดยที่หมู่บ้านคลิตี้ล่างมีสัดส่วนเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าหมู่บ้านอื่นๆ

1 ปีกับแผนฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ การปนเปื้อนตะกั่วในดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ ยังคงมีปริมาณสูง

1 ปีหลังศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ คพ. ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ พบสารตะกั่วยังมีปริมาณสูง ด้าน มข. ทำแผนฟื้นฟูลำห้วยระยะแรกอยู่ระหว่างเตรียมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน

กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว

กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว ของกรมควบคุมมลพิษ ขณะที่”เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” มีปมถูกร้องเรียนมาตรฐานการกำจัดขยะพิษ

1 2